Jak założyć sklep spożywczy

advertisement
ć
y
ż
o
zał
Jak p
skle ywczy
ż
o
p
s
U
ABC
ES
N
Z
BI
ć
ży
o
ł
za
Jak p
skle ywczy
ż
o
p
s
ABC
U
B
ES
N
Z
I
Spis treści
2
3
Pomysł na firmę / 3
1. Klienci sklepu spożywczego / 4
2. Cele i zasoby osobiste / 4
2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4
2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze / 5
3. Produkt/usługa / 5
3.1. Analiza potencjału firmy i otoczenia / 6
3.2. Potrzeby klientów – jakie są i czy produkt je zaspokoi / 7
3.3. Kształtowanie ceny produktu/usługi / 7
3.4. Dostawcy / 9
4. Rynek / 10
4.1. Konkurencja / 10
4.2. Źródła informacji o rynku / 10
4.3. Rynek docelowy, klienci/odbiorcy usług / 12
4.4. Sprzedaż i marketing / 13
5. Formalności związane z założeniem firmy /15
5.1. Wybór formy prawnej działalności gospodarczej / 15
5.2. Rejestracja firmy / 15
5.3. Wybór formy opodatkowania / 19
5.4. Licencje, pozwolenia, przepisy szczegółowe / 22
6. Inne obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej / 23
6.1. Kodeks pracy, przepisy sanitarne, ochrona przeciwpożarowa / 23
6.2. Harmonogram prac przy zakładaniu sklepu spożywczego / 27
7. Koszty prowadzenia sklepu spożywczego / 28
7.1. Budżet początkowy / 28
7.2. Budżet operacyjny / 29
8. Źródła finansowania działalności gospodarczej / 30
8.1. Kredyty / 30
8.2. Pożyczki / 31
8.3. Venture capital / 32
8.4. Aniołowie biznesu / 32
8.5. Leasing / 32
8.6. Franchising / 33
8.7. Dotacje / 34
9. Biznes plan przedsięwzięcia / 35
Pomysł na firmę
Sklep spożywczy to jeden z najczęściej wybieranych pomysłów na biznes. Jeżeli dysponujemy sumą przynajmniej
50 000 zł, przemyślmy założenie niewielkiego osiedlowego sklepu lub przyłączenie się do sieci handlowej (np.
franchising). Mimo powstających supermarketów wciąż opłaca się
otwierać osiedlowe sklepy. Ponad 15% Polaków kupuje wyłącznie w małych sklepikach. Większość z nas robi codzienne zakupy w okolicznych
sklepach, a raz w tygodniu wybieramy się na zakupy do supermarketu po
większe sprawunki.
Sklepy spożywcze, to sklepy spotykane w naszym kraju najczęściej. Obserwuje się różne ich rodzaje, oraz ich połączenia z różnymi innymi typami
sklepów. W ramach takich połączeń spotykamy, na przykład, sklepy spożywczo-przemysłowe, czy sklepy spożywczo-warzywnicze. Specyfika sklepów spożywczych polega na tym, iż sprzedaje się w nich towary pierwszej
potrzeby oraz towary konsumpcyjne, czyli, ogólnie rzecz biorąc, żywność.
Jak założyć sklep spożywczy
1.
Jak założyć sklep spożywczy
Klienci sklepu spożywczego
W branży spożywczej zawsze jest zapotrzebowanie na towary pierwszej potrzeby. Jednak w pierwszej kolejności należy dokładnie zbadać rynek potencjalnych
klientów, określić ich stopień zamożności (należy zaznaczyć, że nie jest to krótki
proces) tak, aby móc odpowiednio „dopasować” zakres sprzedawanych produktów. W miejscach gdzie mieszkają osoby bogatsze, lepiej sprawdzają się delikatesy,
w biedniejszych regionach sklepy dyskontowe. Dodatkowo powinniśmy sprawdzić konkurencję w okolicy naszego działania. Zatem klientami sklepu mogą być
mieszkańcy okolic, ale również całej miejscowości – wszystko zależy od dobrej
reklamy i jakości prowadzonej działalności.
jętności już znamy i wiemy mniej więcej jak poruszać się w tej branży. Nawet,
jeśli posiadamy doświadczenie sprzedawcy z innej dziedziny, z pewnością będzie
ono pomocne w nawiązywaniu kontaktów z klientami, zrozumienie ich potrzeb
i jednocześnie odpowiedzi na te potrzeby poprzez zapewnienie odpowiedniego
asortymentu produktów.
2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze
Wiedza o własnych produktach jest niezbędna, ponieważ wpływa na jakość sprzedaży, to jest, przede wszystkim na umiejętność odpowiedniego wyeksponowania,
zaprezentowania produktów, a to oznacza dobrą reklamę, czyli w efekcie – zysk.
Należy edukować klienta, informować go o produktach – personel powinien
przechodzić specjalistyczne szkolenia z wiedzy o produktach, ich przeznaczeniu,
odpowiednim wykorzystaniu. Pomoc klientowi w wyborze, doradztwo, trafne
i umiejętne przekazanie informacji o danych produktach, to naprawdę cenna
wiedza, której klienci bardzo często oczekują.
Dobrze działające firmy mają szeroką wiedzę na temat swoich klientów i konkurencji. Uzyskanie dokładnych i konkretnych danych na temat klientów i konkurencji jest krytycznym pierwszym krokiem w badaniu rynku i ustaleniu planu
marketingu. Dokładna ocena rynku oraz ustalenie efektywnego planu jest bardzo
istotne dla powodzenia zarówno nowych, jak i istniejących firm. Rynek wpływa
i kieruje wszystkimi aspektami działań firmy i na dłuższą metę będzie prowadził
do sukcesu lub niepowodzenia firmy.
Ustalając plan rynkowy, głównym naszym zadaniem jest zrozumieć potrzeby
i pragnienia klientów oraz wybrać lub stworzyć produkt/usługę, które zaspokoją
te potrzeby. Należy stworzyć materiały reklamowe, które poinformują klientów
o istnieniu naszego sklepu oraz oferowanych produktach i usługach. Wiedza
o kliencie pozwala nam ustalić rozmiar rynku, a także dowiedzieć się, na jakiej
podstawie klient decyduje o kupnie. Daje nam informacje, które pomogą przy
wyborze lokalizacji sklepu i podjęciu decyzji, jakie produkty i usługi zaoferować,
ustaleniu ceny oraz planowaniu strategii sprzedaży.
4
2.
Cele i zasoby osobiste
Celem firmy jest zdobycie jak najszerszego grona stałych klientów. Spełnienie
takiego założenia nie jest łatwe, ale cel ten osiągniemy, gdy zapewnimy:
— szeroki asortyment dobrej jakości produktów
— przystępne ceny towarów, ustalone na podstawie badania regionalnego rynku
— obsługę na najwyższym poziomie świadczoną przez wykwalifikowany personel, który potrafi również stworzyć miłą atmosferę
— dobrą informację o ofercie naszego sklepu
— ciągły rozwój działalności.
2.1. Wykształcenie i doświadczenie
Osoby zamierzające założyć sklep spożywczy, powinny mieć przynajmniej podstawową wiedzę na temat sprzedaży (w tym obsługę kasy fiskalnej), kształtowania
cen (aby móc ustalać odpowiednią marżę, przy zachowaniu korzystnych cen dla
klienta), rynku potencjalnych klientów, ich potrzeb oraz umiejętność zarządzania
personelem (jeśli planujemy zatrudnić kogoś do pomocy).
Doświadczenie jest bardzo istotne, ponieważ posiadając wymienione wyżej umie-
Istotne są regularne, cykliczne badania opinii klientów, ich preferencji, nawyków
i oczekiwań. Należy dokładnie sprecyzować grupę naszych odbiorców.
3.
Produkt/usługa
Skoro przedmiotem działalności firmy ma być sklep spożywczy, należy zatem zastanowić się, jakie produkty mogłyby się znaleźć w asortymencie, bo przecież od tego
w dużej mierze zależy powodzenie działalności. W sklepie spożywczym nie może
zabraknąć podstawowych produktów takich, jak nabiał, pieczywo, wędliny, napoje,
owoce, warzywa. Warto pomyśleć również o napojach alkoholowych, słodyczach,
prasie i artykułach chemicznych. Produkty z tych dziedzin z pewnością znajdą grono
odbiorców. Niezwykle ważne jest także reagowanie na preferencje klienta, choćby
zmieniające się zapotrzebowanie na towary z jakiejś konkretnej grupy asortymentowej oraz usługi, np. możliwość dokonywania opłat rachunków w sklepie.
Ważnym aspektem analizy rynku jest stwierdzenie, czy produkt lub usługa spełnia
wymagania rynku (klientów). Produkt lub usługa musi być skoncentrowana na
kliencie. Oto sprawy, którymi należy się zająć:
— specyfikacje wszystkich produktów i usług oraz ich główne cechy muszą
odpowiadać potrzebom klientów na naszym rynku docelowym,
— należy mieć do wglądu porównania naszych produktów z produktami
konkurencji oraz badania na temat tego, jak klienci widzą nasze produkty
w porównaniu z produktami konkurencji,
— jakie są obecne trendy i w jakim stadium cyklu dojrzewania są nasze produkty (jak się sprzedają),
— jakie przepisy mają zastosowanie do naszych produktów lub usług,
— jakie opakowania są potrzebne.
Poszerzenie oferty naszego sklepu spożywczego o taką grupę towarów, jak napoje
alkoholowe, może zwiększyć obrót sklepu nawet o 20%, ale wymaga uzyskania płatnego zezwolenia na sprzedaż. Sam proces uzyskania zgody na sprzedaż napojów
5
Download