Uploaded by piokozak

przyciski bezpieczenstwa

advertisement
01/004
Moeller "Sterowanie i Sygnalizacja - 2002/2003"
Aparatura sterująca i sygnalizacyjna
RMQ-Titan
Przegląd systemu
RMQ-Titan
4
4
3
5
1
4
2
13
12
6
11
4
7
10
9
4
3
14
15
14
8
16
17
01/010
Moeller "Sterowanie i Sygnalizacja - 2002/2003"
Aparatura sterująca i sygnalizacyjna
RMQ-Titan
Napędy przycisków bezpieczeństwa
RMQ-Titan
Kolor:
podstawa przycisku żółta
Wyposażenie w styki
Z = zwierny, R = rozwierny,
f = pewnoœć działania dzięki
wymuszonemu otwarciu
wg IEC/EN 60947-5-1
Typ
Nr zam.
Opak.
grzybek1)
Zestawy kompletne do nabudowania, IP67, 69K
Przycisk bezpieczeństwa odporny na podlistwowanie wg ISO 13850/EN 418
Powrót uzyskuje się przez pociągnięcie
Max wyposażenie: 3 x M22-(C)KC...
1Z
1Rf
–
Zestawy kompletne montowane na płycie czołowej, IP67, 69K
Przycisk bezpieczeństwa odporny na podlistwowanie
wg ISO 13850/EN 418
Powrót uzyskuje się przez pociągnięcie
Max wyposażenie: 4 x M22-(C)K...
–
14
13
22
21
12
11
22
21
2Rf
1Rf
21
1Rf
13 21
M22-PV/KC11/IY
216525
1 szt.
M22-PV/KC02/IY
216524
1 szt.
M22-PV/K01
216515
5 szt.
M22-PV/K11
216516
5 szt.
M22-PVS/K01
216514
5 szt.
M22-PV
216876
M22-PV-GVP
216877
5 szt.
22
1Z
14 22
Grzybkowy przycisk bezpieczeństwa z kluczykiem odporny na podlistwowanie zgodnie z ISO 13850/EN 418
Z 1 kluczykiem, zamek indywidualny MS1
–
1Rf
21
nie nadaje się do zamków systemowych
22
Napęd przycisku bezpieczeństwa, IP67, 69K
–
–
–
–
–
–
Napęd przycisku zatrzy–
mania awaryjnego
Napęd przycisku bezpieczeństwa podœwietlany, IP67, 69K
–
–
–
M22S-PV
225528
1 szt.
–
–
M22-PVL
216878
5 szt.
Napęd przycisku zatrzymania awaryjnego, podœwietlany
–
–
M22S-PVL
230962
5 szt.
–
M22-PVS
216879
M22-PVS-MS*
216880
5 szt.
–
Napędy grzybkowych przycisków bezpieczeństwa z kluczykiem, IP67, 69K,
nie nadają się do zamków systemowych
Z 1 kluczykiem; powrót Zamki indywidualne MS1
–
–
przez przekręcenie kluczyka
Zamki indywidualne MS2 – MS20 –
–
UWAGI
1)
Czerwony = RAL 3000
–
50 szt.
1 szt.
01/011
Moeller "Sterowanie i Sygnalizacja - 2002/2003"
Opis
Oznaczenie kraju
(objaœnienie)
Kolor
Typ
Nr zam.
Opak.
Szyldy do przycisków bezpieczeństwa, IP66
Opis czarny,
33 X 50 mm
Dopłata przy mniejszej iloœci F 9 szt. + 50%
Not-Aus
D
Emergency Stop
GB
Arręt d'urgence
F
EMERGENZA
I
NOODSTOP
NL
NÖDSTOPP
S
HÄTÄ-SEIS
SF
NŘDSTOP
DK
czysty
–
z opisem
indywidualnym1)
50 x 50 mm
w czterech językach
D, GB, F, I
z opisem
indywidualnym
o = 90 mm
czysty
w czterech językach
D, GB, F, I
w czterech językach
D, GB, E, POR
w czterech językach
D, GB, NL, F
w czterech językach
GB, S, SF, DK
w czterech językach
z opisem
indywidualnym
10 szt.
M22-XZK
216470
25 szt.
M22-XZK-*
216479
10 szt.
M22-XYK1
216484
M22-XYK-*
231181
M22-XAK
216464
M22-XAK1
216465
M22-XAK2
216466
M22-XAK3
216467
M22-XAK4
216468
M22-XAK-*
216469
z opisem
indywidualnym
o = 60 mm
M22-XZK-D99
216471
M22-XZK-GB99
216472
M22-XZK-F99
216473
M22-XZK-I99
216474
M22-XZK-NL99
216475
M22-XZK-S99
216476
M22-XZK-SF99
216477
M22-XZK-DK99
216478
D, GB, F, I
M22-XBK1
216483
M22-XBK-*
231762
10 szt.
Aparatura sterująca i sygnalizacyjna
RMQ-Titan
Napędy przycisków bezpieczeństwa
Szyldy do przycisków bezpieczeństwa, osłona plombowana, pierœcień osłaniający
Download