Uploaded by jestemania91

Klasa 6 Figury na płaszczyźnie

advertisement
Klasa 6. Figury na płaszczyźnie
gr.
.................................................................................
A
str. 1/2
.....................
.........................
klasa
data
imię i nazwisko
1. Zaznacz zdanie fałszywe:
A. W każdym prostokącie przekątne są równej długości.
B. W każdym rombie przekątne są prostopadłe.
C. Każdy trapez ma ramiona równej długości.
D. Każdy kwadrat jest rombem.
2. Na podstawie rysunku oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
Odcinki 𝐴𝐵 i 𝐵𝐶 są równoległe.
prawda
fałsz
𝐷𝐸 ⟂ 𝐺𝐻
prawda
fałsz
Odcinki 𝐵𝐶 i 𝐷𝐸 są równoległe do odcinka 𝐺𝐻.
prawda
fałsz
𝐸𝐹 ∥ 𝐺𝐻 oraz 𝐸𝐹 ⟂ 𝐻𝐼
prawda
fałsz
3. Bok rombu jest równy 5 cm, a boki równoległoboku mają długości 4 cm i 7 cm. Dokończ
zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.
Większy obwód ma
. . . . . . . . . .
.
Różnica obwodów tych czworokątów
wynosi . . . . . . . . . . .
A. romb
B. równoległobok
C. 4 cm
D. 2 cm
4. Jaką długość ma bok trójkąta równobocznego o obwodzie 33 dm?
5. Za pomocą cyrkla i linijki narysuj trójkąt o bokach 2 cm, 5 cm i 6 cm. Określ rodzaj narysowanego trójkąta.
Wybór zadań: alf
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
gr.
A
str. 2/2
6. Uzupełnij zdania, wpisując w odpowiednich miejscach podane miary kątów.
62∘
91∘
129∘
187∘
12∘
89∘
90∘
Miary kątów ostrych to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kąt prosty ma miarę
rozwartych to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
210∘
. . . . . . . . . . . . . . . .
. Miary kątów
7. Średnica okręgu ma długość 28 cm, a jedna z cięciw tego okręgu jest siedem razy krótsza od
promienia. Długość tej cięciwy jest równa:
A. 2 cm
B. 4 cm
C. 14 cm
D. 7 cm
8. Wpisz miary kątów zaznaczonych łukami.
9. Przekątna 𝐴𝐶 dzieli nieprostokątny trapez 𝐴𝐵𝐶𝐷 na dwa trójkąty: równoramienny 𝐴𝐷𝐶
i prostokątny 𝐴𝐶𝐵. Oblicz miary kątów tego trapezu, wiedząc, że | ∢ 𝐴𝐷𝐶| = 122∘. Wykonaj
odpowiedni rysunek.
*10. Oblicz miarę kąta, o jaki obróci się wskazówka godzinowa od 17:10 do 17:20.
Wybór zadań: alf
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Klasa 6. Figury na płaszczyźnie
gr.
.................................................................................
B
str. 1/2
.....................
.........................
klasa
data
imię i nazwisko
1. Zaznacz zdanie fałszywe:
A. W każdym równoległoboku przekątne dzielą się na połowy.
B. Każdy prostokąt jest kwadratem.
C. W każdym rombie przekątne są prostopadłe.
D. Każdy kwadrat jest prostokątem.
2. Na podstawie rysunku oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
Odcinki 𝐴𝐵 i 𝐶𝐷 są równoległe.
prawda
fałsz
𝐷𝐸 ⟂ 𝐹𝐺
prawda
fałsz
Odcinki 𝐵𝐶 i 𝐻𝐼 są prostopadłe do odcinka 𝐺𝐻.
prawda
fałsz
𝐸𝐹 ∥ 𝐻𝐼 oraz 𝐸𝐹 ⟂ 𝐴𝐵
prawda
fałsz
3. Bok rombu jest równy 6 cm, a boki równoległoboku mają długości 7 cm i 3 cm. Dokończ
zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.
Większy obwód ma
. . . . . . . . . .
.
Różnica obwodów tych czworokątów
wynosi . . . . . . . . . . .
A. romb
B. równoległobok
C. 4 cm
D. 2 cm
4. Jaką długość ma bok trójkąta równobocznego o obwodzie 21 m?
5. Za pomocą cyrkla i linijki narysuj trójkąt o bokach 8 cm, 6 cm i 7 cm. Określ rodzaj narysowanego trójkąta.
Wybór zadań: alf
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
gr.
B
str. 2/2
6. Uzupełnij zdania, wpisując w odpowiednich miejscach podane miary kątów.
52∘
91∘
130∘
189∘
11∘
88∘
90∘
Miary kątów ostrych to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kąt prosty ma miarę
rozwartych to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
257∘
. . . . . . . . . . . . . . . .
. Miary kątów
7. Średnica okręgu ma długość 24 cm, a jedna z cięciw tego okręgu jest sześć razy krótsza od
promienia. Długość tej cięciwy jest równa:
A. 4 cm
B. 12 cm
C. 2 cm
D. 6 cm
8. Wpisz miary kątów zaznaczonych łukami.
9. Przekątna 𝐴𝐶 dzieli nieprostokątny trapez 𝐴𝐵𝐶𝐷 na dwa trójkąty: równoramienny 𝐴𝐷𝐶
i prostokątny 𝐴𝐶𝐵. Oblicz miary kątów tego trapezu, wiedząc, że | ∢ 𝐴𝐷𝐶| = 108∘. Wykonaj
odpowiedni rysunek.
*10. Oblicz miarę kąta, o jaki obróci się wskazówka godzinowa od 19:15 do 19:25.
Wybór zadań: alf
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Klasa 6. Figury na płaszczyźnie
C
gr.
.................................................................................
str. 1/2
.....................
.........................
klasa
data
imię i nazwisko
1. Zaznacz zdanie fałszywe:
A. W każdym równoległoboku przekątne są prostopadłe.
B. Każdy prostokąt jest równoległobokiem.
C. W każdym kwadracie przekątne są równej długości.
D. Każdy kwadrat jest rombem.
2. Na podstawie rysunku oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
Odcinki 𝐴𝐵 i 𝐶𝐷 są równoległe.
prawda
fałsz
𝐵𝐶 ⟂ 𝐷𝐸
prawda
fałsz
Odcinki 𝐻𝐼 i 𝐹𝐺 są prostopadłe do odcinka 𝐷𝐸.
prawda
fałsz
𝐶𝐷 ∥ 𝐺𝐻 oraz 𝐶𝐷 ⟂ 𝐻𝐼
prawda
fałsz
3. Bok rombu jest równy 4 cm, a boki równoległoboku mają długości 3 cm i 6 cm. Dokończ
zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.
Większy obwód ma
. . . . . . . . . .
.
Różnica obwodów tych czworokątów
wynosi . . . . . . . . . . .
A. romb
B. równoległobok
C. 4 cm
D. 2 cm
4. Jaką długość ma bok trójkąta równobocznego o obwodzie 36 dm?
5. Za pomocą cyrkla i linijki narysuj trójkąt o bokach 2 cm, 3 cm i 4 cm. Określ rodzaj narysowanego trójkąta.
Wybór zadań: alf
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
gr.
C
str. 2/2
6. Uzupełnij zdania, wpisując w odpowiednich miejscach podane miary kątów.
57∘
91∘
135∘
189∘
7∘
83∘
90∘
Miary kątów ostrych to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kąt prosty ma miarę
rozwartych to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
272∘
. . . . . . . . . . . . . . . .
. Miary kątów
7. Średnica okręgu ma długość 16 cm, a jedna z cięciw tego okręgu jest dwa razy krótsza od
promienia. Długość tej cięciwy jest równa:
A. 8 cm
B. 2 cm
C. 6 cm
D. 4 cm
8. Wpisz miary kątów zaznaczonych łukami.
9. Przekątna 𝐴𝐶 dzieli nieprostokątny trapez 𝐴𝐵𝐶𝐷 na dwa trójkąty: równoramienny 𝐴𝐷𝐶
i prostokątny 𝐴𝐶𝐵. Oblicz miary kątów tego trapezu, wiedząc, że | ∢ 𝐴𝐷𝐶| = 126∘. Wykonaj
odpowiedni rysunek.
*10. Oblicz miarę kąta, o jaki obróci się wskazówka godzinowa od 18:05 do 18:15.
Wybór zadań: alf
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Klasa 6. Figury na płaszczyźnie
gr.
.................................................................................
D
str. 1/2
.....................
.........................
klasa
data
imię i nazwisko
1. Zaznacz zdanie fałszywe:
A. Każdy romb jest kwadratem.
B. W każdym rombie przekątne są prostopadłe.
C. W każdym równoległoboku przekątne dzielą się na połowy.
D. W każdym kwadracie przekątne są równej długości.
2. Na podstawie rysunku oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
Odcinki 𝐺𝐻 i 𝐻𝐼 są prostopadłe.
prawda
fałsz
𝐴𝐵 ∥ 𝐸𝐹
prawda
fałsz
Odcinki 𝐴𝐵 i 𝐶𝐷 są prostopadłe do odcinka 𝐺𝐻.
prawda
fałsz
𝐷𝐸 ∥ 𝐻𝐼 oraz 𝐷𝐸 ⟂ 𝐹𝐺
prawda
fałsz
3. Bok rombu jest równy 6 cm, a boki równoległoboku mają długości 4 cm i 7 cm. Dokończ
zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.
Większy obwód ma
. . . . . . . . . .
.
Różnica obwodów tych czworokątów
wynosi . . . . . . . . . . .
A. romb
B. równoległobok
C. 4 cm
D. 2 cm
4. Jaką długość ma bok trójkąta równobocznego o obwodzie 30 m?
5. Za pomocą cyrkla i linijki narysuj trójkąt o bokach 4 cm, 5 cm i 7 cm. Określ rodzaj narysowanego trójkąta.
Wybór zadań: alf
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
gr.
D
str. 2/2
6. Uzupełnij zdania, wpisując w odpowiednich miejscach podane miary kątów.
59∘
86∘
142∘
191∘
5∘
83∘
90∘
Miary kątów ostrych to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kąt prosty ma miarę
rozwartych to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
284∘
. . . . . . . . . . . . . . . .
. Miary kątów
7. Średnica okręgu ma długość 24 cm, a jedna z cięciw tego okręgu jest cztery razy krótsza od
promienia. Długość tej cięciwy jest równa:
A. 6 cm
B. 3 cm
C. 4 cm
D. 12 cm
8. Wpisz miary kątów zaznaczonych łukami.
9. Przekątna 𝐴𝐶 dzieli nieprostokątny trapez 𝐴𝐵𝐶𝐷 na dwa trójkąty: równoramienny 𝐴𝐷𝐶
i prostokątny 𝐴𝐶𝐵. Oblicz miary kątów tego trapezu, wiedząc, że | ∢ 𝐴𝐷𝐶| = 124∘. Wykonaj
odpowiedni rysunek.
*10. Oblicz miarę kąta, o jaki obróci się wskazówka godzinowa od 15:10 do 15:20.
Wybór zadań: alf
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Klasa 6. Figury na płaszczyźnie
E
gr.
.................................................................................
str. 1/2
.....................
.........................
klasa
data
imię i nazwisko
1. Zaznacz zdanie fałszywe:
A. Każdy romb jest równoległobokiem.
B. W każdym rombie przekątne są prostopadłe.
C. W każdym równoległoboku przekątne dzielą się na połowy.
D. Każdy trapez jest rombem.
2. Na podstawie rysunku oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
Odcinki 𝐴𝐵 i 𝐵𝐶 są równoległe.
prawda
fałsz
𝐸𝐹 ∥ 𝐹𝐺
prawda
fałsz
Odcinki 𝐻𝐼 i 𝐹𝐺 są prostopadłe do odcinka 𝐷𝐸.
prawda
fałsz
𝐺𝐻 ∥ 𝐴𝐵 oraz 𝐺𝐻 ⟂ 𝐵𝐶
prawda
fałsz
3. Bok rombu jest równy 6 cm, a boki równoległoboku mają długości 5 cm i 8 cm. Dokończ
zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.
Większy obwód ma
. . . . . . . . . .
.
Różnica obwodów tych czworokątów
wynosi . . . . . . . . . . .
A. romb
B. równoległobok
C. 2 cm
D. 4 cm
4. Jaką długość ma bok trójkąta równobocznego o obwodzie 39 dm?
5. Za pomocą cyrkla i linijki narysuj trójkąt o bokach 3 cm, 4 cm i 6 cm. Określ rodzaj narysowanego trójkąta.
Wybór zadań: alf
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
gr.
E
str. 2/2
6. Uzupełnij zdania, wpisując w odpowiednich miejscach podane miary kątów.
55∘
93∘
122∘
163∘
8∘
76∘
90∘
Miary kątów ostrych to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kąt prosty ma miarę
rozwartych to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271∘
. . . . . . . . . . . . . . . .
. Miary kątów
7. Średnica okręgu ma długość 24 cm, a jedna z cięciw tego okręgu jest trzy razy krótsza od
promienia. Długość tej cięciwy jest równa:
A. 4 cm
B. 8 cm
C. 12 cm
D. 9 cm
8. Wpisz miary kątów zaznaczonych łukami.
9. Przekątna 𝐴𝐶 dzieli nieprostokątny trapez 𝐴𝐵𝐶𝐷 na dwa trójkąty: równoramienny 𝐴𝐷𝐶
i prostokątny 𝐴𝐶𝐵. Oblicz miary kątów tego trapezu, wiedząc, że | ∢ 𝐴𝐷𝐶| = 116∘. Wykonaj
odpowiedni rysunek.
*10. Oblicz miarę kąta, o jaki obróci się wskazówka godzinowa od 18:15 do 18:25.
Wybór zadań: alf
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Klasa 6. Figury na płaszczyźnie
F
gr.
.................................................................................
str. 1/2
.....................
.........................
klasa
data
imię i nazwisko
1. Zaznacz zdanie fałszywe:
A. W każdym rombie przekątne są prostopadłe.
B. Każdy romb jest kwadratem.
C. W każdym kwadracie przekątne są równej długości.
D. W każdym równoległoboku przekątne dzielą się na połowy.
2. Na podstawie rysunku oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
Odcinki 𝐷𝐸 i 𝐸𝐹 są prostopadłe.
prawda
fałsz
𝐴𝐵 ∥ 𝐺𝐻
prawda
fałsz
Odcinki 𝐵𝐶 i 𝐺𝐹 są prostopadłe do odcinka 𝐻𝐼.
prawda
fałsz
𝐶𝐷 ∥ 𝐸𝐹 oraz 𝐶𝐷 ⟂ 𝐺𝐹
prawda
fałsz
3. Bok rombu jest równy 7 cm, a boki równoległoboku mają długości 9 cm i 6 cm. Dokończ
zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.
Większy obwód ma
. . . . . . . . . .
.
Różnica obwodów tych czworokątów
wynosi . . . . . . . . . . .
A. romb
B. równoległobok
C. 2 cm
D. 4 cm
4. Jaką długość ma bok trójkąta równobocznego o obwodzie 24 m?
5. Za pomocą cyrkla i linijki narysuj trójkąt o bokach 2 cm, 4 cm i 5 cm. Określ rodzaj narysowanego trójkąta.
Wybór zadań: alf
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
gr.
F
str. 2/2
6. Uzupełnij zdania, wpisując w odpowiednich miejscach podane miary kątów.
64∘
89∘
147∘
195∘
1∘
86∘
90∘
Miary kątów ostrych to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kąt prosty ma miarę
rozwartych to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
299∘
. . . . . . . . . . . . . . . .
. Miary kątów
7. Średnica okręgu ma długość 16 cm, a jedna z cięciw tego okręgu jest cztery razy krótsza od
promienia. Długość tej cięciwy jest równa:
A. 8 cm
B. 2 cm
C. 12 cm
D. 4 cm
8. Wpisz miary kątów zaznaczonych łukami.
9. Przekątna 𝐴𝐶 dzieli nieprostokątny trapez 𝐴𝐵𝐶𝐷 na dwa trójkąty: równoramienny 𝐴𝐷𝐶
i prostokątny 𝐴𝐶𝐵. Oblicz miary kątów tego trapezu, wiedząc, że | ∢ 𝐴𝐷𝐶| = 128∘. Wykonaj
odpowiedni rysunek.
*10. Oblicz miarę kąta, o jaki obróci się wskazówka godzinowa od 17:20 do 17:30.
Wybór zadań: alf
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Klasa 6. Figury na płaszczyźnie
gr.
.................................................................................
G
str. 1/2
.....................
.........................
klasa
data
imię i nazwisko
1. Zaznacz zdanie fałszywe:
A. Każdy kwadrat jest rombem.
B. W każdym rombie przekątne są prostopadłe.
C. W każdym trapezie przekątne dzielą się na połowy.
D. W każdym prostokącie przekątne są równej długości.
2. Na podstawie rysunku oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
Odcinki 𝐵𝐶 i 𝐷𝐸 są równoległe.
prawda
fałsz
𝐴𝐵 ⟂ 𝐶𝐷
prawda
fałsz
Odcinki 𝐶𝐷 i 𝐸𝐹 są prostopadłe do odcinka 𝐺𝐻.
prawda
fałsz
𝐸𝐹 ∥ 𝐴𝐵 oraz 𝐸𝐹 ⟂ 𝐵𝐶
prawda
fałsz
3. Bok rombu jest równy 5 cm, a boki równoległoboku mają długości 3 cm i 6 cm. Dokończ
zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.
Większy obwód ma
. . . . . . . . . .
.
Różnica obwodów tych czworokątów
wynosi . . . . . . . . . . .
A. romb
B. równoległobok
C. 4 cm
D. 2 cm
4. Jaką długość ma bok trójkąta równobocznego o obwodzie 18 m?
5. Za pomocą cyrkla i linijki narysuj trójkąt o bokach 5 cm, 6 cm i 7 cm. Określ rodzaj narysowanego trójkąta.
Wybór zadań: alf
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
gr.
G
str. 2/2
6. Uzupełnij zdania, wpisując w odpowiednich miejscach podane miary kątów.
71∘
92∘
144∘
183∘
21∘
86∘
235∘
Miary kątów ostrych to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kąt prosty ma miarę
rozwartych to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90∘
. . . . . . . . . . . . . . . .
. Miary kątów
7. Średnica okręgu ma długość 28 cm, a jedna z cięciw tego okręgu jest dwa razy krótsza od
promienia. Długość tej cięciwy jest równa:
A. 14 cm
B. 12 cm
C. 2 cm
D. 7 cm
8. Wpisz miary kątów zaznaczonych łukami.
9. Przekątna 𝐴𝐶 dzieli nieprostokątny trapez 𝐴𝐵𝐶𝐷 na dwa trójkąty: równoramienny 𝐴𝐷𝐶
i prostokątny 𝐴𝐶𝐵. Oblicz miary kątów tego trapezu, wiedząc, że | ∢ 𝐴𝐷𝐶| = 112∘. Wykonaj
odpowiedni rysunek.
*10. Oblicz miarę kąta, o jaki obróci się wskazówka godzinowa od 18:25 do 18:35.
Wybór zadań: alf
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Klasa 6. Figury na płaszczyźnie
H
gr.
.................................................................................
str. 1/2
.....................
.........................
klasa
data
imię i nazwisko
1. Zaznacz zdanie fałszywe:
A. W każdym rombie przekątne są prostopadłe.
B. Każdy kwadrat jest rombem.
C. W każdym prostokącie przekątne są równej długości.
D. W każdym trapezie przekątne dzielą się na połowy.
2. Na podstawie rysunku oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
Odcinki 𝐴𝐵 i 𝐵𝐶 są prostopadłe.
prawda
fałsz
𝐷𝐸 ∥ 𝐺𝐻
prawda
fałsz
Odcinki 𝐻𝐼 i 𝐺𝐹 są prostopadłe do odcinka 𝐴𝐵.
prawda
fałsz
𝐵𝐶 ∥ 𝐷𝐸 oraz 𝐵𝐶 ⟂ 𝐻𝐼
prawda
fałsz
3. Bok rombu jest równy 5 cm, a boki równoległoboku mają długości 3 cm i 8 cm. Dokończ
zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.
Większy obwód ma
. . . . . . . . . .
.
Różnica obwodów tych czworokątów
wynosi . . . . . . . . . . .
A. romb
B. równoległobok
C. 2 cm
D. 4 cm
4. Jaką długość ma bok trójkąta równobocznego o obwodzie 27 dm?
5. Za pomocą cyrkla i linijki narysuj trójkąt o bokach 4 cm, 5 cm i 6 cm. Określ rodzaj narysowanego trójkąta.
Wybór zadań: alf
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
gr.
H
str. 2/2
6. Uzupełnij zdania, wpisując w odpowiednich miejscach podane miary kątów.
53∘
96∘
121∘
187∘
14∘
85∘
90∘
Miary kątów ostrych to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kąt prosty ma miarę
rozwartych to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
262∘
. . . . . . . . . . . . . . . .
. Miary kątów
7. Średnica okręgu ma długość 20 cm, a jedna z cięciw tego okręgu jest dwa razy krótsza od
promienia. Długość tej cięciwy jest równa:
A. 10 cm
B. 8 cm
C. 5 cm
D. 18 cm
8. Wpisz miary kątów zaznaczonych łukami.
9. Przekątna 𝐴𝐶 dzieli nieprostokątny trapez 𝐴𝐵𝐶𝐷 na dwa trójkąty: równoramienny 𝐴𝐷𝐶
i prostokątny 𝐴𝐶𝐵. Oblicz miary kątów tego trapezu, wiedząc, że | ∢ 𝐴𝐷𝐶| = 118∘. Wykonaj
odpowiedni rysunek.
*10. Oblicz miarę kąta, o jaki obróci się wskazówka godzinowa od 16:05 do 16:15.
Wybór zadań: alf
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Klasa 6. Figury na płaszczyźnie
I
gr.
.................................................................................
str. 1/2
.....................
.........................
klasa
data
imię i nazwisko
1. Zaznacz zdanie fałszywe:
A. Każdy trapez jest rombem.
B. Każdy prostokąt jest równoległobokiem.
C. W każdym kwadracie przekątne dzielą się na połowy.
D. W każdym rombie przekątne są prostopadłe.
2. Na podstawie rysunku oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
Odcinki 𝐴𝐵 i 𝐵𝐶 są prostopadłe.
prawda
fałsz
𝐸𝐹 ∥ 𝐺𝐻
prawda
fałsz
Odcinki 𝐻𝐼 i 𝐷𝐸 są prostopadłe do odcinka 𝐵𝐶.
prawda
fałsz
𝐴𝐵 ∥ 𝐺𝐻 oraz 𝐴𝐵 ⟂ 𝐸𝐹
prawda
fałsz
3. Bok rombu jest równy 5 cm, a boki równoległoboku mają długości 7 cm i 2 cm. Dokończ
zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.
Większy obwód ma
. . . . . . . . . .
.
Różnica obwodów tych czworokątów
wynosi . . . . . . . . . . .
A. romb
B. równoległobok
C. 2 cm
D. 4 cm
4. Jaką długość ma bok trójkąta równobocznego o obwodzie 27 m?
5. Za pomocą cyrkla i linijki narysuj trójkąt o bokach 3 cm, 5 cm i 6 cm. Określ rodzaj narysowanego trójkąta.
Wybór zadań: alf
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
gr.
I
str. 2/2
6. Uzupełnij zdania, wpisując w odpowiednich miejscach podane miary kątów.
68∘
95∘
134∘
182∘
15∘
88∘
230∘
Miary kątów ostrych to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kąt prosty ma miarę
rozwartych to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90∘
. . . . . . . . . . . . . . . .
. Miary kątów
7. Średnica okręgu ma długość 20 cm, a jedna z cięciw tego okręgu jest pięć razy krótsza od
promienia. Długość tej cięciwy jest równa:
A. 2 cm
B. 10 cm
C. 5 cm
D. 4 cm
8. Wpisz miary kątów zaznaczonych łukami.
9. Przekątna 𝐴𝐶 dzieli nieprostokątny trapez 𝐴𝐵𝐶𝐷 na dwa trójkąty: równoramienny 𝐴𝐷𝐶
i prostokątny 𝐴𝐶𝐵. Oblicz miary kątów tego trapezu, wiedząc, że | ∢ 𝐴𝐷𝐶| = 110∘. Wykonaj
odpowiedni rysunek.
*10. Oblicz miarę kąta, o jaki obróci się wskazówka godzinowa od 16:10 do 16:20.
Wybór zadań: alf
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Klasa 6. Figury na płaszczyźnie
gr.
.................................................................................
J
str. 1/2
.....................
.........................
klasa
data
imię i nazwisko
1. Zaznacz zdanie fałszywe:
A. W każdym rombie przekątne dzielą się na połowy.
B. W każdym równoległoboku przekątne są równoległe.
C. Każdy kwadrat jest rombem.
D. W każdym prostokącie przekątne są równej długości.
2. Na podstawie rysunku oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
Odcinki 𝐶𝐷 i 𝐵𝐶 są prostopadłe.
prawda
fałsz
𝐺𝐻 ∥ 𝐻𝐼
prawda
fałsz
Odcinki 𝐴𝐵 i 𝐺𝐻 są prostopadłe do odcinka 𝐷𝐸.
prawda
fałsz
𝐸𝐹 ⟂ 𝐶𝐷 oraz 𝐸𝐹 ∥ 𝐴𝐵
prawda
fałsz
3. Bok rombu jest równy 4 cm, a boki równoległoboku mają długości 5 cm i 2 cm. Dokończ
zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.
Większy obwód ma
. . . . . . . . . .
.
Różnica obwodów tych czworokątów
wynosi . . . . . . . . . . .
A. romb
B. równoległobok
C. 4 cm
D. 2 cm
4. Jaką długość ma bok trójkąta równobocznego o obwodzie 24 dm?
5. Za pomocą cyrkla i linijki narysuj trójkąt o bokach 3 cm, 5 cm i 7 cm. Określ rodzaj narysowanego trójkąta.
Wybór zadań: alf
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
gr.
J
str. 2/2
6. Uzupełnij zdania, wpisując w odpowiednich miejscach podane miary kątów.
63∘
79∘
141∘
194∘
2∘
88∘
90∘
Miary kątów ostrych to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kąt prosty ma miarę
rozwartych to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
283∘
. . . . . . . . . . . . . . . .
. Miary kątów
7. Średnica okręgu ma długość 18 cm, a jedna z cięciw tego okręgu jest trzy razy krótsza od
promienia. Długość tej cięciwy jest równa:
A. 6 cm
B. 9 cm
C. 3 cm
D. 12 cm
8. Wpisz miary kątów zaznaczonych łukami.
9. Przekątna 𝐴𝐶 dzieli nieprostokątny trapez 𝐴𝐵𝐶𝐷 na dwa trójkąty: równoramienny 𝐴𝐷𝐶
i prostokątny 𝐴𝐶𝐵. Oblicz miary kątów tego trapezu, wiedząc, że | ∢ 𝐴𝐷𝐶| = 114∘. Wykonaj
odpowiedni rysunek.
*10. Oblicz miarę kąta, o jaki obróci się wskazówka godzinowa od 17:15 do 17:25.
Wybór zadań: alf
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Download
Study collections