Podstawy malarstwa i rysunku ad. II st. Marek Model

advertisement
Podstawy malarstwa i rysunku
Grupa treści podstawowych
ad. II st. Marek Model
dr Sławomir Lipnicki
Katedra Kształcenia Podstawowego
I Pracownia Podstaw Rysunku i Malarstwa
Rodzaj zajęć: pracowniane
Status zajęć: obowiązkowe
Forma zaliczenia: przegląd semestralny zakończony zaliczeniem z oceną
Warunki przystąpienia do zajęć w pracowni: przyjęcie na pierwszy rok studiów
Opis
Zadaniem, jakie postawiłem sobie w pracowni jest wykształcenie u studentów
umiejętności celowych i świadomych zachowań w posługiwaniu się środkami i
wartościami artystycznymi. Praca odbywa się na bazie ustawień martwej natury i aktu.
Celem kształcenia jest nauczenie studentów umiejętności komponowania i konstruowania
rysunku. Staram się, aby studenci posiedli umiejętność obserwacji natury (proporcje,
kontrasty, światło). Zachęcam do odkrywczych prób poznania różnych technik
rysunkowych. Prowadzimy wstępne kształcenie w zakresie szeroko rozumianej kultury
plastycznej. Rozpoznajemy i rozwijamy indywidualne predyspozycje studentów,
zachęcamy ich do kreatywności. Obraz, jego forma i treść to pojęcia, które w ramach
zajęć podejmowane są w sensie praktycznym.
Metody kształcenia, formy zajęć
Praca odbywa się na bazie ustawień martwej natury i aktów, w cyklu tygodniowym i ma
charakter studyjny. Narzędzie podstawowe to ołówek. Decyzje o zakończeniu
poszczególnych utworów podejmowane są wspólnie z prowadzącym. Przewiduję co trzy
tygodnie przeglądy, będące pretekstem do zbiorowych dyskusji. Oczywiście nie wyklucza
to rutynowych korekt przy sztalugach w trakcie pracy. Każdy duży rysunek studyjny
powinny poprzedzać szkice koncepcyjne. Wprowadzam ćwiczenia z szybkiego rysowania
modela. Istotnym elementem zajęć w pracowni jest również przygotowanie studentów do
pracy w technikach malarskich (techniki wodne, ale również technika olejna). Dopuszcza
się także użycie innych technik takich jak tusz, węgiel czy emulsja. Najistotniejsze
wydaje się tu być zastąpienie linii plamą. Wypracowanie poprawnych zachowań to
nieustanne i systematyczne powtarzanie „ćwiczeń oka i ręki”. Liczę na aktywność i
pomysłowość studentów. Szczególny nacisk kładziony jest na posługiwanie się kolorem,
światłem, formą, kontrastami i fakturą w budowaniu przestrzeni rysunkowej i malarskiej.
Przewiduję także wprowadzenie trzeciego tematu: portretu. Pierwsze lata wprowadzają
studentów w szeroko rozumianą problematykę rysunku i malarstwa.
Kryteria oceny
Głównym kryterium oceny jest systematyczna praca i realizowanie zadań w pracowni
oraz indywidualne zaangażowanie studenta.
Bibliografia
W. Strzemiński, Teoria Widzenia;
Technologia i spoiwa malarskie.
Download