Uploaded by paulspieweck

Najczęściej popełniane błędy językowe

advertisement
Najczęściej popełniane błędy językowe
Brak składni - nieodpowiednia kolejność wyrazów w zdaniu, w sposób niedbały oraz
nieuporządkowany
Używanie pierwszej osoby liczby pojedynczej, odnoszenia się do siebie w trzeciej
osobie oraz stosowania żargonowych wyrażeń
Błędy językowe i ortograficzne;
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards