Firma Usługowo-Handlowa „NEO” - Paweł Karolak

advertisement
Firma Usługowo-Handlowa „NEO”
Paweł Karolak
20-325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 47/25
[email protected]
Tel. 790 031 770
Działalność firmy to przede wszystkim:
Sprzedaż usług operatora sieci komórkowej dla klienta biznesowego;
Działalność w zakresie komunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji
satelitarnej; Działalność w zakresie pozostałej komunikacji;
Usługi telefonii komórkowej dla klienta biznesowego- skierowane do osób będących
przedsiębiorcami (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą oraz inne podmioty posiadające numer
REGON) działające na terenie całego kraju, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz szkolenie z zakresu technik sprzedaży
dla przedstawicieli handlowych, między innymi: Budowanie i utrzymanie relacji z klientami,
Zasady skutecznej komunikacji; Sztuka prezentacji
- predyspozycje osobowe
- wiedza i doświadczenie zawodowe
- duże doświadczenie handlowe
Motywem założenia własnej firmy o profilu usługowo -handlowym jest zapotrzebowanie
na usługi wysokiej jakości, a zarazem pozwalające na zoptymalizowanie kosztów w zakresie
telefonii komórkowej w firmie, połączone z prezentacją nowych ofert promocyjnych. Osobistą
motywacją założenia działalności jest chęć stworzenia własnej firmy, która pozwoli
mi na wykonywanie czynności, które lubię a jednocześnie zapewni źródło dochodów.
Posiadanie odpowiedniego kapitału intelektualnego, ale nie posiadanie wystarczającego kapitału
finansowego, stanowił główną przeszkodę w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.
Rozpoczęcie działalności od 01.01.2011 roku stało się możliwe dzięki otrzymanej dotacji.
Zakupiony sprzęt jest niezbędnym narzędziem do prowadzenia działalności. Pozwala
na wykonywanie kompleksowych usług na rzecz klientów. Do pracy mobilnego doradcy klienta
biznesowego został zakupiony samochód w celu dojazdu do rozproszonych na terenie kraju firm.
Auto służy do transportu sprzętu niezbędnego do sprawnej obsługi klienta, materiałów
reklamowych i promocyjnych. Obecnie cały proces dokumentacji jest skomputeryzowany –
umowy sporządza się w programie komputerowym NASA (system kodowany, z którego
generowana jest umowa i dokumentacja, dlatego też zostały zakupione takie urządzeń jak –
laptop, drukarka przenośna, urządzenie wielofunkcyjne. Pakiet Microsoft Office 2010
dla Użytkowników Domowych i Małych Firm zawiera narzędzia potrzebne do utrzymania
łączności i zachowania produktywności w biurze oraz w podróży. Do wyposażenia biura
zakupiono regał biurowy. Zakup urządzeń z otrzymanej dotacji pozwala na profesjonalne
świadczenie usług.
Download