komunikacja w sklepie - Inquiry Market Research

advertisement
2015
SHOPPER
RESEARCH
KOMUNIKACJA W SKLEPIE
CASE STUDY
S Z A N O W N I PA Ń S T W O ,
w niniejszej publikacji pragniemy podzielić się z Państwem wynikami badania konceptu
sklepu z zabawkami Toys’R’Us. Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą Inquiry we współpracy z partnerem technologicznym, firmą Eyetracking. Połączenie
tradycyjnych metod badawczych z zastosowaniem nowoczesnych technologii pozwoliło
nam nie tylko spojrzeć na sklep oczami klienta, ale też zweryfikować jego świadome wy-
Agnieszka Górnicka
bory i deklaracje z podświadomymi odruchami. Takie rozwiązanie pozwala zbadać proces
Założyła Inquiry w 2004 roku podejmowania decyzji o zakupie na wielu płaszczyznach i tym samym przyczynia się do
z potrzeby oferowania najwyż-
lepszego zrozumienia zachowań konsumenckich.
szych standardów jakości w branży
badawczej. Specjalizuje się w analizie
zachowań konsumenckich i zaawan-
Testy konceptów sklepów pozwalają ocenić na ile wygląd i rozplanowanie sklepu wspierają
sowanych modelach analizy danych.
sprzedaż oferowanych w nim produktów. Badania dostarczają informacji o:
• efektywności ciągów komunikacyjnych
• optymalnym rozplanowaniu kategorii produktowych
• wpływie oznakowania na sprzedaż
• satysfakcji klientów z zakupów
• ocenie wizerunku sklepu
Jarosław Muras
Lekturę polecamy w szczególności uwadze osób zarządzających komunikacją i layoutem
W 2006 roku wraz ze wspólnikami
sklepów – czasem nawet drobne zmiany w aranżacji asortymentu lub layoucie komunikacji
założył firmę Eyetracking oferującą
prowadzą do znaczącego wzrostu sprzedaży.
rozwiązania badawcze opierające
się na metodologii eyetrackingowej.
Odpowiada za rozwój nowych technologii i narzędzi badawczych oraz
współpracę z ośrodkami naukowymi.
Z poważaniem,
Agnieszka Górnicka
Prezes Zarządu Inquiry sp. z o.o. Jarosław Muras
Prezes zarządu Eyetracking sp. z o.o
1 . W P R O WA D Z E N I E
1.1. WSTĘP
Dla sieci sklepów z zabawkami Toys’R’Us zrealizowaliśmy badanie mające na celu określenie efektywności oznaczeń na terenie sklepu i ich wpływu na sprzedaż. Interesowało
nas postrzeganie:
• informacji o promocjach
• produktów z gazetki
• plakatów promujących nowe produkty
• produktów licencyjnych
• stoisk umieszczonych w ciągach komunikacyjnych
Podsumowaniem badania jest ocena ogólnego wrażenia odniesionego po wizycie w sklepie.
1.2. METODOLOGIA
Test komunikacji w sklepie to badanie łączące w sobie nowoczesną technologię eye-trackingu, czyli śledzenia wzroku klienta podczas wizyty w sklepie, z pogłębionymi wywiadami
na temat wrażeń i upodobań. Zebrane w ten sposób informacje pozwalają na:
• analizę poruszania się klienta po sklepie i zdefiniowanie elementów przyciągających
uwagę
• ustalenie, które z elementów mają pozytywny wpływ na sprzedaż, a które wymagają
ulepszenia
• porównanie świadomych wrażeń klienta z jego podświadomymi reakcjami
• analizę zgodności pomiędzy deklarowanym zachowaniem a spontanicznymi reakcjami
I L U S T R AC JA 1 . TA K W YG L Ą D A P R Z Y K Ł A D O WA Ś C I E Ż K A R U C H U G A Ł K I O C Z N E J P O D C Z A S
PORUSZANIA SIĘ PO SKLEPIE.
4
Specjalne okulary do eye-trackingu pozwalają śledzić
ruch gałki ocznej
klienta podczas robienia zakupów.
2. PROFILE
RESPONDENTÓW
2.1. RESPONDENTKA #1
MAMA 1,5 ROCZNEJ DZIEWCZYNKI
Przy zakupie najpierw ogląda dokładnie całą ofertę w wybranej kategorii, a wpływ na jej
ostateczną decyzję ma cena.
Podoba jej się układ zabawek według wieku dziecka – dzięki temu wie, co może zainteresować jej córeczkę.
Przegląda z córką gazetkę przed wizytą w sklepie i częściej niż inne respondentki zwraca uwagę na oznaczenia „z naszej gazetki“ w sklepie.
I L U S T R AC JA 2 . A N E TA P R Z Y S Z Ł A D O T O Y S ’ R ’ U S W C E LU K U P I E N I A K U C H E N K I D L A S W O J E J
Anetę interesowały oznaczenia produktów CÓRECZKI.
z gazetki Toys’R’Us, którą studiowała w domu
Klientki takie jak Aneta to młode mamy, często nie znające jeszcze oferty sklepu i nie
posiadające pełnej wiedzy o tym, jakie zabawki są dopasowane do wieku ich dziecka. Dla
takich klientek należy:
• eksponować produkty z gazetki, gdyż jest ona często źródłem inspiracji do zakupów
• dokładnie oznaczać kategorie wiekowe na terenie sklepu
• uwidocznić promocje, ponieważ cena odgrywa dużą rolę przy decyzji o zakupie
Aneta podczas zakupów dokładnie ogląda ofertę, poszukuje
informacji, które pomogą jej w wybraniu produktu odpowiedniego do wieku dziecka.
6
przed zakupami w poszukiwaniu inspiracji.
2.2. RESPONDENTKA #2
MAMA 7-LETNIEGO CHŁOPCA
Przy zakupach kieruje się przede wszystkim aktualnymi zainteresowaniami syna
Mimo, że deklaruje brak zainteresowania nowościami, to zwraca uwagę zarówno na plakaty, jak i towary wystawione w alejkach częściej niż inne respondentki.
Nie patrzy na ceny, decyduje się na impulsowy zakup kilku produktów.
I L U S T R AC JA 3 . K ATA R Z Y N A P R Z Y S Z Ł A P O G R Ę M I N E C R A F T D L A S Y N A , A L E P R Z Y O K A Z J I D A Ł A
SIĘ SKUSIĆ OFERCIE WYŁOŻONE J W KOSZACH.
Katarzyna jako jedyna respondentka zwróciła
uwagę na plakaty rozstawione po sklepie, licząc
Klientki takie jak Katarzyna uzależniają swoje zakupy od preferencji dziecka i doskonale
wiedzą co je w danym momencie interesuje. Jednak w obrębie wybranej kategorii są
gotowe na spontaniczne zakupy. Dla nich należy:
• eksponować nowości z serii oraz produkty pokrewne, np. t-shirty, skarpetki
• obok popularnych sekcji eksponować produkty, które mogłyby również zainteresować dzieci z danej kategorii wiekowej
• udostępnić koszyki również na terenie sklepu, by umożliwić wygodne spontaniczne
zakupy
Katarzyna lubi kupować swoim dzieciom drobne upominki chętnie sięga do koszy rozstawionych w ciągach komunikacyjnych.
7
na dodatkowe informacje o seriach lubianych
przez jej syna.
2.3. RESPONDENTKA #3
MAMA 5-LETNIEJ DZIEWCZYNKI
ILUSTRACJA 4. AGNIESZK A CHCIAŁA R OZE JRZEĆ SIĘ ZA PREZENTEM NA UR ODZINY CÓRKI L I C Z Y, Ż E Z N A J D Z I E I N T E R E S U J Ą C Ą J Ą O F E R T Ę .
Agnieszka rozglądając się po sklepie częściej niż
inne respondentki zwracała uwagę na oznacze-
Agnieszka przy zakupie kieruje się przede wszystkim promocjami.
Bardziej niż inne respondentki poszukuje inspiracji, sprawdza promocje przy wejściu do
sklepu, szczególnie serie, które interesują córkę.
Po sklepie porusza się spontanicznie, ogląda produkty umieszczone na stojakach, d o kładniej niż inne respondentki skanuje przestrzeń sklepu.
Klientki takie jak Agnieszka uzależniają swoje zakupy zarówno od preferencji dziecka, jak
i kuszących okazji. Dla takich klientek należy:
• eksponować nowości w poszczególnych kategoriach wiekowych
• eksponować specjalne okazje, promocje, produkty sezonowe, również w ciągach
komunikacyjnych
Agnieszka częściej niż reszta respondentek reagowała na
oznaczenia promocji i nowości - świadomie szukała interesującej okazji.
8
nia promocji i okazji cenowych.
2.4. RESPONDENTKA #3
MAMA 12-LETNIEGO CHŁOPCA
Przy wyborze zabawek kieruje się zainteresowaniami syna, ale cena odgrywa rolę przy
decyzji o zakupie.
Bardzo istotny jest dla niej niezmienny układ sklepu, to że wszystko jest zawsze na swoim
miejscu, wie gdzie czego szukać. Po wejściu do sklepu od razu zmierza do celu, a zakupy
zajmują jej czasem tylko 10 min.
Nie zwraca uwagi na promocje, jest gotowa wydać więcej, jeżeli produkt spełnia jej oczekiwania.
ILUSTRACJA 5. JOANNA PRZYSZŁA SPEC JALNIE PO GRĘ NA UR ODZINY SYNA.
Klientkom takim jak Joanna warto zapropo-
Klientki takie jak Joanna znają preferencje swoich dzieci, a przy zakupie kierują się stosunkiem jakości do ceny. Zależy im na:
• łatwym znalezieniu poszukiwanych produktów – pomagają w tym np. rankingi TOP 10
• możliwości przetestowania zabawek, dlatego warto zadbać o ekspozycję pokazowych modeli
• możliwości szybkich zakupów, cenią sobie stały układ sklepu
• pełnym asortymencie produktów z gazetki – jeżeli okazuje się, że w sklepie nie ma
interesującego ją produktu, jest rozczarowana
Joanna wie czego chce i jest gotowa zapłacić za jakość.
9
nować np. ranking produktów z danej serii lub
kategorii, aby ułatwić szybki wybór.
3 . P O D S U M O WA N I E
3.1. KRYTERIA DECYDUJĄCE O ODBIORZE KOMUNIKACJI
W SKLEPIE
Klientki sklepu Toys‘R‘Us pozytywnie oceniły wystrój i oznaczenia w sklepie. Jednak zależnie od zwyczajów zakupowych i potrzeb, zwracały uwagę na różne elementy wystroju.
Zidentyfikowaliśmy trzy kryteria decydujące o odbiorze komunikowanych treści:
• plany zakupowe – spełnienie konkretnych oczekiwań dziecka vs. poszukiwanie
inspiracji
• cena – poszukiwanie najlepszych produktów vs. poszukiwanie produktów atrakcyjnych cenowo
• elastyczność – skłonność do spontanicznych zakupów vs. bezpośrednie dążenie
do realizacji celu
Zaprezentowane przez nas wyniki daleko nie wyczerpują możliwości proponowanej przez
nas metody badawczej. Przeprowadzenie testu komunikacji w sklepie na większej próbie
pozwala dokładnie zbadać nie tylko reakcję na wybrane elementy, ale też:
• analizę ścieżek poruszania się klientów po sklepie,
• określenie reakcji na komunikaty skierowane do wybranej grupy klientów,
• porównanie różnych sposobów ekspozycji asortymentu,
• dogłębne zbadanie czynników wpływających na decyzję o zakupie.
3.2. KILKA POMYSŁÓW NA PRZYSZŁOŚĆ
Idealnym rozwiązaniem dla Toys’R’Us byłoby poznanie potrzeb poszczególnych grup
klientek i dostosowanie komunikacji do ich sposobów poszukiwania informacji.
• Podejrzewamy, że w działach z zabawkami dla małych dzieci powodzeniem cieszyłyby się informacje o potrzebach maluchów, gdyż zaglądają tam mniej „doświadczone
zakupowo” mamy.
• Dla matek większych dzieci liczy się możliwość przetestowania produktów – dość
już mają nietrafionych zakupów i zabawek rzuconych w kąt.
• Dla klientek z ograniczonym budżetem bardzo istotna jest widoczność informacji dot.
specjalnych okazji, zaś dla matek bez konkretnych zamiarów zakupowych – możliwość
zapoznania się z nowościami.
11
O odbiorze komunikacji w sklepie decydują plany zakupowe, wrażliwość na
cenę oraz gotowość
do podejmowania
spontanicznych
decyzji.
Inquiry sp. z o.o.
Hajoty 61
W SERII SHOPPER RESEARCH
U K A Z A ŁY S I Ę R Ó W N I E Ż :
01-821 Warszawa
telefon : + 48 22 832 51 50
email: [email protected]
KTO OWIEDZA TWOJE CENTRUM
www: inquiry.com.pl
HANDLOWE?
R E W I TA L I Z A C J A C E N T R Ó W
H A N D LO W YC H O C Z A M I K L I E N TA
Eyetracking sp. z o.o.
Królowej Aldony 6/3
03-928 Warszawa
telefon : +48 22 428 23 85 email: [email protected]
www: eyetracking.pl
© 2015 Inquiry sp. z o.o. & Eyetracking sp. z o.o.
Download