harmonogram zajęć dla doktorantów wydziału zarządzania i

advertisement
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DOKTORANTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I
KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UJ
Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu, ekonomia
w roku akademickim 2016/2017
I rok
I semestr
1. Zarządzanie karierą naukową i pragmatyka zawodu badacza: procesy
komunikowania w nauce – (15 godz.) ćwiczenia– dr hab. Remigiusz Sapa
Zaliczenie na ocenę
Środa w terminach: 09.11; 30.11; 07.12.2016 r. w godz. 16.45 – 20.45
sala nr 3.120
Dotyczy wszystkich doktorantów: ekonomia; nauki o zarządzaniu
2. Ekonomia – wykład (30 godz.) – prof.dr hab. Tomasz Tokarski
Egzamin (końcowy w II semestrze)
Wtorek: godz. 16.45 – 18.15 sala nr 0.306
(Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 11 października br.)
Wykład obowiązkowy dla dyscypliny - ekonomia
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE
I. dyscyplina: nauki o zarządzaniu
3. Global Networks of States and Markets - seminarium (15 godz.) – dr hab.
Sławomir Magala (1.Czauderna, 2.Duszan
Zaliczenie na ocenę, pisemna praca seminaryjna
Poniedziałek: 17.10; 04.11; 21.11. 2016 r. w godz. 16.00 – 20.00 sala nr 0.228
(sala konferencyjna Dziekanatu)
II. dyscyplina: ekonomia
1. Przedsiębiorczość i rozwój regionalny – seminarium (15 godz.) – dr hab. Marta
Gancarczyk, prof.UJ
Zaliczenie na ocenę, pisemna praca seminaryjna
Pierwsze zajęcia odbędą się w styczniu 2017 r
1
ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE
8. Seminarium doktoranckie (15 godz./semestr)
Zaliczenie na ocenę (po sem.II)
Terminy do uzgodnienia z Opiekunem naukowym doktoranta.
9. Praktyki dydaktyczne – 10 godz. (mogą być realizowana w 1. lub 2. semestrze –
łącznie 10 godzin w roku).
Zaliczenie na ocenę (po II sem.)
2
Download