Uploaded by czerwieckonradek

Zachowanie 1 T pro ind

advertisement
Moja SaMOOCENA
Klasa: 1 T pro
Imię i nazwisko:
1. Wyniki w nauce
Ilość ocen 6
5
1
Średnia:
2. Frekwencja:
Ilość godz. Nieuspr.
Uspr
Spóźniena
Średnia
3. Praca na rzecz klasy
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
4. Praca na rzecz szkoły
Akademie:
Kółka:
Imprezy:
Zawody sportowe:
Inne;
5. Praca na rzecz środowiska
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
6. Samoocena z uzasadnieniem: skala ocen /1-6 naganna,
nieodpowiednia, poprawna,, dobra, bardzo dobra, wzorowa/
Download