Natężenie pola magnetycznego

advertisement
Pole
Magnetyczne
Elżbieta Grzybek
Michał Hajduk
informatyka +
2
PROGRAM WYKŁADU
1. Pole magnetyczne
2. Linie pola magnetycznego
3. Bieguny magnetyczne
4. Siła elektrodynamiczna
5. Natężenie pola magnetycznego
6. Bibliografia
informatyka +
3
Pole Magnetyczne
• Pole magnetyczne – stan przestrzeni, w której siły działają
na poruszające się ładunki elektryczne, a także na ciała mające
moment magnetyczny niezależnie od ich ruchu. Pole
magnetyczne, obok pola elektrycznego, jest przejawem pola
elektromagnetycznego. W zależności od układu odniesienia, w
jakim znajduje się obserwator, to samo zjawisko może być
opisywane jako objaw pola elektrycznego, magnetycznego albo
obu .Pole takie wytwarzają np.: kula ziemska ,magnes stały
,elektromagnes ,ruda żelaza –magnetyt ,przewodnik z prądem.
informatyka +
4
Linie pola magnetycznego
Zwrot linii pola magnetycznego
Liniom pola magnetycznego przypisuje się zwrot.
O zwrocie mówimy dlatego, że jeśli pomalujemy
jeden koniec igły magnetycznej, to będzie on
zawsze w polu magnetycznym wykręcał się w tę
samą stronę.
informatyka +
5
Linie pola magnetycznego
• Linie pola magnetycznego wyznaczają krzywe
do których styczne w każdym punkcie
pokrywają się z kierunkiem wektora indukcji
magnetycznej. Liniom przypisuje się zwrot od
bieguna północnego do bieguna południowego
–wychodzą z bieguna północnego N magnesu
a wchodzą do bieguna południowego S.
informatyka +
6
Linie pola magnetycznego
O czym mówią nam linie pola magnetycznego ?
-po pierwsze – pokazują kierunek działania pola na igłę magnetyczną.
-po drugie – informują o natężeniu tego pola – im gęściej, bliżej siebie
znajdują się te linie, tym mocniejsze jest pole magnetyczne.
informatyka +
7
Bieguny Magnetyczne
Mówimy ,że:
-jednoimienne bieguny magnetyczne się odpychają.
-różnoimienne bieguny magnetyczne się przyciągają.
informatyka +
8
Bieguny Magnetyczne
Bieguny igły magnetycznej określamy sprawdzając w którą stronę wykręcają się one w
pobliżu ziemi, po usunięciu wszelkich innych przedmiotów magnetycznych. Wtedy
igła magnetyczna ustawia się w kierunku północnym zawsze jednym konkretnym
swoim końcem – biegunem.
Stąd mamy nazwy dla biegunów magnetycznych:
biegun magnetyczny północny – na magnesach pomalowanych ma on zwykle kolor
niebieski – odpowiada końcowi igły ustawiającej się na północ.
biegun magnetyczny południowy – na magnesach pomalowanych ma on zwykle kolor
czerwony – odpowiada końcowi igły ustawiającej się na południe.
informatyka +
9
Siła Elektorodynamiczna
Jest to siła, z jaką działa pole magnetyczne na przewód
elektryczny, w którym płynie prąd elektryczny.
informatyka +
10
Siła Elektrodynamiczna
Jak określić zwrot siły elektrodynamicznej
Można to zrobić stosując tzw. regułę lewej
dłoni mówiącą, że jeśli rozprostowaną lewą
dłoń ustawiamy tak by linie pola wchodziły do
niej, a wyprostowane palce wskazywały
kierunek przepływu prądu, to wyprostowany
kciuk wskazuje nam kierunek oraz zwrot siły.
informatyka +
11
Natężenie pola magnetycznego
•
Natężenie pola magnetycznego nie zależy od właściwości magnetycznych
środowiska. W materiałach anizotropowych i bezstratnych, czyli nie wykazujących
pętli histerezy, wektory natężenia pola magnetycznego i indukcji magnetycznej mają
ten sam zwrot i kierunek. W materiałach nieliniowych wykazujących pętlę histerezy
(np. ferromagnetykach) wektor indukcji może mieć inny kierunek lub zwrot ze
względu na energię anizotropii, indukowane prądy wirowe itp. Wartość kąta
zawartego między wektorem natężenia pola i indukcji magnetycznej jest w
pewnym sensie miarą strat mocy występujących w takim materiale.
•
Związek z indukcją magnetyczną
Między indukcją magnetyczną B, a natężeniem pola magnetycznego H zachodzi
relacja:
𝐵 = 𝜇0𝐻
Gdzie:
•
H- natężenie pola magnetycznego [A/m]
B - indukcja magnetyczna
𝜇0- przenikalność magnetyczna próżni [Tm/A]
informatyka +
12
Bibliografia
Bibliografia:
www.epomoce.pl
www.wikipedia.pl
http://www.michalzarzycki.pl/2011/05/czy-mozna-zaobserwowac-polemagnetyczne-ziemi/
http://em-bs.maxforcen.cba.pl/content/articles/id6.html
www.kopalniawiedzy.pl
www.youtube.com
informatyka +
13
Download