Lista projektów dla których NCBR przyznało środki finansowe

advertisement
Lista projektów dla których NCBR przyznało środki finansowe
Program/nr konkursu: II konkurs w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych" STRATEGMED
Data rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków: 25.07.2014 r. - 23.09.2014 r.
lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Data rozpoczęcia
projektu
Data zakończenia
projektu
Całkowita wartość
projektu [zł]
Wartość dofinansowania
projektu [zł]
STRATEGMED2/268248/9/NCBR/2015
Celon Pharma Spółka Akcyjna
Insytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
Instytut Medycyny Doświadczlnej i Klinicznej im. M.Mossakowskiego Polskiej Akademii
Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntigtona ze
Nauk
szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Instytut Farmakologii PAN
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2014-10-01
2017-09-30
40 279 820,00
26 730 836,00
STRATEGMED2/265503/3/NCBR/2015
OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o.
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Nanovelos Sp. z o.o.
Scanmed S.A.
Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji
przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego
2015-07-01
2018-06-30
31 912 000,00
25 511 500,00
STRATEGMED2/269080/8/NCBR/2015
PERMA - FIX MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Ośrodek Radioizotopów POLATOM
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Instytut Przemysłu Organicznego
Nowatorski generator technetu (99Mo/99mTc) z mikroporowatym
sorbentem na bazie chitozanu, wykorzystującym molibden 99Mo, do
zastosowań w diagnostyce izotopowej.
2015-06-01
2018-05-31
13 290 597,00
10 023 748,00
STRATEGMED2/269760/1/NCBR/2015
American Heart of Poland SA
Balton Sp. z o.o.
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
Politechnika Śląska
Śląskie Centrum Chorób Serca
Wojskowa Akademia Techniczna
Innovations for Heart and Vessels Sp. z o.o.
Opracowanie i kompleksowa ocena biodegradowalnego i elastycznego
stentu wewnątrznaczyniowego rozprężanego na balonie opartego na
cienkich przęsłach o wysokiej wytrzymałości
2015-09-01
2018-08-31
14 312 450,00
11 448 705,00
STRATEGMED2/266484/2/NCBR/2015
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Fundacja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Akademicki Ośrodek Diagnostyki
Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej
Politechnika Białostocka
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ideas4biology sp. z o.o.
Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Spółka z o.o.
Stworzenie referencyjnego modelu Diagnostyki Personalizowanej
Guzów Nowotworowych w oparciu o analizę heterogenności guza z
wykorzystaniem biomarkerów genomowych, transkryptomu i
metabolomu oraz badań obrazowych PET/MRI jako narzędzia do
wdrażania i monitorowania terapii zindywidualizowanej.
2015-12-01
2018-11-30
18 905 505,00
15 105 984,00
STRATEGMED2/269364/5/NCBR/2015
SDS OPTIC SPÓŁKA Z O.O
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
FUNDACJA POLSKIE CENTRUM FOTONIKI I ŚWIATŁOWODÓW
Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania mikrosond
laserowych służących do diagnostyki nowotworowej.
2015-06-01
2018-05-31
12 982 621,00
10 384 566,00
STRATEGMED2/267398/4/NCBR/2015
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Politechnika Śląska
WASKO Spółka Akcyjna
Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
Polskie Towarzystwo Patologów
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NOVUM Spółka Akcyjna
Nowe narzędzia diagnostyki molekularnej i obrazowania w
indywidualizowanej terapii raka piersi, tarczycy i gruczołu krokowego.
2015-10-01
2018-09-30
22 000 000,00
18 570 000,00
STRATEGMED2/269488/7/NCBR/2015
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
BALTON Sp. z o.o.
Krakow Cardiovascular Research Institute sp. z o.o.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków
okołozastawkowych
2015-06-01
2018-05-31
13 096 399,00
10 036 591,00
STRATEGMED2/265566/6/NCBR/2015
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Adamed Sp. z o.o.
Instytut Matki i Dziecka
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Badania przedkliniczne i kliniczne nad przeciwnowotworowym
działaniem nowej cząsteczki, pochodnej TRAIL, ukierunkowanej na
sygnalizację śmierci komórki - powołanie krajowego ośrodka badań
klinicznych wczesnej fazy w onkologii.
2015-09-01
2018-08-31
21 550 490,00
18 487 740,00
STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.
Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowonaczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako
nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych
2015-11-16
2018-11-15
37 016 292,00
32 404 665,00
STRATEGMED2/269415/11/NCBR/2015
Śląskie Centrum Chorób Serca
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
ADAMED sp. z o.o.
Uniwersytet Jagielloński
American Heart of Poland S.A.
The University of Dublin Trinity College
Mezenchymalne komórki zrębu oraz wzbogacony nimi skafold jako
alternatywna forma terapii chorych z niewydolnością serca.
2015-07-01
2018-06-30
15 469 700,00
14 216 305,00
STRATEGMED2/267976/13/NCBR/2015
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Warszawski
Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.
Melitus Sp. z o.o
Nanocellpharm sp.z o.o.
Timeless Chirurgia Plastyczna sp. z o.o.
Potencjał terapeutyczny mezenchmalnych komórek macierzystych
testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla
bankowania scharakteryzowanych komórek
2016-04-01
2019-03-31
22 139 314,00
17 709 624,00
Biocybernetyczny system predykcji i monitorowania powikłań
narządowych nadciśnienia z wykorzystaniem nieinwazyjnych metod
diagnostycznych i bezprzewodowych czujników do badania układu
krążenia.
2016-01-01
2018-12-31
22 695 660,00
18 148 477,00
Wprowadzenie do praktyki klinicznej oryginalnej polskiej wszczepialnej
wirowej pompy wspomagania serca oraz systemu zdalnego
monitorowania i nadzorowanej zdalnie rehabilitacji pacjentów na
wspomaganiu serca.
2015-11-01
2018-10-31
29 882 174,00
27 029 201,00
Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz
ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku
biologicznego z materiału ludzkiego.
2016-01-01
2018-12-31
12 964 096,00
10 677 971,00
Nr Umowy
STRATEGMED2/266302/12/NCBR/2015
STRATEGMED2/266798/15/NCBR/2015
STRATEGMED2/269807/14/NCBR/2015
Wnioskodawca/
Lider i członkowie konsorcjum
Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie
Instytut Medycyny Wsi
Instytut Technologii Elektronowej
Politechnika Warszawska
MedGo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
THB Systemy Informatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
Śląskie Centrum Chorób Serca
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Politechnika Warszawska
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
WADIM PLAST Narojek SP.J.
WASKO Spółka Akcyjna
WAMTECHNIK SP z o.o.
Instytut Metali Nieżelaznych
Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
EMTEL Przedsiębiorstwo Projektowo Produkcyjne
SONOMED Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo Produkcyjne
Pro Plus Sp. z o.o.
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Politechnika Warszawska
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
EB Haus Austria
Tytuł projektu
Download