karta_pracy-paprotniki

advertisement
Imię i Nazwisko……………………………………………………data…………………………………
Punkty do lekcji: Paprotniki – rośliny z dominującym sporofitem:
1.Podział paprotników
2.Wystepowanie paprotników
3.Tkanki i organy paproci
4. Funkcje poszczególnych organów paproci
5.Cykl rozwojowy paproci
6.Charakterystyka paproci, skrzypów i widłaków, przedstawiciele
7. Okazy chronione
8. Co różni paprotniki od innych roślin?
1.Podaj wspólne cechy paprotników: paproci, skrzypów i widłaków
2.jakie środowiska zamieszkują paprotniki
Zadanie
Napisz zależność pomiędzy temperaturą, wilgotnością powietrza a rozmiarem paproci.
W jakim klimacie najlepiej będą rosły?
3/4a). podpisz na rysunku paproci : korzenie , łodygę (kłącze), liść młody, liść dojrzały
b) w tabele wpisz funkcję poszczególnych organów:
organ
korzeń
Łodyga(kłącze)
liście
funkcje
a)
C)
c)na rysunku C podpisz tkanki roślinne: skórkę, tkankę wzmacniającą, miękisz, zaznacz wiązki
przewodzące, a w największej z nich wskaż drewno i łyko
d)
drewno
łyko
Nazwa komórek podanej
tkanki u paprotników
e)mszaki nie posiadały wiązek przewodzących. Co uzyskały paprotniki dzięki pojawieniu się
drewna i łyka: (odpowiedź obszernie uzasadnij):
5. Czym różni się gametofit Paproci od ich sporofitu
gametofit
sporofit
6.Porównaj paprotniki pod względem różnic w wybranych cechach
Paprocie
skrzypy
Wygląd
zarodni
Wygląd
sporofitu
krzemionka
Wygląd i
ułożenie liści
Kiedy
pojawiają się
elementy z
zarodnikami i
w jakiej są
postaci
czym wyróżnia się pióropusznik strusi od innych paproci:
7. Wypisz paprotniki chronione w Polsce:
skrzypy:
widłaki:
paprocie
widłaki
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards