optymalizacja kosztów restauracji

advertisement
OPTYMALIZACJA KOSZTÓW
RESTAURACJI
opracowanie: Marcin Mordal
AUDYT OPTYMALIZACYJNY
Cel: poprawa funkcjonowania lokalu oraz zwiększenie wyniku
finansowego
•
•
•
•
•
analiza zarządzania sprzedażą
kontrola kosztów
kradzieże pracowników
zarządzanie personelem
ocena komunikacji marketingowej
ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
•
•
•
•
analiza struktury sprzedaży
analiza sprzedaży sugestywnej – cross-sell i up-sell;
analiza wskaźników FOOD COAST / COS / COO / COL
ocena karty menu przy zastosowaniu tabeli bostońskiej
KONTROLA KOSZTÓW
•
magazyn spożywczy / niespożywczy
•
•
zarządzanie kosztami pracowniczymi - COL
zarządzanie kosztami operacyjnymi
KRADZIEŻE PRACOWNIKÓW
•
•
•
•
•
•
sytuacje sprzyjające nieuczciwości
metody kradzieży
problemy związane z kradzieżą;
symptomy kradzieży
działania zapobiegawcze
postępowanie w przypadku wykrycia kradzieży
ZARZĄDZANIE PERSONELEM
•
•
•
•
•
•
rekrutacja i selekcja
wprowadzenie na stanowisko pracy
szkolenie i rozwój pracownika
praca zespołowa i przywództwo
motywowanie
zarządzanie poprzez cele
KOMUNIKACJA MARKETINGOWA
• ocena istniejących nośników marketingowych
( strona www, social media, akcje lokalne, narzędzia marketingowe)
•
•
•
•
badanie rozpoznawalności Brand 'u
ocena konkurencji na rynku lokalnym
tajemniczy klient / opinie konsumentów
kampania Adwords
CO ZYSKUJESZ?
•
•
•
•
•
•
•
raport z przeprowadzonego audytu
poprawę organizacji pracy lokalu
umiejętność efektywnego zarządzania restauracją
zwiększenie kompetencji pracowników kadry zarządzającej
wsparcie przy budowaniu strategii marketingowej
użyteczne narzędzia do kontroli kosztów i oceny wskaźników
zwiększenie wyniku finansowego (EBIDTA) na poziomie
10 % - 20% od obrotu netto restauracji
• czas realizacji projektu do 3 miesięcy
• koszt projektu jest wyceniany indywidualnie w
zależności od potrzeb Klienta i wielkości lokalu
Download