Pobierz Cennik Szkoleń - PROM - Profilaktyczno

advertisement
OFERTA SZKOLEŃ WARSZTATOWYCH
procedury profilaktyczne

„Jestem O.K!” - kurs doskonalący, przygotowujący do realizacji programu profilaktyki
uzależnień dla uczniów szkół podstawowych.
Szkolenie jest przeznaczone dla grup 20-osobowych: nauczycieli, pedagogów, pielęgniarek szkolnych itp.
Obejmuje 8 godzin zajęć (wykłady i warsztaty ) i jest realizowane w przeciągu jednego dnia, w
terminie i miejscu uzgodnionym ze zleceniodawcą. Koszty szkolenia dla grupy 20-osobowej wraz z
materiałami pomocniczymi, w tym podręcznik do prowadzenia zajęć z młodzieżą, wynoszą 2 500,00 zł.

„Bezpieczna Szkoła” - kurs doskonalący, przygotowujący do realizacji programu przeciwdziałania
przemocy i agresji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
Szkolenie jest przeznaczone dla grup 20-osobowych: nauczycieli, pedagogów, pielęgniarek szkolnych itp.
Obejmuje 14 godzin zajęć (wykłady i warsztaty) i jest realizowane w przeciągu dwóch dni, w terminie i
miejscu uzgodnionym ze zleceniodawcą. Koszty szkolenia dla grupy 20-osobowej wraz z materiałami
pomocniczymi, w tym podręcznik do prowadzenia zajęć z młodzieżą, wynoszą 3 200,00 zł.

„Tak czy Nie” - kurs doskonalący, przygotowujący do realizacji programu profilaktyki uzależnień
dla uczniów szkół ponadpodstawowych
Szkolenie jest przeznaczone dla grup 20-osobowych: nauczycieli, pedagogów, pielęgniarek szkolnych itp.,
obejmuje 15 godzin zajęć (wykłady i warsztaty) i jest realizowane w przeciągu dwóch dni w terminie i
miejscu uzgodnionym ze zleceniodawcą. Koszty szkolenia dla grupy 20-osobowej wraz z materiałami
pomocniczymi, w tym podręcznik do prowadzenia zajęć z młodzieżą, wynoszą 3 200,00 zł.

„RAZEM” - kurs doskonalący, przygotowujący do prowadzenia programu wczesnej profilaktyki dla
młodzieży szkół ponadpodstawowych
Szkolenie jest przeznaczone dla 20-osobowych grup nauczycieli i pedagogów pielęgniarek szkolnych itp.,
obejmuje 16 godzin zajęć (wykłady i warsztaty) i jest realizowane w przeciągu dwóch dni w terminie i
miejscu uzgodnionym ze zleceniodawcą. Koszty szkolenie dla grupy 20-osobowej wraz z materiałami
pomocniczymi, w tym podręcznik do prowadzenia zajęć z młodzieżą, wynoszą 3 200,00 zł

„Śnieżna Kula” - kurs doskonalący, przygotowujący do realizacji programu profilaktyki
środowiskowej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych
Szkolenie jest przeznaczone dla 20 osób (10 opiekunów dorosłych i 10 liderów młodzieżowych), obejmuje
15 godzin zajęć (wykłady i warsztaty) i jest realizowane w przeciągu dwóch dni w terminie i miejscu
uzgodnionym ze zleceniodawcą. Koszty szkolenia dla grupy 20-osobowej wraz z materiałami pomocniczymi,
w tym podręcznik do prowadzenia zajęć z młodzieżą, wynoszą 3 200,00 zł.

MOPR (Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze) – program profilaktycznointerwencyjny dla szkół ponadpodstawowych. Kurs doskonalący, przygotowujący zespoły (Nauczyciele +
uczniowie) do realizacji programu w szkole
Szkolenie składa się z dwudniowej sesji warsztatowej – 18 godzin szkoleniowych. Koszt szkolenia dla grupy
20-osobowej ( 10 nauczycieli i 10 uczniów) wraz z materiałami pomocniczymi, w tym podręczniki do
realizacji programu, wynosi 3 500,00 zł.

„Jestem sobą” - kurs doskonalący przygotowujący do prowadzenia warsztatów rozwoju
osobistego dla młodzieży.
Szkolenie składa się z dwudniowej sesji warsztatowej – 18 godz. szkoleniowych i przeznaczone jest dla
nauczycieli (wychowawców). Program jest przystosowany do realizacji na godzinach wychowawczych.
Koszty szkolenia dla grupy 20-osobowej wraz z materiałami pomocniczymi, w tym podręcznik do
prowadzenia zajęć z młodzieżą, wynoszą 3 500,00 zł.
 Szkolenie warsztatowe „Organizacja pracy szkolnej świetlicy profilaktycznej”
Szkolenie składa się dwudniowej sesji warsztatowej – 15 godzin szkoleniowych
i przeznaczone jest dla nauczycieli i pedagogów pragnących nabyć umiejętności organizowania
zajęć i prowadzenia szkolnej świetlicy profilaktycznej. Koszty szkolenia dla grupy 20-osobowej wraz z
materiałami pomocniczymi, w tym podręcznik do prowadzenia zajęć z młodzieżą, wynoszą 3 200,00 zł.

Szkolenie warsztatowe „Szkolny Program Profilaktyczny – konstruowanie, wdrażanie i ewaluacja
działań”
Szkolenie składa się z trzydniowej sesji warsztatowej – 21 godz. szkoleniowych i przeznaczone jest dla
nauczycieli i pedagogów zajmujących się na terenie szkoły realizacją szkolnego programu profilaktycznego.
Koszty szkolenia dla grupy 20-osobowej wraz z materiałami pomocniczymi, w tym podręcznik do
prowadzenia zajęć z młodzieżą, wynoszą 3 800,00 zł
 „TROp – Trening Relacji Opiekuńczych” – Rodzinny program profilaktyki uniwersalnej
Szkolenie realizatorów programu składa się z trzydniowej sesji warsztatowej – 21 godz. szkolenia i
przeznaczone jest dla osób zajmujących się profilaktyką w świetlicach środowiskowych, Poradniach
psychologiczno-pedagogicznych itp Program realizuje zespół 2-3 osobowy. Koszt szkolenia 450 zł/osoba (
wraz z materiałami edukacyjnymi, w tym podręcznik do prowadzenia zajęć z młodzieżą i z rodzicami oraz
grup wspólnych rodzice + dzieci) przy grupie nie mniejszej mniejszych niż 10 osób
Koszty szkoleń obejmują dojazd do miejsca szkolenia oraz zakwaterowanie i wyżywienie trenerów.
Procedury korekcyjne i terapeutyczne
oraz szkolenia z zakresu podnoszenia kwalifikacji

„TROpiK – Trening Relacji Opiekuńczych i kontroli zachowań” – Rodzinny program profilaktyczny
z elementami kontroli zachowań w obszarze uzależnień behawioralnych i nie tylko…
Szkolenie realizatorów programu składa się z trzydniowej sesji warsztatowej – 21 godz. szkolenia i
przeznaczone jest dla osób zajmujących się profilaktyką w świetlicach środowiskowych, Poradniach
psychologiczno-pedagogicznych itp Program realizuje zespół 2-3 osobowy. Koszt szkolenia 450 zł/osoba (
wraz z materiałami edukacyjnymi, w tym podręcznik do prowadzenia zajęć z młodzieżą i z rodzicami oraz
grup wspólnych rodzice + dzieci) przy grupie nie mniejszej mniejszych niż 10 osób

Szkolenie warsztatowe realizatorów programu korekcyjnego dla młodzieży eksperymentującej ze
środkami psychoaktywnymi TUKA/N
Szkolenie składa się z dwóch czterodniowych sesji warsztatowych – 70 godz. szkoleniowych i przeznaczone
jest dla osób zajmujących się profesjonalnie pracą z młodzieżą pijącą alkohol i zażywającą narkotyki. Koszt
szkolenia 850 zł/osoba ( wraz z materiałami edukacyjnymi, w tym podręcznik do prowadzenia zajęć z
młodzieżą) przy grupie nie mniejszej mniejszych niż 10 osób.

Praca z dziećmi ze środowisk wysokiego ryzyka – warsztaty szkoleniowe dla pracowników świetlic
środowiskowych
Szkolenie składa się z dwóch sesji warsztatowych ( 2 x 4 dni ), co daje w sumie 8 dni szkoleniowych tj. 70
godz. szkolenia. Sesje organizowane są w odstępie przynajmniej dwóch tygodni, co pozwala uczestnikom
warsztatów sprawdzać otrzymaną wiedzę i umiejętności we własnym miejscu pracy, a także pozwala na
realizację zadań szkoleniowych pomiędzy sesjami. Koszt szkolenia 850 zł/osoba ( wraz z materiałami
edukacyjnymi, w tym scenariusze do prowadzenia zajęć z młodzieżą) przy grupie nie mniejszej mniejszych
niż 10 osób.
 „STRZYŻYNA” - Szkolenie realizatorów turnusu korekcyjnego dla dzieci alkoholików
Szkolenie składa się z trzydniowej sesji warsztatowej – 24 godz. szkolenia i przeznaczone jest dla osób
zajmujących się profesjonalnie pracą z dziećmi i młodzieżą z rodzin alkoholowych Koszt szkolenia 400
zł/osoba ( wraz z materiałami edukacyjnymi, w tym podręcznik do prowadzenia zajęć z młodzieżą) przy
grupie nie mniejszej mniejszych niż 10 osób.

„Problem uzależnień w środowisku lokalnym”- szkolenie dla grup zawodowych kontaktujących
się w swojej pracy na co dzień z osobami uzależnionymi oraz z problemami wynikającymi z
uzależnień w rodzinie.
Szkolenie może obejmować pięć bloków tematycznych, po 8 godzin każdy w sumie 40 godzin zajęć (wykłady
i warsztaty) i jest realizowane w w terminie i miejscu uzgodnionym ze zleceniodawcą. Koszt szkolenia to
100,00 zł./godz. dydaktyczna + materiały szkoleniowe - 20 zł./osoba (każdy blok )Istnieje możliwość
zrealizowania wybranego bloku (tematu). Lub zrealizowania szkolenia zgodnego z oczekiwaniami
zamawiającego
Koszty szkoleń obejmują dojazd do miejsca szkolenia oraz zakwaterowanie i wyżywienie trenerów.
Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów na temat podany przez zleceniodawcę po uprzednim
uzgodnieniu warunków. W cenę warsztatów i treningów wliczone są materiały edukacyjne.
Download