pobierz - Dom Pomocy Społecznej Rokitno 58

advertisement
W Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie nr 58 prowadzone są różne formy terapii
zajęciowej. Oddziaływania terapeutyczne mają na celu wyrobienie w osobach upośledzonych
umysłowo sprawności fizycznej i społecznej, aby w możliwie pełny sposób mogli oni brać
udział w życiu społecznym. Wszystkie te formy aktywizacji są dostosowane do możliwości i
indywidualnych potrzeb mieszkańców. Celem terapii jest wyszukanie w każdej jednostce jego
potencjału rozwojowego i optymalnym wykorzystaniu go podczas zajęć.
Proponujemy następujące zajęcia:
1. Kinezyterapia
Według A.Macierz kinezyterapia jest to „rodzaj terapii fizycznej polegającym na
ogólnym wzmacnianiu organizmu poprzez stosowanie różnych rodzajów ruchu i uprawnianie
różnych dyscyplin sportu oraz turystyki pod kontrolą kinezyterapeuty” (Macierz A., Dziecko
niepełnosprawne. Podręczny słownik terminów, Zielona Góra 1995, s.34).
W leczniczym usprawnianiu osób upośledzonych umysłowo w naszym domu, dużą wartość
mają również gry i zabawy. Wprowadzają one osobę upośledzoną w życie zbiorowe, uczą go
współżycia z drugim i rozwijają zaradność życiową.
Czynnikiem ogólnie i kondycyjnie usprawniającym jest sport. Udział w sportach łączy się
zazwyczaj z przebywaniem na świeżym powietrzu i pokonywaniem pewnych przestrzeni, z
poznawaniem przyrody i kraju, co usprawnia i kształci osoby upośledzone umysłowo, oraz
daje im dużo przyjemności i zadowolenia. Sport działa terapeutycznie, ułatwia upośledzonym
umysłowo możliwie pełną integrację ze społeczeństwem. W pracownia kinezyterapii ma na
celu rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, ze szczególnym naciskiem na wskazania
lekarskie, szerzenie oświaty zdrowotnej, organizowanie turniejów i zawodów sportowych,
oraz przygotowanie naszych mieszkańców do uczestniczenia w olimpiadach i imprezach
sportowych po za domem. Wszystkie zajęcia dopasowane są w zależności do zainteresowań i
indywidualnych potrzeb uczestników.
2. Pracownia kulinarna – gospodarstwa domowego.
W naszym domu prowadzone są z tego rodzaju prac między innymi zajęcia w pracowni
kulinarnej. Celem tej terapii jest nauka przygotowania prostych posiłków, nabycie
podstawowych nawyków higienicznych w pracy z żywnością oraz uzyskanie podstawowej
wiedzy kucharskiej w gospodarstwie domowym. W pracowni tej, uczestnicy sporządzają
jadłospis, przygotowują śniadania, dania obiadowe, pieką placki na różne uroczystości domu.
Tutaj przygotowywane są również przetwory na zimę. Uczestnicy tych zajęć poznają obsługę
sprzętu gospodarstwa domowego-czajnika, sokowirówki, tostera, kuchni gazowej i innych.
Wszystko pod bacznym okiem instruktora.
3. Ergoterapia.
Nasi mieszkańcy mogą skorzystać również z tej ostatniej formy zajęć, które obejmują
stolarstwo, ogrodnictwo. W okresie wiosenno-jesiennym trwają prace w ogrodzie. Zbiory
wykorzystywane są w pracowni kulinarnej jak i w kuchni. W okresie zimowy uczestniczą w
zajęciach w pracowni botanicznej jak i zajęciach stolarskich. Przygotowują sadzonki,
układają kompozycje z suchych kwiatów.
Zajęcia w pracowniach terapeutycznych kształtują szereg cech psychomotorycznych oraz
uzdolnienia twórcze uczestników. Mają również wartości kształcącą i wychowawczą.
Odpowiednio dobrana praca może wpływać uspakajająco, mobilizująco oraz usprawniająco,
w sensie przywrócenia uczestnikowi zdolności nawiązywania kontaktów i współżycia z
drugimi.
4. Muzykoterapia.
Jedną z takich form jest muzykoterapia. „Muzyka to jeden z elementów
kompleksowego oddziaływania leczniczego. Jest to specyficzny zbiór informacji
docierających do człowieka, które trafiają do głównego układu informacyjnego, jakim jest
centralny układ nerwowy. Muzyka jest nosicielem treści emocjonalnych, może działać
kojąco, przeciw lękowo lub pobudzić i aktywizować. Wywołuje ona odpowiednie doznania i
reakcje emocjonalne, zmienia aktywność systemu nerwowego, zmienia napięcia mięśniowe”.
(Grochmal-Bach B., Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodzieży. Impuls Kraków
2001, s. 30).Mieszkańcy naszego domu uczestniczą w zajęciach muzykoterapeutycznych
biernych jak i czynnych. Przygotowują się do przeglądów artystycznych, wspólnego
śpiewania podczas różnych imprez okolicznościowych.
5. Pracownia plastyczna.
Innym rodzajem zajęć z zakresu arteterapii, które nasi mieszkańcy mogą podjąć, jest
ekspresja plastyczna. Terapia ta „jest formą likwidacji napięcia i negatywnych emocji.
Pracownia plastyczna jest miejscem, gdzie uczestnik nabywa, rozwija i doskonali swoje
umiejętności, koordynację wzrokowo-ruchową, zdolności manualne, zmysł dotyku, uczy się
posługiwać odpowiednimi przyborami, wyrabia estetykę i wrażliwość na bodźce zewnętrzne”.
(Grochmal-Bach B., Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodzieży. Impuls Kraków
2001, s. 30).Tutaj mieszkańcy, poprzez różne techniki plastyczne, prace na papierze; płótnie;
w glinie; na szkle, mogą wyrazić swoje wewnętrzne przeżycia. Ich twórczość można
podziwiać w całym domu, gdyż stanowią one jego element dekoracyjny. Ponadto prace biorą
udział w różnych przeglądach twórczości plastycznej, gdzie zdobywają liczne nagrody, co jest
dodatkowym wzmocnieniem i mobilizacją.
6. Pracownia rękodzieła.
Inną pracownią, w której prowadzone są zajęcia z zakresu prac lekkich jest pracownia
rękodzieła. Zajęcia tu mają na celu rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności
manualnej, uzyskanie wiedzy z zakresu nawyków dbałości o stanowisko pracy, poznanie i
obsługa warsztatu tkackiego, technik haftu, rodzajów splotów i ich grubości.
Uczestnicy poznają również rodzaje tkanin, nici ich zastosowanie. Prowadzone są ćwiczenia
w zestawianiu kolorów, przenoszenia wzorów na materiał, przyszywanie guzików.
7. Biblioterapia.
Jeszcze inną formą arteterapii w naszym domu jest biblioterapia. Literatura, poezja
wprowadzają osobę w świat fikcji, stają się substytutem wyzwolenia od choroby,
niepełnosprawności. Stanowią impuls pobudzający do aktywności.
Podczas tych zajęć, instruktor dowiaduje się, jaka tematyka interesuje uczestnika,
podpowiada, które książki warto przeczytać uwzględniając poziom umysłowy,
zainteresowania i potrzeby czytelnika, prowadzi rozmowy o przeczytanej już książce.
Ponadto mieszkańcy biorą udział w wyjazdach do biblioteki w Międzyrzeczu, poznają
nowości książkowe, pomagają w wyborze książek, które są wypożyczane do biblioteki w
naszym domu.
8. Zajęcia indywidualne.
W pracowni tej podopieczny wykonuje zadania specjalnie dla niego przeznaczone,
przygotowane, dobrane tak aby korygowały jego zaburzone sfery w sposób
zindywidualizowany.
9. Psychoterapia indywidualna.
Celem psychoterapii jest osiągnięcie poprawy w zakresie pozytywnych zmian
zachowania, polepszenie kontaktów z innymi ludźmi, poprawy polegającej na zmianach
postaw i pewnych cech osobowości, zredukowanie poziomu lęku, podwyższenie samooceny.
Czas trwania psychoterapii zależny jest od indywidualnych potrzeb podopiecznego.
Download