Zadania i obowiązki pracowni komputerowej

advertisement
Zadania i obowiązki pracowni komputerowej
- Zapewnienie płynności i nie zawodności łączy komputerowych i telefonicznych
- Konserwacja, modernizacja i obsługa serwisowa sieci informatycznej wraz z przyłączem
- Konserwacja, modernizacja i obsługa serwisowa sieci telefonicznej wraz z przyłączem
- Konserwacja i modernizacja i obsługa serwisowa sieci domofonowej
- Konserwacja i modernizacja i obsługa serwisowa urządzeń aktywnych szkieletu sieci (firewall,
switch, acces point)
- Obsługa zespołu zasilania awaryjnego UPS
- Obsługa i administracja węzłów sieci (serwery)
- Obsługa sieci telewizji dozorowej
- Obsługa urządzeń sieci telewizji dozorowej
- Administracja systemem alarmowym
- Konserwacja i modernizacja i obsługa serwisowa systemu nagłośnienia przenośnego.
- Konserwacja, modernizacja, obsługa serwisowa i szkolenia podstawowe systemów
multimedialnych w salach wykładowych
- Konserwacja, obsługa serwisowa i szkolenia podstawowe systemów multimedialnych
przenośnych.
- Diagnozowanie i pomoc w naprawie sprzętu komputerowego będącego własnością IAUW
- Obsługa przez 5 h tygodniowo dostępu do Internetu dla studentów w pracowni
- Konserwacja, modernizacja i obsługa serwisowa komputerowej pracowni dydaktycznej
- Konserwacja, modernizacja i obsługa serwisowa sprzętu komputerowego należącego do
administracji IAUW
- Pomoc i doradztwo w sprawach wydawniczych (wykonywanie czynności nie, konsultacje tak)
- Pomoc i doradztwo w sprawach dotyczących zakupu sprzętu komputerowego.
- Kreowanie polityki oraz edukacji licencyjnej jeśli chodzi o oprogramowanie.
- Współpraca przy imprezach ogólnoinstytutowych, pomoc przy zakładowych.
- Współpraca przy wydawnictwach ogólnoinstytutowych,
- Obsługa plotera
- Obsługa skanera wielkoformatowego
- Skany i wydruki, ich ilość jest każdorazowo konsultowana z obsługą pracowni (w żadnym
wypadku nie należy oczekiwać wykonania pracy na poczekaniu - prace będą wykonywane w
ramach możliwości czasowych i finansowych pracowni)
Do obowiązków Pracowni Nie należy:
- Nauka obsługi komputerów
- Odzyskiwanie i zabezpiecznie danych znajdujących się na dyskach kompóterów przyjętych do naprawy
- Wykonywanie obsługi komputerów w zastępstwie pracowników (edycja dokumentów,
tworzenie prezentacji, wypełnianie stron WWW należących i administrowanych do IAUW, itp
- Prace graficzne na potrzeby pracowników IAUW
- Wszelkie powyższe prace oraz wydawnicze, graficzne, komputerowe, szkoleniowe, i inne nie
należące do obowiązków pracowni mogą być wykonywane po każdorazowej konsultacji z obsługą
pracowni.
Download