Vademecum zawodu

advertisement





obsługuje klientów w miejscu sprzedaży, służy
im radą co do marki produktu, jego typu i jakości,
udziela na prośbę klienta dokładnych
i wyczerpujących informacji o oferowanych
produktach,
prezentuje towar, sugeruje wybór,
który odpowiadałby potrzebom klienta,
przedstawia i demonstruje produkty przy użyciu
próbek, katalogów i innych materiałów
reklamowych,
pakuje zakupiony przez klienta towar,







pobiera zapłaty za zakupiony towar,
pobiera nowe artykuły z magazynu
oraz umieszcza je na półkach sklepowych
oraz wystawach,
sporządza spis asortymentu aktualnie
znajdującego się na stoisku, dziale, bądź sklepie,
jeśli istnieje taka potrzeba,
przygotowuje raporty oraz sprawozdania
ze sprzedaży dla przełożonych,
przedstawia ceny i warunków kredytów
oraz sporządza umowy sprzedaży dla
pozyskanych zamówień,
wyznacza daty dostarczenia zakupionego towaru
dla odbiorcy.
przygotowuje dowody sprzedaży (paragony,
rachunki i faktury)
Wymagania psychofizyczne:
Środowisko pracy :
 Sklep
 Supermarket
 Galeria
 Targ
 Market





dobre umiejętności
komunikacyjne,
zdolność efektywnej
komunikacji werbalnej
zdolność efektywnej
komunikacji werbalnej
wysoka kultura osobista,
odporność na sytuacje
stresowe oraz umiejętność
postępowania z różnymi
klientami
Akwizytor
 Przedstawiciel handlowy
 Demonstrator wyrobów
 Zaopatrzeniowiec
 Sprzedawca w handlu detalicznym

wykształcenie średnie lub kierunkowe
wykształcenie zawodowe,
 minimum roczne doświadczenie w pracy
na stanowisku sprzedawcy w sklepie,
bądź w centrum handlowym,
 bardzo dobra wiedza dotycząca
sprzedawanych produktów,
 wiedza z zakresu technik sprzedaży,
 elegancki i estetyczny wygląd.

Szkoła zawodowa kierunek sprzedawca
 Technikum handlowe
 Szkoła policealna

Download