Uploaded by User7140

Ilościowe, lunch na uczelni

advertisement
Autorzy: Ewelina Niciak, Sebastian Gósz
Metody badań pedagogicznych ilościowych – praca zaliczeniowa
Temat obserwacji: Dieta studentów APS na podstawie rodzaju lunchu
Kontekst obserwacji:

Obserwacja studentów APS, specjalność: Terapia i edukacja osób w spektrum
autyzmu (21 osób)

Zastosowano obserwację bezpośrednią, jawną.

Obserwacja odbywała się w czasie przerw pomiędzy zajęciami ( forma obserwacji:
próbki czasowe):

03.01 (13:15 - 13:30),

04.01 (13;15 - 13:30)

05.01 (13:15- 13:30)
Cel główny:Jakie style żywieniowe są najbardziej powszechne wśród studentów APS (
specjalność: Edukacja i terapia osób w spektrum autyzmu)?
Charakterystyka zjawiska :
Na potrzeby naszego badania wyodrębniliśmy cztery, autorskie style żywieniowe.
Nie stanowią one podstaw do wnioskowania o całościowym stylu jedzenia, a jedynie
pokazują specyfikę badanej grupy, w danym momencie ( zachowania zaobserwowane tylko
podczas przerw pomiędzy zajęciami).
Style żywieniowe są ponumerowane od najmniej optymalnych, do najbardziej pożądanych/
zdrowych.
1. “ Ten co je powietrze“ ( głównie odnosząc do braku spożywanych posiłków)

nie je na uczelni

napoje nie pozwalające się scharakteryzować
2. Niedbały

słodycze kupione w automacie/ sklepie

spożywanie energetyków/ innych słodkich napoi

nie ma własnej butelki na wodę
3. “Co będzie to zjem”

bułki w sklepie

posiłki z stołówki

kupione gotowe dania

kupuje wodę/ kawę/ herbatę
4. Przygotowany

lunchbox przygotowany wcześniej w domu

warzywa

owoce

własna butelka z wodą/ herbata/ kawa
Arkusz obserwacji:
W arkuszu podane cyfry odpowiadają ilości osób przejawiających dane zachowanie.
DZIEŃ:
03.01
04.01
05.01
ILOŚĆ OSÓB DANEGO DNIA
20/21
19/21
19/21
nie je na uczelni
3
4
3
10
słodycze kupione w automacie/ sklepie
3
3
2
8
spożywanie energetyków/ innych słodkich napoi
3
2
3
8
spożywa zakupioną wodę ( brak własnej
butelki)
4
5
3
12
Suma
Zachowania
bułki w sklepie
3
2
4
9
posiłki z stołówki
6
8
5
19
kupione gotowe dania
1
2
3
6
kupuje kawę/ herbatę
5
4
4
13
Lunchbox (przygotowany wcześniej w domu)
3
2
3
5
warzywa
0
0
0
0
owoce
1
0
2
3
własna butelka z wodą/ herbata/ kawa
2
3
2
7
inne: samodzielne przygotowanie kanapki na
uczelni
0
0
1
1
inne:
Wnioski:
Na podstawie przeprowadzone obserwacji, wnioskujemy, że w grupie badawczej przeważa
styl żywieniowy: „ Co będzie to zjem”, dla którego charakterystyczne jest przede wszystkim
spożywanie posiłków na stołówce ( 19 os./3 dni) i bułki w sklepie ( 9 os./ 3 dni). Pomimo
przeważającego mniej optymalnego stylu żywieniowego, warto podkreślić, że pozostałe
zachowania przypisane do Niedbały, jak i Przygotowany pojawiają się z podobną
intensywnością. Z kolei podczas obserwacji zaobserwowaliśmy nieliczne osoby, które nie
spożywały żadnego jedzenia. Wnioskujemy, że grupa charakteryzuje się optymalnym stylem
żywienia, ukierunkowanym w stronę pożądanego stylu żywienia.
Uwagi na przyszłość:
Warto w przyszłości poszerzyć próbki czasowe/ uwzględnić czynniki wpływające negatywnie
na obserwacje – zauważyliśmy, że w zależności od planu zajęć ( godzin rozpoczęcia dnia
akademickiego studentów) zachowania, charakterystyczne dla danych stylów żywieniowych
ulegały zmianie, pomimo wyznaczenia tego samego zakresu godzinowego każdego dnia.
Download