Załącznik nr 1

advertisement
Załącznik nr 1
do SIWZ
LP.
1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Parametry minimalne i warunki bezwzględnie wymagane
Oscyloskop elektroniczny analogowy
ILOŚĆ
4 szt.
Minimalne parametry techniczne:
Pasmo przenoszenia 20 MHz. , Lampa oscyloskopowa o przekątnej 15 cm z wewnętrzną siatką współrzędnych. 2 kanały
wejściowe z czułością odchylania od 5mV do 20V/dz. Rozciąg x5 podstawy czasu. Funkcja wyzwalania podstawy czasu
impulsami synchronizacji złożonego sygnału TV. Tryb X-Y pracy dwukanałowej. Kalibrator sondy pomiarowej. Szeroki
zakres napięcia zasilania i mały pobór mocy. Bardzo dobre parametry eksploatacyjne przy niskiej cenie. Szerokie pole
zastosowań - przemysł, badania naukowe i edukacja, serwis urządzeń elektronicznych. MODEL 3502C
Odchylanie pionowe
Tryby pracy CHA, CHB, DUAL, ADD
Czułość 5mV/dz ÷ 20V/dz
Pasmo DC: DC÷20MHz; AC: 10Hz÷20MHz
Impedancja wejściowa 1M3%, 30pF 3pF
Czas narastania 17,5ns
Częstość siekania (CHOPPER) 200kHz
Maksymalne napięcie wejściowe 600Vp-p (300V DC+ACp-p)
Odchylanie poziome
Tryby pracy AUTO, NORM
Podstawa czasu 0,2s/dz÷0,5s/dz
Źródło wyzwalania CHB, LINE, INT, EXT
Sprzężenie AC, AC-LF, TV
Czułość wyzwalania INT: DC¸20MHz, 2,0 dz EXT: DC¸20MHz, 1Vp-p
Tryb X-Y
Pasmo DC ÷ 1MHz
Błąd Fazy < 3° (50Hz)
DANE TECHNICZNE
Ekran 15 cm (8x10dz), 2kV
Zasilane 100/ 120/220V ±10%, 240V +5%-10%, 50/60Hz
Wyposażenie standardowe sondy pomiarowa (x1, x10) 2 szt., instrukcja w j. polskim
2
Generator funkcyjny z częstościomierzem
Minimalne parametry techniczne:
Generator funkcyjny: 0,1 Hz-2 MHz, 7 podzakresów, 10 Vp-p, sinus, trójkąt, prostokąt, impuls TTL, piła, skośny sinus,
tłumik -20 dB, symetria, offset, przemiatanie z regulacją szerokości, częstościomierz do 1,6 GHz (2 kanały).8-cyfrowy
wyświetlacz LED, częstotliwość wyjściowa: 0,1Hz do 2MHz ; przebiegi: sinus, trójkąt, prostokąt, impulsy TTL, piła,
skośny sinus ; regulacja: symetrii, amplitudy, składowej stałej, szerokości przemiatania ;częstościomierz CH A : 5Hz
do 100MHz CH C : 100MHz do 1,6GHz ; zasilanie: 110/120V lub 220/240V, 50/60Hz ; zakres częstotliwości 0,1Hz do
2MHz w siedmiu podzakresach ; napięcie regulacyjne: 0 do 10V DC ; impedancja wyjściowa: 50Ω ; amplituda
wyjściowa: 2Vp-p do 20Vp-p(na otwartym wejściu) 1Vp-p do 10Vp-p (na obciążeniu 50Ω) ; tłumik: -20dB ; regulacja
częstotliwości : 20:1 i więcej ; regulacja składowej stałej : maks. ±10V DC ; zakres regulacji symetrii : 3:1 i więcej
zrealizowane działanie otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
4 szt.
3
Zasilacz laboratoryjny
4 szt.
Minimalne parametry techniczne:
STANOWISKO, 32V 3A ; Typ wyjścia źródła zasilania: Stała długość ; Wyjścia:1 ; napięcie wyjściowe:32VDC ; Prąd
wyjścia:3A ; Moc:250VA Ustawienia zasilacza można zachować w jednej z 20 pamięci nastaw przez naciśnięcie
przycisku Save. Gdy odtworzyć ustawień, wystarczy nacisnąć przycisk Recall i wybrać żądany zestaw parametrów.
Klawiatura numeryczna umożliwia bezpośrednie wprowadzanie wartości prądu i napięcia, co zwiększa dokładność
ustawień. Przyciski góra / dół, z programowanym skokiem, ułatwiają zmianę parametrów wyjściowych z żądaną
szybkością.
PARAMETRY:








4
Znamionowe wyjście DC Napięcie: 0 do 32V ; Prąd 0 do 3A
Regulacja obciążenia Napięcie: ≤0,02% + 5mV ; Prąd ≤0,1%+2mA typowo
Regulacja liniowa Napięcie ≤ 0,1% +1mV Prąd ≤0,05%+2mA typowo
Tętnienie i szum (20 Hz do 7 MHz) Napięcie ≤mVRMS/3mVp-p Prąd <=5mARMS
Rozdzielczość ustawienia Napięcie 10mV Prąd 10mA
Dokładność ustawienia (25 °C± 5°C) Napięcie ≤0,05% +10mV Prąd: ≤0,2%+10mA
Rozdzielczość odczytu Napięcie: <20V:10mV ≥20V:100mV; Prąd 10mA
Dokładność odczytu (25 °C± 5°C) Napięcie <20V:±0,05%+15mV ≥20V:±0,05%+120mV Prąd ≤0,1%+15mA
Multimetr analogowy uniwersalny
6 szt.
Minimalne parametry techniczne:
zakres pomiaru napięcia prądu stałego:0,15V to 500V ; zakres pomiaru napięcia prądu zmiennego:1,5V to 500V ; zakres
pomiaru oporu:1R do 1MR ; zakres pomiaru prądu stałego:50µA do 15A ; zakres pomiaru prądu zmiennego:1,5mA to
15A ; wybór zakresu: RĘCZNE ; Klasa zatwierdzenia:Klasa 2,5 ; Tłumienność:56dB ; prąd mierzony zakres
rozdzielczości AC:1,5 A ; prąd mierzony zakres rozdzielczości DC:1,5 A opór wejściowy: 4kohm ; Prąd operacyjny
AC:15A ; Prąd operacyjny DC:15A ; Napięcie zasilające:1,5V ; napięcie DC:500 V ; zakres rozdzielczości mierzonego
napięcia AC:0.5 V ; zakres rozdzielczości mierzonego napięcia DC:0.5 V ; napięcie przmienne VAC:500 V
5
Miernik cyfrowy RLC
Minimalne parametry techniczne:
Profesjonalny, przenośny miernik RLC z podwójnym wyświetlaczem i złączem optycznym RS-232C (oprogramowanie i
interfejs RS-232 w komplecie). Mikroprocesorowa konstrukcja oferuje wiele funkcji dodatkowych przydatnych w
praktycznym stosowaniu miernika. Tabele komend RS-232. Przewody pomiarowe z krokodylkami, bateria, holster z
odchylaną stopkę, interfejs RS232 i oprogramowanie, instrukcja obsługi w języku polskim
Rezystancja:
0...20-200-2-20-200k2-10M
Dokładność:
120Hz: 20±(1,2%+8c); 200±(0,8%+5c)
2000-20-200 ±(0,5%+3c)
2M±(0,5%+5c); 10M±(2,0%+8c)
Rozdzielczość max: 0,001
Częstotliwość pomiaru: 1kHz lub 120Hz
zrealizowane działanie otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
1 szt.
Pojemność: 0...2000p*-20-200-2000nF-20-200-2000μF-20mF**
* tylko dla częstotliwość pomiaru 1kHz
** tylko dla częstotliwość pomiaru 120Hz
Dokładność
120Hz: 20nF ±(1,0%+5c) DF<0,1
200nF ±(0,7%+5c) DF<0,5
2000nF-20-200μF ±(0,7%±+3c) DF<0,5
2000μF ±(1,0%+5c) DF<0,1
20mF ±(5,0%+5c) DF<0,1
1kHz: 2000pF ±(1,0%+5c) DF<0,1
20nF ±(0,7%+5c) DF<0,1
200nF ±(0,7%+5c) DF<0,5
2000nF-20μF ±(0,7%+3c) DF<0,5
200μF ±(1,0%+3c) DF<0,5
2000μF ±(5,0%+5c) DF<0,1
Rozdzielczość max: 0,1pF dla częstotliwość pomiaru 1kHz
1pF dla częstotliwość pomiaru 120Hz
Indukcyjność: 0...2000μH*-20-2000mH-20-200-2000-20000H**
* tylko dla częstotliwości pomiaru 1kHz
** tylko dla częstotliwości pomiaru 120Hz; maksymalne wskazanie na tym zakresie to 10000H
Dokładność:
120Hz: 20mH ±(2,0%+Lx/10000+5c)
200mH ±(1,0%+Lx/10000+5c)
2000mH-20H-200H ±(0,7+Lx/10000+%5c)
2000H ±(1,0%+Lx/10000+5c)
10000H (b.d.)
1kHz: 2000μH ±(2,0%+Lx/10000+5c)
20mH ±(1,2%+Lx/10000+5c)
200-2000mH-20H ±(0,7%+Lx/10000+5c)
200H ±(1,0%+Lx/10000+5c)
2000H (b.d.)
Rozdzielczość max: 0,1μH dla częstotliwości pomiaru 1kHz
1μH dla częstotliwości pomiaru 120Hz
Wyświetlacz .................LCD 4½ cyfry (19999) wskazanie wyniku pomiaru L, C, R LCD 4 cyfry (9999) wskazanie
wyniku pomiaru Q, D, R podświetlany; próbkowanie: 1,0 razy/s
Bezpieczeństwo .......................................................szybki bezpiecznik 0,1A/250V
Środowisko pracy........................................................................0÷50C, RH<70%
Środowisko przechowywania ....................-20 ÷ 60C, RH<80% (z wyjętą baterią)
Zasilanie ........................................................................................bateria 9V (F22)
Opcjonalnie zasilanie zewnętrzne..............................................12÷15Vmax/50mA
6
Miernik cyfrowy RLC
Mierzy: L, C, R, D, Q ; Zakres pomiaru indukcyjności L: 0,1 µH 200 uH - 1000 H (podzakresy pomiarowe: 2 mH, 20 mH,
200 mH, 2000 mH, 20 H, 200 H, 1000 H), ; Zakres pomiaru pojemności C: 0,01 pF - 10 mF (podzakresy pomiarowe: 200
pF, 2000 pF, 20 nF, 200 nF, 2000 nF, 20 µF, 200 µF, 1 mF, 10 mF) ; Zakres pomiaru rezystancji: 1 mΩ - 10 MΩ
(podzakresy pomiarowe: 20 Ω, 200 Ω, 2000 Ω, 20 kΩ, 200 kΩ, 2000 kΩ, 10 MΩ) ; Pomiar 2-/4-przewodowy ; Gniazda
pomiarowe typu BNC ; Wybór układu zastępczego: szeregowego lub równoległego ; Automatyczna / ręczna zmiana
podzakresu pomiarowego ; Wybór częstotliwości pomiaru: 100 Hz / 120 Hz / 1 kHz / 10 kHz ; Wyświetlacz
ciekłokrystaliczny z podświetleniem ; Tryb tolerancji TOL: 1%, 5%, 10%, 20% z dźwiękową sygnalizacją wyniku testu przydatny przy sortowaniu elementów ; Napięcie pomiarowe: ok. 0,8 V sk. ; Interfejs szeregowy RS-232C ; Wyposażenie
standardowe: przewody pomiarowe, przewód sieciowy ; Certyfikat kalibracji producenta ;
Częstotliwości pomiarowe: 100/120 Hz/1k/10 kHz (do wyboru)
Funkcje pomiarowe
Rezystancja
Podzakresy: od 20 Ω do 10 MΩ
Rozdzielczość: od 0,001 Ω do 0,001 MΩ
Dokładność:
100 Hz/120 Hz/1 kHz: ±(0,4%w.w. + 3 cyfry);
zrealizowane działanie otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
1 szt.
10 kHz: ±(1,0%w.w. + 5 cyfr);
Indukcyjność
Podzakresy: od 2 mH do 1000 H
Rozdzielczość: od 0,0001 mH do 0,1 H
Dokładność:
100/120/1 kHz Lx: ±[0,3%w.w. + (Lx/10000)% ±5 cyfr], DF < 0,5;
DF: ±[0,8%w.w. + 100/Lx ±5 cyfr], DF < 0,5,
10 kHz Lx: ±[0,6%w.w. + (Lx/10000)% ±8 cyfr], DF < 0,5;
DF: ±[1,5%w.w. + 100/Lx +10 cyfr], DF < 0,5
Pojemność
Podzakresy: od 200 pF do 10 mF
Rozdzielczość: od 0,01 pF do 0,01 mF
Dokładność:
100 Hz/120 Hz/1 kHz
Cx: ±(0,4%w.w. + 3 cyfry) DF < 0,5
DF: ±(0,4%w.w. + 100/Cx + 5 cyfr), DF<0,5
dla 10 kHz;
Cx: ±(1,0%w.w. + 5 cyfr), DF<0,5
DF: ±(1,0%w.w. + 100/Cx + 6 cyfr), DF<0,5
Stratność: od 0,000 do 999 Auto
Dobroć: od 0,000 do 999 Auto
Kąt stratności: ±90°
Tryb tolerancji: 1%, 5%, 10%, 20%
Łącze interfejsu RS 232C - w standardzie
7
Mostek cyfrowy RLC
Minimalne parametry techniczne:
kontrastowy, 12,5 mm wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem stanu baterii ; obrotowy przełącznik funkcji i zakresów ;
pomiar rezystancji w zakresie od 1mΩ do 20MΩ ; pomiar indukcyjnosci w zakresie od 1 μ do 200H ; pomiar
pojemności w zakresie od 0,1pF do 20000μF ; pomiar współczynnika strat ; łatwe pomiary elementów SMD za pomocą
opcjonalnej sondy TL-06 ; zasilanie z baterii lub zasilacza sieciowego ; niewielkie wymiary i masa ; konstrukcja o dużej
wytrzymałości mechanicznej
Podzakresy pomiarowe
• Rezystancja R:
2/20/200/2k/20k/200k/2M/20MΩ, rozdzielczość wskazania na dolnym podzakresie 1 mΩ, prąd pomiarowy 10 mA (na
dolnym podzakresie)
• Indukcyjność L:
200µ/2m/20m/200m/2/20/200H, rozdzielczość wskazania na dolnym podzakresie 0,1 µH, prąd pomiarowy 10 mA, 1
kHz (na dolnym podzakresie)
• Pojemność C:
200p/2n/20n/20n/200n/2µ/20µ/200µ/2m/20mF, rozdzielczość wskazania na dolnym podzakresie 0,1 pF, napięcie
pomiarowe 0,5 V sk., 1 kHz (na dolnym podzakresie)
• Stratność D: 0 - 1,999
Inne funkcje i parametry
• Ręczny wybór podzakresu pomiarowego przełącznikiem obrotowym
• Pomiar w układzie zastępczym szeregowym lub równoległym (zależnie od podzakresu)
• Częstotliwość pomiarowa 120 Hz lub 1 kHz (zależnie od podzakresu)
• Dokładność podstawowa ±1%
• Pokrętło kalibracji - zerowania wskazania wyświetlacza
• Wyświetlacz ciekłokrystaliczny o maksymalnym wskazaniu 1999
• Zasilanie bateryjne 9 V (6F22)
• Wyposażenie standardowe:
komplet przewodów pomiarowych zakończonych chwytakami krokodylowymi, bateria zasilająca
zrealizowane działanie otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2 szt.
8
Multimetr cyfrowy stacjonarny
6 szt.
Minimalne parametry techniczne:
Typ :Stołowe ; zakres pomiaru napięcia prądu stałego:400mV, 4V, 40V, 400 V, 1000V ; zakres pomiaru napięcia prądu
zmiennego:4V, 40V, 400 V, 750V ; zakres pomiaru prądu stałego:4mA, 40mA, 400mA, 10 A ; zakres pomiaru prądu
zmiennego:4mA, 40mA, 400mA, 10 A ; zakres pomiaru oporu:400R, 4kR, 40kR, 400kR, 4MR, 40MR ; Zakres pomiaru
częstotliwości:100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 600kHz ; Zakres pomiaru pojemności:4nF to 40µF ; Liczba cyfr:4000 ;
Typ odpowiedzi DMM:True RMS (rzeczywista wartość skuteczna) ; Zakresy:RĘCZNE ; Wtyczka zasilania:UK / Euro ;
Precyzyjność prądu AC:2% ; Precyzyjność napięcia AC:1.2% ; Precyzyjność napięcia DC:0.3% ; Wyświetl odczyt:4000
; Precyzyjność częstotliwości:0.1% ; Impedancja wejściowa:10Mohm ; Precyzyjność rezystancji:0.5% ; Kategoria
bezpieczeństwa:CAT II 1000V ; Napięcie DC:1000V ; Napięcie przemienne VAC:750V
9
Multimetr cyfrowy
4 szt.
Minimalne parametry techniczne:
Typ DMM:RĘCZNY, ; zakres pomiaru napięcia prądu stałego:400mV, 4V, 40V, 400 V, 1000V ; zakres pomiaru
napięcia prądu zmiennego:400mV, 4V, 40V, 400 V, 1000V ; zakres pomiaru prądu stałego:400µA do 10A ; zakres
pomiaru prądu zmiennego:400µA do 10A ; zakres pomiaru oporu:400ohm to 40Mohm ; Zakres pomiaru
częstotliwości:50Hz do 100kHz ; Zakres pomiaru pojemności:50nF to 100µF ; Nr of Digits:4000 ; Typ odpowiedzi
DMM:Analogowy / cyfrowy ; Zakresy: Auto ; Display Count:4000
10
Oscyloskop cyfrowy
Minimalne parametry techniczne:




















2 kanały
Pasmo 80 MHz
Częstotliwość próbkowania:
o w czasie rzeczywistym: 500 MS/s
o w czasie ekwiwalentnym: 25 GS/s
Długość pamięci: 1024k na każdy kanał
Czułość: 2mV/div 5V/div
Dokładność: +/-(3% x odczyt + 0.1div + 1mV)
Impedancja wejściowa: 1Mom +/-2% / 24pF +/-3pF
Polaryzacja: normalna/odwrócona
Napięcia wejściowe: max.400V (DC + ACpeak)
Przetwarzanie sygnałów: + , , transformata FFT
Ogranicznik pasma: 20MHz
Źródła wyzwalania: CH1, CH2, Line, EXT
Podstawa czasu: 5ms/div 50s/div
Rodzaje wyzwalania:
o zboczem,
o impulsem,
o sygnałem video,
o naprzemienne,
o wyzwolenie wewnętrzne
Funkcja AUTOSET - automatyczne ustawienie czułości pionowej oraz podstawy czasu dla danego przebiegu
Interfejsy: USB, RS-232
Dodatkowe gniazdo USB na przednim panelu - możliwość zgrywania wyników bezpośrednio na pendrive'a
Zasilanie: 100-240V AC RMS, 45-440 Hz, CAT II
Pobór mocy: <50 VA
Zakres temperatury pracy: 0stC - 40stC
zrealizowane działanie otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
1 szt.


Wymiary gabarytowe: 320 x 150 x 130mm
Waga: 2.6kg
Automatyczne pomiary:



















Vpp (napięcie miedzyszczytowe p-p, peak to peak)
Vmax (napiecie maksymalne)
Vmin (napięcie minimalne)
Vamp,
Vavg,
Vrms,
Vhigh,
Vlow,
Vmiddle
FPREShoot,
FOvershoot,
Freq,
Period,
Rise time,
Fall Time,
+Width,
-Width,
+Duty,
-Duty,
W zestawie:



11
2 sondy pomiarowe z dzielnikiem 1x, 10x
Kabel USB
Instrukcja obsługi w języku polskim
Indukcyjność dekadowa.
4 szt.
Minimalne parametry techniczne:
Ilość dekad: 4
Zakres: 10 x ( 100 H – 100mH )
12
Pojemność dekadowa
4 szt.
Minimalne parametry techniczne:
Ilość dekad: 4
Zakres: 10 x (1 nF – 1F)
13
Rezystancja dekadowa
Minimalne parametry techniczne:
Ilość dekad: 4
Zakres: 10 x ( 1 k - 1 M )
zrealizowane działanie otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
4 szt.
14
Zestaw komputerowy
1 szt.
Minimalne parametry techniczne:
System operacyjny MS Windows 7 Professional 64 bit ; Płyta główna H67 ;Procesor (rodzina) Intel Core i5 ;
Procesor (opis) Intel Core i5 2400 3,1Ghz ; Pamięć zainstalowana (pojemność) 4 GB ; Pamięć (opis) DDR3 NonECC 1333Mhz ; Karta graficzna NVIDIA GeForce GT 420 2048GB ; Karta muzyczna IDT 92HD89E ; Czytnik kart
pamięci / FDD Czytnik kart pamięci 22-in-1 (zainstalowany w kieszeni 3,5") ; Napęd optyczny (rodzina) DVD-REC
(Dual Layer) ; Napęd optyczny (opis) ; DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer ; Dysk twardy (pojemność)
1000 GB ; Dysk twardy (opis) SATAII ; Obudowa Micro Tower ; Klawiatura Tak ; Mysz Tak ; Wyposażenie
dodatkowe 1 x slot PCI-E 16x (standard), 3 x slot PCI-E 1x (standard) ; Wyposażenie dodatkowe 1 x DVI (wyjście na
monitor), 1 x HDMI, 1 x RJ-45 (LAN), 1 x wejście na mikrofon (front), 1 x wyjście słuchawkowe (front), 1 x wejście
liniowe, 1 x wyjście liniowe, 1 x wejście na mikrofon ; Wyposażenie dodatkowe 6 x USB 2.0 (tylny panel), 2 x USB
2.0 (przedni panel) Karta zabezpieczająca (HDD).
15
Monitor
1 szt.
Typ matrycy TN ;Format obrazu 16:9 ;Przekątna ekranu 21,5 cale ;Nominalna rozdzielczość 1920 x 1080 ;Jasność
250 cd/m2 ;Kontrast 1000000 :1 ;Czas reakcji matrycy 2 ms; Kąt widzenia w pionie 160 Stopni ;Kąt widzenia w
poziomie 170 Stopni ;Ilość wyświetlanych kolorów 16,7 mln ;Gniazdo D-Sub 1 szt. ;Gniazdo DVI-D 1 szt. ;Gniazdo
HDMI 2 szt. ;Wejście audio Nie ;Wyjście audio Nie ;Tuner TV Nie ;Pilot Nie ;Czytnik kart Nie ;Głośniki Nie
;Mikrofon Nie;Pivot Nie ;Wbudowany zasilacz Nie ;Możliwość zawieszenia na ścianie Nie ;Zgodność z normami
ISO 13406-2 klasa II ;Kolor obudowy czarny "high glossy"
16
Rzutnik
1 szt.
Minimalne parametry techniczne:
Technologia DLP Full HD Nie HD Ready Nie 3D Ready DLP 3D READY Rozdzielczość podstawowa XGA (1024 x
768) Rozdzielczość maksymalna UXGA (1600 x 1200) Jasność 3000 ANSI lumen Moc lampy 225 W Żywotność
lampy (normal) 3000 h Żywotność lampy (econo) 4000 h Kontrast 3000 :1 Format obrazu (standard) 4:3 Zoom
cyfrowy Tak Zoom optyczny 1,6 :1 Korekcja pionowa (Keystone) +,-40 Stopni Min. wielkość obrazu 26 cale Maks.
wielkość obrazu 352 cale Obsługa NTSC/PAL/SECAM Tak Obsługa HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i,
1080p Wejście HDMI (ilość) 1 szt. Wejście D-Sub 15pin (ilość) 2 szt. Wyjście D-Sub 15pin (ilość) 1 szt. Wejście SVideo mini DIN (ilość) 1 szt. Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) 1 szt. Wejście audio RCA Cinch (ilość) 1
szt. Gniazdo RS-232 1 szt. Gniazdo RJ-45 Network 1 szt. Gniazdo USB typ A (ilość) 2 szt. Gniazdo USB typ B
(ilość) 1 szt. Głośniki 2x10watt Wyjście 3.5 mm Stereo Jack 1 szt. Wejscie 3.5 mm Stereo Jack 1 szt. Łączność
bezprzewodowa Nie Prezentacja bez komputera Tak Obraz w obrazie (PIP) Nie Wymiary (szer x gł x wys)
329,5x248,5x130 mm Waga 2,6 kg Głośność (normal) 30 dB Głośność (econo) 28 dB Torba w komplecie Tak Pilot
ze wskaźnikiem laserowym
17
Drukarka
Minimalne parametry techniczne:
Interfejs USB 2.0 Interfejs Paralell Nie Interfejs Ethernet Tak Interfejs inny Nie Praca w sieci Tak Obsługa DOS
Nie Druk dwustronny (Duplex) Tak Technologia druku laserowa Rozdzielczość wydruku mono 1200x1200 dpi
Maks. prędkość druku mono 33 (str/min) Maks. prędkość druku kolor 0 (str/min) Wydajność 50000 str/mies
Zainstalowana pamięć 128 MB Maks. pamięć obsługiwana 320 MB Maks. format nośnika A4 Obsługiwane
formaty nośników A4 Standardowa taca odbiorcza (poj) 150 Ark Podajnik standardowy (pojemność) 250 Ark
Podajnik uniwersalny Tak Toner startowy czarny (wdajność) 2300 Ark
zrealizowane działanie otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
1 szt.
18
Rzutnik pisma
1 szt.
Minimalne parametry techniczne:
wyjątkowo cichy system chłodzenia ; wysokiej jakości optyka ,jasny, ostry obraz ; ergonomiczny kształt ; niska waga ;
schowek na kabel zasilania ; brak efektu rozbarwień na krawędziach obrazu ; ramię głowicy może być całkowicie
odłączane i przechowywane wewnątrz rzutnika ; dwie żarówki ze zmieniaczem lampy zapewniające nieprzerwaną pracę
; uchwyt do przenoszenia ; znak bezpieczeństwa B, CE ; wyprodukowany zgodnie ze standardami ISO 9001
Kategoria: stacjonarny rzutnik pisma
Siła światła: 2200 Lumenów
Rodzaj obiektywu: jednoelementowy
Rodzaj zasilania: transformatorowy
Lampa: 250W/24V
19
Zestawy edukacyjne
1 szt.
Minimalne parametry techniczne
Interfejs 2 szt (Wyposażenie: interfejs USB, magistrala do równoczesnego przyłączenia dowolnie wielu stanowisk
doświadczalnych, wyjście analogowe, +/- 10 V, 02 A, DC — 1 MHz, poprzez, gniazda BNC i gniazda 2 mm, 2
analogowe wejścia wzmacniacza różnicowego o szerokości pasma 4 MHz, wytrzymałość napięciowa do 100 V,
szybkość próbkowania 40 Msampli, 9 zakresów pomiarowych, pamięć 2x 23k, dostęp poprzez gniazda BNC i gniazda 2
mm 16-bitowe wyjścia sygnałowe, w tym 8-bitowe na gniazdach 2 mm, TTL / CMOS, częstotliwość taktowania 0
–100 kHz, wytrzymałość napięciowa +/- 15 V 16-bitowe wejścia sygnałowe, do tego 8-bitowe na gniazdach 2 mm,
pamięć 16-bitowa x 2k, TTL / CMOS, częstotliwość próbkowania 0–100 kHz, wytrzymałość napięciowa +/- 15 V 8
przekaźników 24 V DC / 1 A, do tego 4 przekaźniki na gniazdach 2 mm wymiary: 28 x 19 x 9 cm ciężar: 1,2 kg
zewnętrzny zasilacz sieciowy z wejściem szerokozakresowym 100–250 V, 50–60 Hz, wyjścia 2 x +/-, 15 V / 0,4 A; 2 x 5
V / 1 A ) Zakres dostawy: interfejs, zasilacz sieciowy, kabel sieciowy, kabel USB, płyta CD z oprogramowaniem
podstawowym, instrukcja obsługi).
Stanowisko doświadczalne 4 szt. (przyłącze od magistrali dla kart stanowiska doświadczalnego, gniazda 2 mm
udostępniające stałe i zmienne napięcia systemu, wymiary: 28 x 19 x 9 cm).
Boczniki na płytce drukowanej, do pomiaru prądu za pomocą wejść analogowych, Zestaw przewodów pomiarowych 2
mm (22 szt.), 10szt. wtyków połączeniowych 2mm / 5mm, 6 boczników.
20
Zestaw edukacyjny
Minimalne parametry techniczne
Kurs Elektrotechnika (1 karta stanowiska doświadczalnego z 7 przygotowanymi układami połączeń, transformator ze
zdejmowanym rdzeniem stalowym, igła kompasu do badania pól magnetycznych, elementy elektromagnetyczne:
kontaktron, czujnik Halla i przekaźnik, Program nauczania: objaśnienie fenomenu magnetyzmu zapoznanie z
materiałami magnetycznymi wyliczenie przykładów zastosowania materiałów elektromagnetycznych w elektrotechnice
poznanie i objaśnienie pojęć: biegun magnetyczny, pole magnetyczne, linie pola i natężenie pola badanie pola
magnetycznego przewodu przewodzącego prąd badanie pola magnetycznego cewki (cewka powietrzna, cewka z
rdzeniem) poznanie i objaśnienie pojęcia indukcji elektromagnetycznej badanie charakterystyki łączeniowej i
charakterystyki wyłączeniowej indukcyjności objaśnienie powstawania siły Lorentza objaśnienie budowy i sposobu
działania transformatora badanie wpływu rdzenia stalowego na charakterystykę przenoszenia transformatora pomiarowe
określenie przekładni transformatora pomiarowe badanie transformatora przy różnych obciążeniach objaśnienie budowy
elementów elektromagnetycznych: przekaźnik, kontaktron doświadczalne udowodnienie sposobu działania przekaźnika i
kontaktronu doświadczalne badanie użytkowych układów połączeń z elementami elektromagnetycznymi: obwód
sterujący z samopodtrzymaniem, czujnik Halla)
Kurs Elektrotechnika pomiary z a pomocą miernika uniwersalnego (karta stanowiska doświadczalnego z
elementami do pomiaru prądu, napięcia i oporności układ połączeń do pomiaru nieznanych elementów miernik
uniwersalny cyfrowy)
Kurs Analiz a układu połączeń (karta stanowiska doświadczalnego z obwodem drukowanym na płycie wymiennej ze
złączami wtykowymi do budowy obwodów elektrycznych złożonych z oporników 2 źródła stałoprądowe i 2 źródła
stałonapięciowe 15 oporników wtykowych na płytce drukowanej)
zrealizowane działanie otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
1 szt.
Kurs Technika prądu stałego (karta stanowiska doświadczalnego z różnymi układami połączeń oporników,
kondensatorów i cewek 1 karta stanowiska doświadczalnego z układami połączeń Trzypunktowych 1 karta stanowiska
doświadczalnego z układami połączeń do badań oporników, których opór zależny jest od temperatury, światła i napięcia)
Kurs prądu przemiennego (karta stanowiska doświadczalnego z elementami pasywnymi R, L, C, z możliwością
łączenia za pomocą gniazd 2 mm 1 karta stanowiska doświadczalnego z 3 obwodami rezonansowymi RLC, 1 obwód
rezonansowy z możliwością strojenia 1 karta stanowiska doświadczalnego z 1 transformatorem sieciowym, 1
transformatorem sygnałowym i układami połączeń z obciążeniami)
21
Zestaw edukacyjny
1 szt.
Minimalne parametry techniczne
Kurs pomiar wielkości elektrycznych (karta stanowiska doświadczalnego do pomiaru prądu i napięcia z układami
rozszerzającymi zakres pomiarowy, ustrojem elektromagnetycznym o ruchomej cewce oraz rezystancyjnymi,
pojemnościowymi i indukcyjnymi przedmiotami badanymi 1 karta stanowiska doświadczalnego z układem połączeń do
pomiaru mocy, faz i częstotliwości, ze wskaźnikiem częstotliwości z 2 wskaźnikami 7-segmentowymi, z osłoną z
pleksiglasu)
Kurs pomiar wielkości nieelektrycznych (karta stanowiska doświadczalnego do pomiaru siły i momentu obrotowego
za pomocą czujników tensometrycznych na belce giętej i drążku skrętnym, z układami mostków pomiarowych 1 karta
stanowiska doświadczalnego do pomiaru temperatury z grzejnikiem regulowanym temperaturowo i 4 różnymi
czujnikami pomiarowymi (PTC, NTC, KTY,termoelement) 1 karta stanowiska doświadczalnego do pomiaru ciśnienia z
czujnikiem ciśnienia bezwzględnego i różnicowego oraz mostkami pomiarowymi 1 karta stanowiska doświadczalnego z
uniwersalnym wzmacniaczem pomiarowym, z możliwością ustawiania wzmocnienia i przesunięcia (maks. wzmocnienie
8000), ze źródłami stałoprądowymi i stałonapięciowymi 1 czujnik ciśnienia ze wskaźnikiem ciśnienia 1 komplet
odważników 2 g - 200 g)
Kurs Pomiary RLC (karta stanowiska doświadczalnego z mostkami Wheatstone'a, Maxwella-Wiena i Wiena, z
możliwością strojenia 1 karta stanowiska doświadczalnego z miernikiem LCR)
22
Zestaw edukacyjny
1 szt.
Minimalne parametry techniczne
Kurs 1 karta stanowiska doświadczalnego z bramkami logicznymi (NOT, AND, OR, NAND, NOR, EXOR, EXNOR) I
obiektem regulacji za pomocą bramek 1 karta stanowiska doświadczalnego z przerzutnikiem JK
Kurs 1 karta stanowiska doświadczalnego z bramkami NAND, NOR i przerzutnikami, do budowy sekwencyjnych
układów połączeń 1 karta stanowiska doświadczalnego z synchronicznym licznikiem binarnym, z możliwością
włączenia jako licznik zliczający do przodu lub do tyłu)
Kurs 1 karta stanowiska doświadczalnego z sumatorami 1- i 2- bitowymi, każdego po 2 szt. 1 karta stanowiska
doświadczalnego z 8-bitowym multiplekserem/demultiplekserem
Kurs Układy przetwornikowe (1 karta stanowiska doświadczalnego z 1 przetwornikiem cyfrowo-analogowym (DA) z
opornikami równoważącymi i 1 przetwornikiem cyfrowo-analogowym (DA) z siecią R-2R, zamontowanymi dyskretnie
1 karta stanowiska doświadczalnego z 1 przetwornikiem analogowo-cyfrowym (AD) w trybie Dual-slope i 1
przetwornikiem analogowo-cyfrowym (AD) z trybem kompensacji, zamontowanymi dyskretnie 1 karta stanowiska
doświadczalnego z 1 przetwornikiem napięcie-częstotliwość i 1 przetwornikiem częstotliwośćnapięcie)
23
Zestaw edukacyjny
Minimalne parametry techniczne
Kurs wzmacniacze operacyjne (1 karta stanowiska doświadczalnego z odwracającym i nieodwracającym układem
wzmacniacza operacyjnego 1 karta stanowiska doświadczalnego z układem komparatora i układem przerzutnika
Schmitta, z możliwością regulacji napięcia odniesienia)
Kurs Układy zasilające (1 karta stanowiska doświadczalnego z prostownikami jednopołówkowymi i prostownikami
mostkowymi oraz układ połączeń z obciążeniami 1 karta stanowiska doświadczalnego z powielaczem napięcia w
układzie kaskadowym Villarda 1 karta stanowiska doświadczalnego z tranzystorowym regulatorem napięcia i układem
połączeń z Obciążeniami 1 karta stanowiska doświadczalnego z regulatorem stałonapięciowym i układem połączeń z
obciążeniami)
Kurs zasilacze impulsowe (1 karta stanowiska doświadczalnego z nastawnikiem obniżającym, z regulatorem zasilania
IC i opornikami obciążającymi 1 karta stanowiska doświadczalnego z nastawnikiem podwyższającym, z regulatorem
zasilania IC i opornikami obciążającymi)
zrealizowane działanie otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
1 szt.
24
Zestaw edukacyjny
1 szt.
Minimalne parametry techniczne
Kurs czwórniki i filtry (1 karta stanowiska doświadczalnego z filtrami górno- i dolnoprzepustowymi RC, układem RC z
możliwością zmiany za pomocą wtyków mostkowych 1 karta stanowiska doświadczalnego z filtrem pasmowym,
złożonym z 2 sprzężonych pojemnościowo równoległych obwodów rezonansowych 1 karta stanowiska doświadczalnego
z filtrem środkowoprzepustowym i filtrem środkowo zaporowym 1 karta stanowiska doświadczalnego z obwodem
rezonansowym z szeregowym, równoległym i równoległym obwodem rezonansowym z możliwością strojenia)
25
Zestaw edukacyjny
1 szt.
Minimalne parametry techniczne
Kurs element y półprzewodnikowe (1 karta stanowiska doświadczalnego z diodowym układem połączeń (diody
krzemowe, germanowe i diody Zenera). 1 karta stanowiska doświadczalnego z fotokomórką i układem stabilizatora z
diodą Zenera 1 karta stanowiska doświadczalnego z tranzystorowym układem połączeń do budowy różnych układów
połączeń (układ o podstawie emiterowej, układ o podstawie kolektorowej, z ujemnym sprzężeniem zwrotnym i bez))
Kurs Tranzystorowe układy przerzutnikowe (1 karta stanowiska doświadczalnego z dyskretnie zamontowanym
przerzutnikiem astabilnym 1 karta stanowiska doświadczalnego z dyskretnie zamontowanym przerzutnikiem bistabilnym
1 karta stanowiska doświadczalnego z dyskretnie zamontowanym przerzutnikiem monostabilnym)
Kurs Układy tranzystorowe i wzmacniające (1 karta stanowiska doświadczalnego z 2 wielostopniowymi układami
wzmacniającymi z możliwością zmiany ujemnego sprzężenia zwrotnego 1 karta stanowiska doświadczalnego z
dyskretnie zamontowanym wzmacniaczem różnicowym 1 karta stanowiska doświadczalnego z 2 źródłami
stałoprądowymi (tranzystor polowy FET i tranzystor bipolarny))
Kurs tranzystory polowe (unipolarne) (1 karta stanowiska doświadczalnego z dyskretnie
zamontowanym układem połączeń z tranzystorem polowym FET, z możliwością regulacji podstawowych ustawień
tranzystora poprzez gniazda 2 mm)
26
Stacja lutownicza
6 szt.
Minimalne parametry techniczne:
Zasilanie VAC:230 V ; Zakres temperatur:150 °C to 450 °C ; Wtyk zasilania:Euro ; Częstotliwość:60Hz ; Pobór
mocy:48W ; Zasilanie AC Max:240V ; Zasilanie AC Min:220V ; Temperatura, maks.:450°C ; Temperature Min:150°C
27
Miernik cęgowy
1 szt.
Minimalne parametry techniczne:
Miernik uniwersalny cęgowy. Niewielka obudowa, funkcja Data Hold funkcja automatycznego wyłączania miernika.
Sygnalizacja dźwiękowa ciągłości obwodu. Wyświetlacz 3 1/2 cyfry. Bezpieczne, osłonięte szczęki pomiarowe.Napięcie
stałe: od 1V do 1000V; Napięcie przemienne: od 1V do 750V; Prąd przemienny: od 0.1A do 1000A; Rezystancja: od
100 Ohm; 20000 Ohm. ; Zasilanie: 9V (bateria 6F22);
28
Autotransformator trójfazowy
Minimalne parametry techniczne:
Obudowie, która zabezpiecza przed uszkodzeniem zewnętrznym. Napięcie wyjściowe precyzyjnie regulowane za
pomocą dużego pokrętła zabezpieczonego przed niekontrolowanym poślizgiem. Napięcie wyjściowe rośnie liniowo przy
obrocie pokrętła, zgodnie z ruchem wskazówek zegara Wyposażony w kabel sieciowy, podświetlany wyłącznik oraz
zacisk uziemienia ochronnego.
Napięcie wejściowe 400V; Napięcie wyjściowe 0-450V ; Is (A) 10.0 ; P (VA) 7800 ; Zakres częstotliwości 50 do 400
Hz ; Napięcie próby 2.5 kV (AC 50 Hz) ; Klasa zabezpieczenia I ; Temperatura otoczenia 0 do 40°C ; Wysokość
(n.p.m.) do 1000 m ; Kąt obrotu 320°
zrealizowane działanie otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
1 szt.
29
Zestaw narzędzi
Minimalne parametry techniczne:
Zestaw:
krzyżak: PH00x40, PH0x40, PH1x40, PH2x40
płaski: 3x40, 2x40, 2.5x40, 3.5x40, 4x40
gwiazda: T6x40, T8x40, T9x40, T10x40, T15x40, T20x40
zrealizowane działanie otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
6 szt.
Download