Uploaded by paulspieweck

Najczęściej popełniane błędy językowe

advertisement
Najczęściej popełniane błędy językowe
Brak składni - nieodpowiednia kolejność wyrazów w zdaniu, w sposób niedbały oraz
nieuporządkowany
Używanie pierwszej osoby liczby pojedynczej, odnoszenia się do siebie w trzeciej
osobie oraz stosowania żargonowych wyrażeń
Błędy językowe i ortograficzne;
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards