Uploaded by paulspieweck

Najczęściej popełniane błędy językowe

advertisement
Najczęściej popełniane błędy językowe
Brak składni - nieodpowiednia kolejność wyrazów w zdaniu, w sposób niedbały oraz
nieuporządkowany
Używanie pierwszej osoby liczby pojedynczej, odnoszenia się do siebie w trzeciej
osobie oraz stosowania żargonowych wyrażeń
Błędy językowe i ortograficzne;
Download