DEKLARACJA O LICZBIE OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU i

advertisement
DEKLARACJA O LICZBIE OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU i
NORM ZUŻYCIA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY
Oświadczam, iż od dnia …………………………… w lokalu mieszkalnym nr
… w budynku przy ulicy …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
w …………………… administrowanym przez „ABC Nieruchomości”
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami, którego właścicielem jest
Pan/i/Państwo …………………………………………………………………….
Liczba osób zamieszkałych wynosi………….
Proszę o przyjęcie norm zużycia wody zimnej ……..m³/ osobę oraz norm
zużycia wody ciepłej ……..m³/ osobę
Podpis właściciela lokalu
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards