pobierz pdf

advertisement
Twoje bezpieczeństwo
Twoje bezpieczeństwo
katalog produktów firmy DeRoyal i Swann-Morton
Najnowsze europejskie standardy w zapewnianiu
bezpieczeństwa personelowi medycznemu
Twoje bezpieczeństwo
Pomagamy szpitalom przestrzegać
Dyrektywy Unijnej 2010/32/EU.
Czego dotyczy Dyrektywa 2010/32/EU o zapobieganiu zranieniom
ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej?
Dyrektywa ta została podpisana przez europejskie organizacje partnerów społecznych HOSPEEM* i EPSU*,
a przyjęta 10 maja 2010 roku. Określa ramy prawne dla porozumienia w sprawie przeciwdziałania zranieniom
ostrymi narzędziami medycznymi w placówkach ochrony zdrowia, we wszystkich krajach członkowskich Unii
Europejskiej, z wymogiem wdrożenia do 11 maja 2013 roku.
Narzędzia ostre zostały zdefiniowane przez Unię Europejską jako „przedmioty lub instrumenty konieczne
do wykonywania określonych procedur medycznych, podczas których może dojść do zranienia i/lub ciężkiego
zakażenia personelu medycznego.”
W europejskim sektorze szpitali i opieki zdrowotnej pracuje 21 milionów osób. Szacuje się, że w całej Unii
Europejskiej dochodzi rocznie do ponad 1 miliona zranień rocznie tylko w wyniku zakłuć igłami, najczęściej
podczas wykonywania iniekcji, zakładania kaniul dożylnych, pobierania krwi, oraz zdejmowania igły ze strzykawki
lub wkładania zużytej igły do pojemnika, narażając przy tym personel medyczny np. na zakażenia WZW typu B
i C oraz HIV. Szacuje się również, że zgłaszane jest tylko jedno na sześć zranień. Natomiast liczba pozostałych
zranień powstałych w wyniku użycia innych ostrych narzędzi medycznych jest nie znana. Każde zranienie niesie
ze sobą, oprócz problemów zdrowotnych, również znaczne koszty związane z nieobecnością pracowników oraz
dodatkowe koszty leczenia.
Jakie są główne założenia tej Dyrektywy?
Narażenie pracowników służby zdrowia na zranienia ostrymi narzędziami i związane
z tym ryzyko zakażeń, powinny zostać wyeliminowane poprzez:
efektywne wykorzystanie procedur utylizacji z zastosowaniem dedykowanych kontenerów na odpady medyczne,
zapewnienie dostępu do wyrobów medycznych, wyposażonych w mechanizmy gwarantujące bezpieczeństwo
użytkowania,
natychmiastowy i skuteczny zakaz praktyk wielokrotnego używania sprzętu jednorazowego użytku,
stały nacisk na utrwalanie świadomości ryzyka wynikającego z używania ostrych narzędzi medycznych,
poprzez programy wspierające promocję dobrych praktyk zawodowych zwiększających bezpieczeństwo
oraz świadomość zagrożeń personelu medycznego,
stworzenie natychmiastowego systemu raportowania zranień personelu szpitalnego.
Wdrożenie Dyrektywy
2010/32/EU jest obowiązkowe
Na pracodawcy ciąży odpowiedzialność za wdrożenie tej Dyrektywy. Może to nastąpić po ocenie ryzyka, doborze
odpowiednich produktów, ustaleniu zasad postępowania, cyklicznych szkoleniach mających na celu promowanie
bezpiecznych procedur oraz stworzenie bezpiecznego środowiska pracy dla personelu stale narażonego
na zranienia oraz zakażenia i wreszcie dobrze funkcjonującego systemu raportowania o tego typu wypadkach.
Firmy DeRoyal i Swann-Morton pomagają szpitalom wdrażać Dyrektywę 2010/32/EU
oraz chronić personel medyczny zgodnie z wytycznymi dyrektywy unijnej.
oferta produktów bezpiecznych amerykańskiej firmy DeRoyal
oferta bezpiecznych skalpeli brytyjskiej firmy Swann-Morton
Rozwiązania firmy DeRoyal i Swann-Morton, to kompletna oferta produktów dedykowanych zwiększeniu
bezpieczeństwa pracy personelu medycznego skutecznie chroniących przed przypadkowymi zakłuciami
i zakażeniami oraz bezpiecznej utylizacji ostrych narzędzi i instrumentów medycznych.
Nasza nowa oferta produktów bezpiecznych tych dwóch producentów daje szeroki zakres doboru odpowiednich
produktów oraz bezpiecznych rozwiązań w sposób bezkompromisowy zabezpieczając ich użytkowników.
*HOSPEEM - Europejskie Stowarzyszenie Pracodawców Szpitalnictwa i Opieki Zdrowotnej – sektorowa organizacja reprezentująca pracodawców.
*EPSU – Europejska Federacja Związków Zawodowych Służb Publicznych – europejska organizacja związków zawodowych.
Twoje bezpieczeństwo
Dlaczego Dyrektywa ta została wdrożona?
Twoje bezpieczeństwo
bezpieczne skalpele jednorazowego użytku
z wysuwanymi ostrzami
cechy i zalety
jedyne w branży opatentowane bezpieczne skalpele pozwalające
na kontrolowane wysuwanie całego ostrza
- 10 różnych rozmiarów ostrza ze stali nierdzewnej, z kolorowymi
elementami przesuwnymi w celu łatwej identyfikacji
- nacięcia na rękojeści, antypoślizgowe uchwyty do bezpiecznego
trzymania w rękawicach dostosowujące się do wielu pozycji dłoni
- zaprojektowane przez chirurga sercowo-naczyniowego we
współpracy z inżynierem ds. bezpieczeństwa
- skontrolowane klinicznie i zarejestrowane w branży, jako bezpieczne,
ostre narzędzia spełniające wymagania Amerykańskiej Administracji
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
skalpele wysuwane sterylne
NrKod
Nr 10
Nr 11(P)
ilość
w opakowaniu
kolor
3901
25
czarny
3991
25
niebieski
Nr 15
3905
25
zielony
Nr 20
3906
25
szary
Nr 21
3907
25
fioletowy
Nr 22
3908
25
błękitny
Nr 23
3910
25
jasnozielony
Nr 24
3911
25
pomarańczowy
Nr 25A
3915
25
łososiowy
* powyższe produkty dostępne są również w wersji niesterylnej (pakowane po 500 sztuk)
Jednorazowy przyrząd do zdejmowania ostrzy
chirurgicznych
cechy i zalety
•sterylny, pozwala na bezpieczne usuwanie wszystkich rozmiarów
ostrzy z rękojeści nr 3 i 4
•przydatny dla oddziałów ratunkowych i karetek
•można umieścić w pojemniku na odpady medyczne
•pakowany pojedynczo w opakowaniu po 50 sztuk
•dostępny w wersji niesterylnej w opakowaniach po 100 sztuk
OpisKodIlość
sterylne
5502
50 sztuk
niesterylne
5505
100 sztuk
niesterylne
5503
500 sztuk
Twoje bezpieczeństwo
produkty bezpieczne SWANN-MORTON
SYSTEM OSTRZY BEZPIECZNYCH BMS ’KLEEN’
System bezdotykowego zakładania i zdejmowania ostrzy.
Ostrze zamknięte jest w specjalnej osłonce, którą otwiera
się podczas zabiegu i zamyka po jego zakończeniu,
umożliwiając bezpieczną utylizację.
Dostępne z ostrzami w rozmiarach:
10,11,15 z rękojeścią nr 3
20,21,22,23,24 z rękojeścią nr 4
Instrukcja obsługi
1. MOCOWANIE KLEEN BLADE MANAGEMENT SYSTEM
- umieść trzonek w końcówce z ostrzem BMS, aż usłyszysz „kliknięcie”.
- po zamocowaniu ostrza, nie da się wyciągnąć trzonka z obudowy.
3. ZAMYKANIE OSŁONY I CHOWANIE OSTRZA
- przesuń kciukiem osłonę (D) do przodu,
aż usłyszysz „kliknięcie”.
D
C
E
D
A
A
C
B
4. ODŁĄCZANIE KLEEN BLADE
MANAGEMENT SYSTEM
- trzymaj w prawej ręce z ostrzem skierowanym od siebie i z ostrą
krawędzią skierowaną w prawo. Trzymając kciuk na osłonie (D),
przesuń ją do przodu i w dół, aż usłyszysz „kliknięcie”.
2. WYSUWANIE OSTRZA
- ustaw kciuk na osłonie (D), następnie przesuń lekko
do tyłu, aby wysunąć ostrze.
E
D
F
>¯§¤>
OpisKodIlość
Ostrza bezpieczne BMS ‘Kleen’ – ostrze nr 10 5701 50 szt.
Ostrza bezpieczne BMS ‘Kleen’ – ostrze nr 11 5703 50 szt.
Ostrza bezpieczne BMS ‘Kleen’ – ostrze nr 15 5705 50 szt.
«
J
Twoje bezpieczeństwo
Usuwacz ostrzy typu BOX
cechy i zalety
niesterylny, usuwacz ostrzy chirurgicznych do użycia poza salą operacyjną
pozwala na usuwanie oraz bezpieczne przechowywanie ostrzy chirurgicznych
mieści kilkadziesiąt sztuk ostrzy w zależności od ich wielkości
Kod
5525
akcesoria do skalpeli
TACKA NA SKALPELE
cechy i zalety
- umożliwia przekazywanie skalpeli w pozycji ostrzem w dół
w celu zmniejszenia ryzyka skaleczeń
- mieści do trzech skalpeli
- łatwo przykleja się do stolika Mayo lub innej powierzchni
- bezlateksowa
- sterylna
OpisKodIlość
Tacka na skalpele
30-920
100/opakowanie
TACKA DO PRZEKAZYWANIA OSTRYCH NARZĘDZI ’SHARPSTOP’
cechy i zalety
wyrób jednorazowego użytku do przenoszenia oraz podawania
powszechnie używanych ostrych narzędzi
mieści różnego rodzaju skalpele, szwy, trokary, kleszcze, druty
Kirschnera, strzykawki oraz retraktory
środkowe wgłębienie mieści skalpel w celu bezpiecznego usuwania
boczne nachylenie automatycznie kieruje umieszczane skalpele
w bezpiecznej pozycji
spodnia strona umożliwia praktyczne umieszczenie oraz bezpieczne
podawanie różnorodnych narzędzi
produkt uznany jako przyjazny dla wszystkich użytkowników bloku
operacyjnego
bezlateksowa
OpisKodIlość
Tacka do przekazywania
ostrych narzędzi
25-2244
24/pojemnik
bezpieczeństwo obchodzenia się z ostrymi narzędziami
TACKA DO PRZEKAZYWANIA OSTRYCH NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH
SIMPLICITY®
cechy i zalety
- unikalny opatentowany kształt tacki zmniejszający ryzyko
przypadkowych zakłuć zdarzających się podczas przekazywania
ostrych narzędzi oraz podczas zamykania tradycyjnego pudełka
licznika igieł
- wygodny uchwyt na kciuk, zapobiega wkładaniu rąk do pojemników
na ostre instrumenty i narzędzia, eliminując ryzyko zakłuć i skaleczeń
- łatwe w odczycie numery oraz przestrzeń ułatwiająca prawidłowe
liczenie ostrych narzędzi
- prowadzi do zmniejszenia ilości odpadów medycznych w szpitalu
OpisKodIlość
Simplicity 25-0900
pakowane pojedynczo
(108/pojemnik)
Twoje bezpieczeństwo
bezpieczeństwo obchodzenia się z ostrymi narzędziami
Twoje bezpieczeństwo
bezpieczeństwo ostrych narzędzi chirurgicznych
PODSTAWKA NA IGŁY W OSŁONKACH
cechy i zalety
- spełnia normy Amerykańskiej Administracji Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy dla jednoręcznie obsługiwanej osłony igieł
- ułatwia bezpieczne ponowne umieszczanie igieł w osłonkach
oraz ich wymianę
- mieści wszystkie rozmiary oraz marki igieł, w tym lędźwiowych
oraz dożylnych
- miejsce na 10 igieł równocześnie
- ma na celu bezpieczny uchwyt oraz umieszczenie osłony podczas
usuwania i ponownego umieszczania igły w osłonce
- pomaga wyeliminować przypadkowe ukłucia igłami podczas ponownego
umieszczania ich w osłonkach
- przylepna strona tylna dla stabilnego przytwierdzenia do podłoża
- dostępna wersja sterylna i niesterylna
- bezlateksowa
OpisKodIlość
Stojak na igły w osłonkach
30-940
30/opakowanie
bezpieczeństwo obchodzenia się z ostrymi narzędziami
JEDNORAZOWA MATA NA NARZĘDZIA CHIRURGICZNE
cechy i zalety
- magnesy utrzymują narzędzia bezpiecznie w miejscu
- tylna strona wykonana z pianki antypoślizgowej, przylega do każdego
obłożenia pacjenta zapewniając bezpieczne umieszczanie
instrumentów w miejscu
- niweluje potrzebę przekazywania ostrych narzędzi z ręki do ręki
- neutralny obszar po środku umożliwia trzymanie narzędzi bez ryzyka
ich namagnesowania (igły w niciach chirurgicznych)
- bezlateksowa
OpisIlość magnesów Kolor
Magnetyczna podkładka bez obszaru24
neutralnego (25,5 cm x 40,5 cm)
Magnetyczna podkładka bez obszaru48
KodIlość
niebieski 25-001 30/opakowanie
niebieski 25-002
20/opakowanie
niebieski 25-003
30/opakowanie
niebieski 25-004
20/opakowanie
różowy
25/opakowanie
neutralnego (40,5 cm x 51 cm)
Magnetyczna podkładka z obszarem18
neutralnym (25,5 cm x 40,5 cm)
36
Magnetyczna podkładka z obszarem
neutralnym (40,5 cm x 51 cm)
Podkładka antypoślizgowabrak
bez magnesów (30,5 cm x 40,5 cm)
25-012
cechy i zalety
- wykonana z silikonu, wymiary 29 cm x 37 cm
- zwiększa bezpieczeństwo pacjenta minimalizując ryzyko zakłóceń
elektromagnetycznych u pacjentów z wszczepionymi implantami
elektronicznymi oraz przechodzącymi zabiegi chirurgiczne
- mata emituje jednokierunkowy strumień magnetyczny
- mniej niż 10 jednostek Gaussa na głębokość 0,42 cm od dolnej
powierzchni maty
- to samo pole magnetyczne na górnej powierzchni
- brak zakłóceń względem rozruszników serca
- nadaje się do sterylizacji tlenkiem etylenu i do sterylizacji parowej
- pakowana po 3 sztuki
OpisKodIlość
Magnetyczna mata
25-LT10GNS
3 sztuki
JEDNORAZOWY PRZYRZĄD DO ODSYSANIA PŁYNÓW Z PODŁOGI
’PUDDLE GUPPY’ tzw. RYBKA
cechy i zalety
- aspirator podłogowy jednorazowego użytku usuwający płyny
z podłogi sali operacyjnej
- jedyny aspirator podłogowy ze zdejmowanym uchwytem
- nadaje się do czyszczenia podłóg podczas zabiegów oraz
bezpośrednio po zabiegach z dużą ilością płynów
- najbardziej wydajny aspirator podłogowy na rynku
- do każdego aspiratora Puddle Guppy dołączany jest uchwyt,
który jest również dostępny oddzielnie
- zawiera dren odsysający o dł 182,88 cm
- bezlateksowy
OpisKodIlość
Puddle Guppy (z uchwytem)
5036-30
Puddle Guppy jest zarejestrowany znakiem handlowym
Waterstone Acquisition, LLC.
30/opakowanie
Twoje bezpieczeństwo
MAGNETYCZNA MATA NA NARZĘDZIA CHIRURGICZNE
WIELOKROTNEGO UŻYTKU LT10G
Twoje bezpieczeństwo
MATA PODŁOGOWA Z SYSTEMEM ODSYSANIA H2NO™
system odsysania
cechy i zalety
-podłączana bezpośrednio do ssaka lub pojemnika przy użyciu standardowych
drenów odsysających, możliwość podłączenia z obu stron
- zaspokaja trzy główne problemy sali operacyjnej: komfort chirurga w trakcie
zabiegów, usuwanie nagromadzonych płynów z maty oraz bezpieczeństwo
na sali operacyjnej
- pomaga zredukować potrzebę używania dużej ilości gazy oraz ręczników
do wchłaniania płynów na podłodze sali zabiegowej
- utrzymanie porządku na podłodze pomaga zapewnić krótszy czas
przygotowania sal pomiędzy zabiegami i wpływa znacząco na
bezpieczeństwo poruszania się wokół stołu operacyjnego
- wykorzystuje system antypoślizgowej, specjalnie formowanej pianki
o rowkowanej powierzchni z kanalikami odpływowymi na płyny, co pozwala
na utrzymanie stóp z dala od rozlanych płynów,
-pomaga redukować konieczność stałego kontrolowania płynów ustrojowych
na podłodze
- lekka, łatwa do rozłożenia - posiada warstwę absorpcyjną wokół maty
do wchłaniania płynów rozlanych poza matę
- elastyczność oraz miękkość zapewniają wyjątkowy komfort w czasie długich
zabiegów chirurgicznych; złagodzenie bólu stóp, nóg oraz pleców
- produkt jednorazowego użytku, bezlateksowa
Kod
Opis
RozmiarIlość
H2NO
mata na podłogę z systemem odsysania 142 cm x 102 cm
10/opakowanie
zbliżenie na system odsysania
Niebieskie Maty Absorpcyjne FluidMate ™
cechy i zalety
maty wchłaniają wszystkie płyny ustrojowe, oraz wszelkie inne płyny
- warstwy wchłanialne gwarantują wysoką odporność na plamy po Betadine
- umożliwiają pozbycie się nadmiaru płynów z podłogi w trakcie zabiegów
z dużą ilością płynów
- firma DeRoyal oferuje trzy rozmiary mat absorpcyjnych, na sale operacyjne,
laboratoria, pomieszczenia do sterylizacji, itd.
- przylegają do podłogi umożliwiając przejazd np. wózków ze sprzętem lub
łóżek, bez ryzyka zwijania się maty lub jej rozdarcia
- laminowana, nieprzemakająca warstwa spodnia, eliminuje bezpośredni
kontakt płynów z podłogą, nie pozostawia plam
- maty eliminują koszty prania zabrudzonych ręczników oraz prześcieradeł
- bezlateksowe
KodOpis
RozmiarIlość
71-4304
mata absorpcyjna, mała
117 cm x 102 cm
10/opakowanie
71-4305
mata absorpcyjna, średnia 117 cm x 183 cm
10/opakowanie
71-4306
mata absorpcyjna, duża
117 cm x 318 cm
10/opakowanie
STERYLNE LICZNIKI IGIEŁ I OSTRZY
cechy i zalety
- zapewniają optymalne miejsce do bezpiecznego umieszczania igieł
- pokrywa z zawiasami pozwala na łatwe i bezpieczne umieszczanie
ostrych narzędzi chirurgicznych w pojemniku a następnie ich utylizację
- wbudowany element usuwający ostrze skalpela
- bezlateksowe
OpisKodIlość
Licznik igieł, pojedynczy magnes / przezroczyste wieczko,
kolor czerwony (na 10 szt - poj 20 szt) 25-0103
50 szt.
Licznik igieł, podwójny magnes / na wieczku i na dnie, kolor czerwony (na 30 szt - poj 60 szt)
25-0104
50 szt.
Licznik igieł, pojedynczy magnes / przezroczyste wieczko, kolor czerwony (na 30 szt - poj 60 szt)
25-0105
27 szt.
Licznik igieł, magnes / piankowa podkładka, kolor czerwony
(na 20 szt - poj 40 szt)
25-0401
20 szt.
Sterylne liczniki igieł z funkcją usuwania ostrzy ’DEBLADE’
OpisKodIlość
Licznik igieł i ostrzy, podwójny
magnes, kolor czerwony (na 30 szt poj 60 szt)
25-1104
50 szt.
Licznik igieł i ostrzy, podwójny magnes, kolor żółty (na 30 szt poj 60 szt)
25-1104Y
50 szt.
Licznik igieł i ostrzy, z pianką / magnesem, kolor czerwony (na 20 szt poj 40 szt)
25-1401
20 szt.
Licznik igieł i ostrzy, z pianką / magnesem, kolor żółty (na 20 szt poj 40 szt)
25-1401Y
20 szt.
Licznik igieł, kolor żółty, paski i pianki, (na 15 szt na wieczku i 15 szt na dnie, ułożone na płasko)
25-1801Y
50 szt.
DeBlade jest znakiem handlowym DeRoyal
Twoje bezpieczeństwo
bezpieczeństwo obchodzenia się z ostrymi narzędziami
Twoje bezpieczeństwo
Worki do liczenia
gazików, gąbek, opatrunków
cechy i zalety
umożliwiają liczenie gazików, gąbek i opatrunków, eliminując ryzyko
przenoszenia patogenów poprzez krew
pięć kieszonek z przegródką, umieszczonych jedna nad drugą, mieszczących
10 małych gazików lub po rozłączeniu przegródki, 5 dużych gaz lub opatrunków.
mieszczą pięć gąbek do laparotomii lub dziesięć w rozmiarze 10 cm x 10 cm
kieszonki przedniej części worka wykonane z przezroczystego polietylenu,
umożliwiają łatwe liczenie gazików
tylna część worka wykonana z niebieskiego polietylenu, umożliwia wieszanie
kolejnych worków jeden na drugi
worki posiadają taśmę samoprzylepną umożliwiającą rolowanie worka po użyciu
i zamknięcie go
produkt bezlateksowy
OpisKodOpakowanie zbiorcze - pojemniki
Worki do liczenia gazików, gąbek,
opatrunków, kompresów
25-551
50 worków/pudełko
/5 pudełek/karton
Koszyk z uchwytem
(na statyw do kroplówek)
25-501
1 szt.
cechy i zalety
jednorazowe, sterylne osłonki na uchwyty do lamp chirurgicznych, mają na celu
minimalizację liczby zakażeń szpitalnych przy jednoczesnej redukcji kosztów,
dezynfekcji, sterylizacji, pakowania, transportu itd.
w przypadku jednorazowych osłonek, instalowane są uniwersalne przejściówki
w miejsce fabrycznych uchwytów na lampach, osłonki pasują do wszystkich lamp,
pozwalając na standaryzację w ramach całego szpitala, eliminując konieczność
ustawicznej sterylizacji uchwytów
jednorazowe osłonki umożliwiają wielokrotne dotykanie i swobodne ustawianie lampy
w trakcie zabiegu bez obawy o ryzyko utraty sterylności
osłonka jednorazowa posiada kołnierz ochronny, zapobiegający przypadkowemu
dotknięciu części niesterylnych lampy
pakowane są na płasko, w związku z tym zajmują znacznie mniej miejsca niż
tradycyjne uchwyty
osłonki wykonane są z cienkiego ale wytrzymałego plastiku, posiadają wypustki
uniemożliwiające zsunięcie się z uchwytu
pakowane są pojedynczo, podwójnie lub po trzy sztuki w jednym sterylnym
opakowaniu
Kod
Opakowanie
26-011
1szt. / opakowanie, 60 szt. / pudełko, 2 pudełka / na karton
26-012
2 szt. / opakowanie, 30 szt. / pudełko, 2 pudełka / na karton
26-013
3 szt. / opakowanie, 25 szt. / pudełko, 2 pudełka / na karton
Twoje bezpieczeństwo
JEDNORAZOWE OSŁONKI NA UCHWYTY
DO LAMP CHIRURGICZNYCH
Twoje bezpieczeństwo
Twoje bezpieczeństwo
Twoje bezpieczeństwo
ZARYS International Group sp z o.o. sp.k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polska
e-mail: [email protected], www.zarys.com.pl
Dział Sprzedaży: tel. +48 32 271 69 91, +48 32 376 07 50-55
Download