Uploaded by paulspieweck

Najczęściej popełniane błędy językowe

advertisement
Najczęściej popełniane błędy językowe
Brak składni - nieodpowiednia kolejność wyrazów w zdaniu, w sposób niedbały oraz
nieuporządkowany
Używanie pierwszej osoby liczby pojedynczej, odnoszenia się do siebie w trzeciej
osobie oraz stosowania żargonowych wyrażeń
Błędy językowe i ortograficzne;
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards