Wywiad - Associazione ISES

advertisement
„Europejska sieć dot. badań i kontroli zachorowań na raka
szyjki macicy w nowych Państwach Członkowskich AURORA”
2. moduł: Umiejętność komunikowania się dla specjalistów z zakresu
medycyny
www.aurora-project.eu
Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu «AURORA» finansowanego przez
Unię Europejską jako część programu ochrony zdrowia.
INDEKS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Umiejętności skutecznej komunikacji dla specjalistów z zakresu medycyny
Komunikacja w kontekście opieki zdrowotnej
Relacja pomiędzy lekarzem a pacjentem w kontekście profilaktyki zdrowia
Rola lekarza
Dylemat "tak...ale"
Co należy zrobić?
Jak należy się komunikować?
Wyjaśnianie prewencyjnego charakteru wymazu z pochwy
Zmiana nawyków związanych ze zdrowiem
Zmiana niekorzystnych nawyków związanych ze zdrowiem
Nastawienie do zmiany w zachowaniach prozdrowotnych
Podejście edukacyjne
Podejście oparte na straszeniu
Dlaczego ludzie się zmieniają?
Wywiad
Podstawowe zasady
Naucz się faktów i myśl jak udzielać odpowiedzi
Psychologia zdrowia
Podsumowanie
Bibliografia
Umiejętności skutecznej komunikacji dla
specjalistów z zakresu medycyny
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
Podsumowanie
Komunikacja w kontekście opieki zdrowotnej
Relacja lekarz-pacjent w kontekście profilaktyki zdrowia
Dylemat „Tak, ale…"
Zrozumienie i stosowanie się do zaleceń lekarskich w
Sposób rozmawiania pacjentem
dużej mierze zależy od tego, czy lekarz posiada dobre
Zmiana nawyków związanych ze zdrowiem
kompetencje efektywnego komunikowania się.
Wywiad motywacyjny
o Dlaczego ludzie zmieniają się?
o Przykład: Dialog lekarz-pacjent
Podsumowanie
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Relacja lekarz-pacjent w kontekście
profilaktyki zdrowia
Pierwsza wizyta jest
kluczowa dla stworzenia
udanej relacji lekarz-pacjent.
Brak dobrej relacji może być
powodem odmowy wzięcia
udziału w badaniach
profilaktycznych (np.
wymazu z pochwy), niechęci
do stosowania się do zaleceń
lekarskich, bądź nawet
zmiany lekarza
Wywiad
Podsumowanie
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
Komunikacja w usługach medycznych
Komunikacja lekarz – pacjent
uwzględnia proces werbalny i
niewerbalny, z wykorzystaniem
którego lekarz uzyskuje i dzieli się
informacjami z pacjentem,
ustanawiając w ten sposób
relację terapeutyczną.
Komunikacja może wydawać się czymś prostym.
W rzeczywistości, ten rodzaj komunikacji może okazać się
wyzwaniem.
Podsumowanie
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Rolą lekarza jest traktować
pacjentów z szacunkiem i
uwagą, tak aby zaufanie do
niego cały czas się zwiększało.
Jest to szczególnie ważne w
trakcie kształtowania zachowań
prewencyjnych
Wywiad
Podsumowanie
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
Podsumowanie
Dylemat “Tak, ... ale”
W trakcie kształtowania wśród pacjentów
zachowań profilaktycznych trzeba nauczyć się
rozpoznawać zachowania świadczące o
oporze, a w pierwszej kolejności
YES …BUT…DILLEMA
DYLEMAT
„TAK… ALE”
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
DYLEMAT „TAK… ALE…"
Pojawia się on wtedy, gdy
ludzie jednocześnie chcą
zmiany, ale się jej obawiają.
Kiedy chcieliby
przeprowadzić wymaz
pochwy… ale jednocześnie
kwestie takie, jak
zakłopotanie, brak wiedzy,
bariery kulturowe i religijne
ich powstrzymują.
Wymaz z
pochwy….?
Podsumowanie
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
DYLEMAT „TAK… ALE…"
Inaczej mówiąc
konflikt niezdecydowania
Zapoznanie się z
niezdecydowaniem jest
kluczowe dla rozwiązania
problemu dotyczącego
niemożności pójścia na
przód
a więc
Aby mogła zajść zmiana, kluczowe jest poradzenie
sobie w pierwszej kolejności z niezdecydowaniem.
Zajęcie się myślami odpowiedzialnymi za
niezdecydowanie umożliwi danej osobie
podejmowanie cennych decyzji pozwalających
ruszyć z miejsca
Podsumowanie
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
Podsumowanie
Co należy zrobić
Nawiązać kontakt wzrokowy z pacjentem,
uścisnąć z nim dłoń i przedstawić się
Zadbać o to, by pacjent poczuł się swobodnie i zbudować nić porozumienia
Unikać krytykującego języka i zachowania
Nie należy stać
Ośmielić pacjenta
Pozwolić, by pacjent opowiedział swoją historię
Używać otwartych pytań
Zbudować relację partnerską – zachęci to pacjenta
do ponownej wizyty w celu przeprowadzenia testu
kontrolnego
Nie zakładać, że ludzie znają się na medycynie
– wyjaśniać - używać przykładów
Być świadomym przesyłanych przez siebie
Poznać pochodzenie pacjenta
(bariery religijne lub kulturowe)
sygnałów niewerbalnych – nie okazywać
irytacji, dezaprobaty, niecierpliwości
Zachęcić do zadawania pytań
Zwracać uwagę na sygnały zarówno werbalne, jak i niewerbalne
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Chciałabym
przeprowadzić
wymaz
pochwy…. ale
wstydzę się..
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
W jaki sposób
należy mówić?
Nie należy się
wstydzić, codziennie
odwiedza mnie wiele
pacjentek!
Kobiety, w szczególności należące do
marginalizowanych grup, takich jak
imigranci, mogą zmagać się z
barierami kulturowymi i religijnymi
związanymi z przeprowadzeniem
badania przez lekarza mężczyznę
Podsumowanie
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
;)
Rozumiem pani odczucia –
porozmawiajmy jednak o
tym czym jest wymaz
pochwy – w jaki sposób
będzie on korzystny dla pani
zdrowia
Czy wolałaby pani, żeby
badanie przeprowadziła
pielęgniarka?
Wywiad
Podsumowanie
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
Podsumowanie
„Ponieważ jest to
dobre dla pani
zdrowia” lub
„ponieważ
pozwoli to pani
uniknąć raka”
Wiele kobiet boi się
nawet słyszeć słowo
„rak".
Wiele
kobiet,
w
szczególności z krajów
rozwiniętych, uważa, że
dopóki czują się dobrze,
to nic złego się w ich
organizmie nie dzieje.
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
Wyjaśnianie prewencyjnego charakteru
wymazu pochwy
KLIKNIJ
TUTAJ
KLIKNIJ
TUTAJ
Podsumowanie
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Wyjaśnianie prewencyjnego charakteru
wymazu pochwy
Niektóre choroby
rozwijają się przez
bardzo długi czas – jeśli
dba się o siebie często
przeprowadzając
badania, można w
przyszłości oszczędzić
pieniądze i zapobiec
problemom
wstecz
Wywiad
Podsumowanie
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
Podsumowanie
Wyjaśnianie prewencyjnego charakteru
wymazu pochwy
Zapobiega
zmianom
przedrakowym na
długo przed tym,
zanim staną się
one nowotworem
wstecz
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Boję się raka… Nie
chcę wiedzieć czy
jestem chora
Rozumiem, że się
pani boi, ale nie jest
to tak straszne,
jakby się mogło
wydawać
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
Podsumowanie
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
Podsumowanie
Użyć prostych, ale precyzyjnych informacji dotyczących
prewencyjnego charakteru wymazu pochwy
Nie należy zakładać,
terminologię medyczną
że
wszystkie
kobiety
rozumieją
Należy dodawać otuchy i być wyrozumiałym, niezależnie od tego
jak proste pytania pacjent może zadawać
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
Podsumowanie
Wielu
lekarzy
nie
zapewnia
Many doctors
don’t provide
adequate
dostatecznych
informacji
na cancer
temat and
raka
information about
cervical
szyjki
i nie kładzie
nacisku na
don’t macicy
emphasize
the preventive
prewencyjny
charakter
badania
characteristics
of the test
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nie chcę dowiedzieć się, że
mam HPV, mój parter będzie
na mnie zły, będę mieć
problemy
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
Podsumowanie
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
Podsumowanie
Wielu lekarzy na tym etapie unika
wtrącania się, pozwalając na to, by
pojawiały się błędne przekonania
HPV w dużej mierze nie jest
rozumiany lub jest błędnie
odbierany, ponieważ wiąże
się z seksem, jako głównym
sposobem przekazywania
tego wirusa
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Podsumowanie
Wywiad
Wyjaśnić czym jest wirus;
Poinformować, że
większość kobiet;
zarażonych
jest
Opowiedzieć, że przez wiele lat wirus nie wywołuje
żadnych objawów;
Powiadomić, że wiele kobiet zainfekowanych HPV nigdy
nie zapada na nowotwór;
Zapewnić materiały edukacyjne;
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
Podsumowanie
Zmiana nawyków związanych ze zdrowiem
„Nawyk to nawyk,
nie pozwoli się wyrzucić przez okno
żadnemu człowiekowi,
raczej
należy zachęcić go do wyprowadzenia się
krok po kroku”
Mark Twain
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
Podsumowanie
Zmiana niekorzystnych nawyków związanych ze
zdrowiem
Podejście związane z postawą do zmiany w
zachowaniach dotyczących zdrowia
Odwołanie do wiedzy
Odwołania do strachu
Relacje lekarzpacjent
W jaki sposób
należy mówić?
Tak..ale
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
Podsumowanie
Podejście związane z nastawieniem do zmiany w
zachowaniach dotyczących zdrowia
Zapewnić ludziom odpowiednie informacje na temat
konsekwencji związanych ze złymi nawykami dotyczącymi
zdrowia
Może to zmotywować ludzi do zmienienia tych nawyków na
zdrowsze
Kampanie dotyczące zmian nastawienia
• Wzbudzić chęć do zmian
• Wyłącznie pouczanie ludzi o tym, jak powinni postępować, nie odniesie
sukcesu
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
Odwołanie do wiedzy
Komunikaty powinny jednoznacznie informować o wnioskach
• Komunikaty chwalące zalety badań przesiewowych na raka szyjki
macicy powinny zawierać jednoznaczną konkluzję dotyczącą tego, że należy
zmienić swoje zachowanie tak, by włączyć do swojego życia badania
przesiewowe
Jednoznaczne komunikaty generują większe zmiany podejścia
do tematu, ale jedynie do pewnego momentu
• Bardzo jednoznaczne komunikaty są odrzucane
W przypadku zachowań związanych z wykrywalnością chorób,
takich jak badania przesiewowe na raka szyjki macicy,
najbardziej efektywne będzie położenie nacisku na problemy
jakie mogą wystąpić, jeśli nie będą one przeprowadzane
• W przypadku zachowań promujących zdrowie, takich jak
stosowanie kremów z filtrem przeciwsłonecznym, bardziej efektywne może być
położenie nacisku na korzyści związane z takim stosowaniem
Podsumowanie
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
Odwołanie do wiedzy
W przypadku, kiedy odbiorcy są otwarci na zmianę
nawyków zdrowotnych, komunikaty powinny wymieniać
jedynie korzyści zachowań profilaktycznych
• Jeśli odbiorcy nie są przychylnie nastawieni do komunikatu,
powinien on omawiać tak pozytywne, jak i negatywne strony omawianej
kwestii
Na przykład:
• Osoby gotowe przeprowadzić badanie przesiewowe na raka
szyjki macicy powinny być poinformowane jedynie o korzyściach dla zdrowia
związanych z tymi badaniami
• Osoby jeszcze nie zdecydowane, by przeprowadzić badanie
przesiewowe na raka szyjki macicy mogą być bardziej przekonane do niego
przez komunikat naświetlający ryzyko związane z zaniechaniem takiego
badania, jednocześnie wyrażający zrozumienie dla obawy przed nim lub
chęci jego uniknięcia.
Podsumowanie
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Odwołanie do wiedzy
Zapewnianie informacji nie
gwarantuje to odpowiedniego odbioru
informacji przez osoby zainteresowane
Kiedy ludzie otrzymują negatywne
informacje na temat ryzyka
zagrażającego ich zdrowiu:
• Bronią się przed takimi informacjami
• Zamiast wprowadzić odpowiednie
zmiany w zachowaniu związanym ze
zdrowiem, mogą patrzeć na problem
jako mniej poważny lub jako
występujący częściej u innych z małym
prawdopodobieństwem, że dotknie
właśnie ich.
Wywiad
Podsumowanie
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
Odwołania do strachu
Założenia: Jeśli ludzie wystraszą się,
że konkretny nawyk niszczy ich
zdrowie, zmienią swoje zachowanie,
by zredukować strach
• Im bardziej dana osoba się boi,
tym bardziej prawdopodobne staje
się to, że zmieni ona swoje
określone zachowania
• Badania wykazały, że ta zależność
nie zawsze się sprawdza
Zmienić to,
czy nie..?
Podsumowanie
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Odwołania do strachu
Sugestywne komunikaty wywołujące zbyt wielki
strach mogą w rzeczywistości osłabić ewentualną
zmianę zachowania związanego ze zdrowiem
• Sam strach:
• Może nie być wystarczający do tego, by
zmienić zachowanie
• Może nie spowodować długotrwałych
zmian zachowania związanego ze zdrowiem
Chyba, że strach zostanie połączony z:
• Zaleceniami dotyczącymi podjęcia działań
• Informacjami na temat skuteczności
zachowań związanych ze zdrowiem
Wywiad
Podsumowanie
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
Dlaczego ludzie zmieniają się?
Zastanawianie się nad tym, jak zachęcić pacjentów do zmian, często
zaczyna się od myślenia: dlaczego kobiety nie chcą brać udziału w
badaniach profilaktycznych.
O wiele bardziej wartościowym i użytecznym pytaniem jest: co sprawia,
że kobiety chcą dbać o swoje zdrowie?
Według Miller i Rollnic (2002) trzema składnikami motywacji są:
Chęć zmian
Wiedza jak coś zrobić
Gotowość do zmiany
Podsumowanie
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
Chęć zmian: Znaczenie zmian
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
Podsumowanie
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
Podsumowanie
Wiedza jak coś zrobić: Wiara w możliwość wdrożenia zmian
Czasem kobiety chcą, lecz
nie czują się
kompetentne, by zadbać o
swoje zdrowie.
W tej części rozmowy
lekarz powinien
przedstawić rozwiązanie.
Relacje lekarzpacjent
W jaki sposób
należy mówić?
Tak..ale
Nawyki dot.
zdrowia
Gotowość: Kwestia priorytetów
Nie chce zachorować
na raka szyjki macicy,
ale mam teraz
mnóstwo innych
ważnych spraw na
głowie.
Kobiety mogą mieć chęć i
możliwość zadbania o swoje
zdrowie, ale mogą nie być gotowe
do działania.
Wywiad
Podsumowanie
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
Podsumowanie
Wywiad
Co pani wie na
temat raka
szyjki macicy?
Lekarz powinien zacząć od zadania pytania otwartego
Coś słyszałam na
ten temat...
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
Podsumowanie
Wywiad
Czy zdaje sobie
pani sprawę, że
może pani
zapobiec
wystąpieniu tej
choroby u
siebie?
Co powinnam
zrobić?
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
Podsumowanie
Wywiad
Konieczne jest
regularne
przeprowadza
nie wymazów
z pochwy
Wiem, ale
będzie to dla
mnie
kłopotliwe
Klient od razu wyraża ambiwalencję,
która łatwo może być postrzegana
jako postawa obronna
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
Podsumowanie
Wywiad
W pełni rozumiem,
że takie badanie
nie jest przyjemne
dla kobiety.
Nie, nie jest
Lekarz zakłada, że pacjent
nadal jest
niezdecydowany i
wykorzystuje tę okazję, by
wzmocnić motywację
poprzez rozważenie
przyszłości
Nie wiem, mam
nadzieję, że
będę zdrowa
Mam nadzieję, że tak
właśnie będzie, ale myślę,
że może pani zdobyć
pewność dbając o swoje
zdrowie, na przykład przeprowadzając wymaz
pochwy
Jak pani myśli, co
może stać się, jeśli
nie weźmie pani
udziału w badaniu
uwzględniającym
wymaz pochwy?
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
L: Dlaczego będzie to dla pani problematyczne?
P: Nie mam na to czasu.
L: Zdaję sobie sprawę z tego, że wzięcie udziału w badaniach przesiewowych
na raka szyjki macicy zajmie pani czas.
P: Mam pracę, dzieci, naprawdę nie mam czasu
L: Jeśli więc nie weźmie pani udziału w programie, zaoszczędzi pani czas
P: Tak, oczywiście!
L: A co w pani przekonaniu może stać się, jeśli w szyjce pani macicy występują
atypowe zmiany?
P: Mam nadzieję, że żadnych zmian nie ma.
L: Mam nadzieję, że tak właśnie jest, jeśli jednak zmiany są obecne, ile czasu
wtedy Pani zmarnuję na różnego rodzaju zabiegi medyczne?
P: Ma pani rację. Leczenie potrwa znacznie dłużej, a później mogę nie mieć
możliwość wrócić do pracy
L: Jakie jeszcze problemy mogłaby pani wtedy mieć?
P: Nie mam nikogo, kto mógłby zaopiekować się moim dzieckiem...
L: Czy nie jest tak, że jedna godzina poświęcona na przeprowadzenie wymazu
pochwy pozwoli pani zaoszczędzić wiele dni?
P: Ma pani rację.
Wywiad
Podsumowanie
Zamiast konfrontacji, lekarz
wykorzystuje prostą refleksję
Prosta afirmacja
Lekarz zakłada, że pacjent
nadal jest niezdecydowany i
wykorzystuje tę okazję, by
wzmocnić motywację poprzez
rozważenie przyszłości
Lekarz wykorzystuje refleksję i
kontynuuje rozważanie przyszłych
zdarzeń
Prośba o rozwinięcie myśli
Lekarz wykorzystuje pytanie
zawierające sugestię
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
Podsumowanie
Wywiad
W jaki sposób
wymaz pochwy
może mi pomóc?
Jeśli mam raka to
już i tak jest za
późno, nic tego już
nie zmieni.
To badanie może wykrywać
atypowe zmiany w obrębie szyjki
macicy, które mogą przekształcić
się w nowotwór szyjki macicy.
Jeśli zmiany takie zostaną
wykryte we wczesnym stadium,
istnieje możliwość zapobiegnięcia
ich przemianie w raka szyjki
macicy.
Udzielanie informacji
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Zasady
współpraca - unikanie nastawienia
autorytatywnego, zamiast tego
komunikowanie relacji zbliżonej do
partnerstwa
należy raczej zadawać pytania, a nie wygłaszać
stwierdzenia
Nie lekarz, a klient powinien przedstawić
argumenty przemawiające za zmianą
należy udzielić wsparcia zamiast
przekonywać
poznanie tematu zamiast przekonywania
do niego
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
Podsumowanie
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
Podsumowanie
Uczenie się faktów i przemyśliwanie odpowiedzi
Pracując z kobietami z marginalizowanych grup:
Jeśli lekarz jest mężczyzną, powinien
Należy mieć na
uwadze
poinformować
o możliwości
przekonania
Należy
pamiętać o badania przez
przeprowadzenia
Wyjaśniając HPV i jego związek z
poszczególnych
kultur
barierach
kobietę. Może
wyjaśnić
na czymnależy być
rakiem
szyjki macicy
Należy pamiętać
o
językowych
i
badanie wymazu
z pochwy
polega,
konkretnym
i unikać
oceniania.
wstydzie,
strachu
i
usiłować
korzystać
z
czym jest rak szyjki
i jaką rolę
Należymacicy
powiedzieć
o tym, jak
zakłopotaniu;
usług tłumacza;
odgrywa
wirusjest
HPV.
powszechny
HPV. Należy wyjaśnić,
że niemal wszystkie kobiety zarażają
się tym wirusem, ale jedynie niewielka
ich część zapada na nowotwór.
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
Podsumowanie
Psychologia zdrowia
Kształtowanie nastawienia do zmian w zachowaniach prozdrowotnych powinno
obejmować:
• Czynniki edukacyjne
• Czynniki motywacyjne
Cel:
• Postrzeganie podatności na zagrożenia dla
zdrowia;
• Przekonania dotyczące wagi nawyków
związanych ze zdrowiem, mające wpływ
na zrealizowanie się tego ryzyka;
• Postrzeganie własnego wpływu bądź
prowokowania zaistnienia tych zagrożeń.
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
Podsumowanie
Podsumowanie
To, czy dana osoba praktykuje określone nawyki związane ze zdrowiem zależy od
kilku przekonań i nastawień:
Wszystkie fotografie użyte zgodnie z licencją FreeDigitalPhotos.net
Ambro, Stewart Miles, Castillo Domonici, Andy Newson, photostock
Relacje lekarzpacjent
W jaki sposób
należy mówić?
Tak..ale
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
prawda
fałsz
prawda
fałsz
Odniesienia: kliknąć w tym miejscu
Podsumowanie
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
Podsumowanie
Bardzo
dobrze
KLIKNIJ
TUTAJ
Relacje lekarzpacjent
Tak..ale
W jaki sposób
należy mówić?
Nawyki dot.
zdrowia
Wywiad
Podsumowanie
Niewiele się
nauczyłaś!
KLIKNIJ
TUTAJ
Odniesienia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Banks, SM., Salovey, P., Greener, S., Rothman, A.J., Moyer, A., Beauvais, J., i Spel, E. ( 1995). The effects of message framing on mammography utilization. Health
Psychology, 14, 178-184.
Barry D. Weiss. Health literacy and patient safety: Help patients understand. Manual for clinicians. Druga edycja 2007 American Medical Association Foundation i
Amerykańskie Towarzystwo Medyczne.
Becker, M.H. i Janz, N.K. (1987). On the effectiveness and utility of health hazard/health risk appraisal in clinical and nonclinical settings. Health Psychology 2007,
22, 537-551.
Carlson, N.R. (1998). Psychology of behavior. Boston: Allyn i Bacon.
Conner, M. i Norman, P. (1995). Predicting health behavior: Research and practice with social cognition models. Buckingham, Filadelfia: Open University Press.
Croyle , R.T., Sun, Y. C. i Louie, D. H. ( 1993). Psychological minimization of cholesterol test results: Moderators of appraisal in college students and community
residents. Health Psychology, 12, 503-507.
Gerrard, M., Gibbons, F. X., Benthin, A. C. i Hessling, R. M. (1996). A longititudinal study of the reciprocal nature of risk behaviors and cognitions in adolescents:
What you do shapes what you think, and vice versa. Health Psychology, 15, 344-345.
Kalichman, S. C. i Coley, B. (1996). Context framing to enhance HIV- antibody-testing messages targeted to African American women. Health Psychology, 14, 247254.
Leventhal, H. (1970). Findings and theory in the study of fear communications. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology (Nr 5, str. 120-186).
Nowy Jork: Academic Press.
Millar, M. G. i Millar, K. (1995). Negative affective consequences of thinking about disease detections behaviors. Health Psychology, 14, 141- 146.
Millar, M. G. i Millar, K. (1996). The effects of anxiety on response times to disease detection and health promotion behaviors. Journal of Behavioral Medicine, 19,
401- 414.
Miller, W.R., Rollnick, S. (2002). Motivational Interviewing. Preparing People for Change. Nowy Jork, Londyn: The Guilford Press.
Norman, P., Abraham, C. i Conner, M. (2000). Understanding and Changing Health Behavior: From Health Beliefs to Self-Regulation. Australia: Hardwood academic
publishers.
Ogden, J. (2003). Health Psychology: A textbook (2. edycja). Buckingham: Open University Press.
Rothman, A.J. i Salovey, P. (1997). Shaping perceptions to motivate healthy behavior: The role of message framing. Psychological Bulletin, 121, 3-19
Rutter, D. i Quine, L. (2002). Changing Health Behavior. Buckingham: Open University Press.
S.E. Taylor i Thompson, S.C. (1982). Stalking the elusive ‘vividness’ effect. Psychological Review, 89, 155-181.
Savard, M. Bridging the Communication Gap between Practitioners and their Patients. Role of HPV and Advances in Cervical Cancer Prevention in Monsonego J.
(ED.) Emerging Issues on HPV Infections from Science to Practice, Basel: Karger Publications, 2006.
Self, C. A. i Rogers, R.W. (1990). Coping with threats to health: Effects of persuasive appeals on depressed, normal, and antisocial personalities. Journal of
Behavioral Medicine, 13. 343-358.
Stroebe, W. i Stroebe, M., S. (1997). Social Psychology and Health. Wielka Brytania: St Edmundsbury Press.
Sturges, J. W. i Rogers, R.W. (1996). Preventive health psychology from a developmental perspective: An extension of protection motivation theory. Health
Psychology, 15, 158-166.
Sutton, S. R. i Eiser, J. R. (1984). The effect of fear-arousing communications on cigarette smoking: An expectancy-value approach. Journal of Behavioral Medicine,
7, 13-34.
Weinstein, N.D. (1993). Testing four competing theories of health-protective behavior. Health Psychology, 12, 324-333.
Download