Uploaded by vlad.romusik

Oto podstawowy zakres obowiązków sprzedawcy

advertisement
Oto podstawowy zakres obowiązków sprzedawcy:
- Sprzedawca obsługuje kasę fiskalną.
- Dba o ład i porządek w miejscu pracy.
- Obsługuje klientów.
- Nadzoruje zamówienia towaru.
- Kwituje dostawy towaru.
- Zajmuje się dokumentami gwarancyjnymi.
- Wydaje paragony oraz faktury.
- Zajmuje się reklamacjami oraz zwrotami.
- Sporządza raporty na temat sprzedaży.
- Pakuje produkty zakupione przez klientów.
- Dba o odpowiednią ekspozycję w sklepie. Zarówno na półkach jak i wystawach.
- Udziela informacji o towarach w sklepie. Na prośbę klienta prezentuje je.
- Pomaga rozwiać klientom wątpliwości co do zakupów.
Czym się zajmuje pracownik ochrony (Zakres obowiązków):
Stała lub doraźna bezpośrednia ochrona fizyczna, polegająca na stałym dozorze sygnałów
przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach
alarmowych, jak również polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych
przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych – kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej
Montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenia
chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacja i naprawa w miejscach ich
zainstalowania, jak również montaż urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich
eksploatacja, konserwacja, naprawa i awaryjne otwieranie w miejscach zainstalowania –
kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego
Zadania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego w zakresie prostych i rutynowych
zadań niewymagających wpisu – pracownik ochrony niewpisany na listę kwalifikowanych
pracowników.
Administrator wykonuje następujące obowiązki:
- Zapewnienie pracy nad wydajnymi i kulturalnymi usługami dla odwiedzających.
- Konsultowanie odwiedzających w sprawie dostępności dostępnych usług, specjalnych
promocji, namin
- Utrzymuje spotkanie, informuje specjalistów o istniejącym rejestrze, utrzymuje bazę klientów.
- Podejmuje środki w celu zapobiegania i eliminowania sytuacji konfliktowych, rozważa
roszczenia związane z niezadowalającą obsługą gości.
- Zapewnia czystość i porządek w pokojach, kontroluje pracę sprzątaczek.
- Kontroluje przestrzeganie przez pracowników organizacji pracy i dyscypliny produkcji, zasad i
norm ochrony pracy, środków bezpieczeństwa, wymagań sanitarnych i higieny pracy.
- Informuje kierownictwo
- Realizuje indywidualne zlecenia serwisowe swojego bezpośredniego przełożonego.
Sprzątaczka wykonuje następujące obowiązki:
- Przeprowadza sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, schodów, łazienek, przyległego
terytorium.
- Usuwa kurz, zamiatanie i myje ręcznie lub za pomocą maszyn i urządzeń, ścian, podłóg,
sufitów, ram okiennych i szkła, bloków drzwiowych, mebli i produktów dywanowych.
- Czyści i dezynfekuje toalety, umywalki i inny sprzęt sanitarny.
- Zbiera śmieci i przenosi je w wyznaczone miejsce.
- Monitoruje obecność detergentów i urządzeń.
- Spełnia indywidualne zadania kierownicze.
Download