PATENT na innowacyjny biznes

advertisement
PATENT na innowacyjny biznes
Anna Tomtas – Anders
Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Plan prezentacji
Działania w
ramach
projektu
Tematyka
Adresaci
Eksperci
Czym jest
przedsiębiorczość
akademicka ?
Pytania
Do udziału w projekcie zapraszamy:
•Pracowników
jednostek naukowych
•Absolwentów*
*do 12 miesięcy od zakończenia studiów
•Pracowników
naukowych i naukowo
dydaktycznych
•Studentów
•DOKTORANTÓW
Przedsiębiorczość
Akademicka
Co to takiego?
Formy podejmowania działalności
gospodarczej przez członków środowiska
akademickiego (studentów, doktorantów,
absolwentów
i pracowników naukowych) oraz jego
najbliższego otoczenia, których celem jest
rozwój nowoczesnych technologii.
Przedsiębiorczość
Akademicka
tworzenie firm
odpryskowych
(typu spin-off lub
spin-out)
komercjalizacja
wyników badań
(sprzedaż licencji
i patentów)
transfer nowych
rozwiązań
technologicznych
do gospodarki
czerpanie korzyści
przez naukowców
z ich pomysłów
PATENT na innowacyjny biznes
Warunkiem uczestnictwa w
projekcie jest pisemna deklaracja
zainteresowania własną
działalnością typu spin off lub spin
out
Deklaracja nie jest równoznaczna
z założeniem firmy, ani nie
obliguje do jej założenia
Projekt
PATENT na innowacyjny biznes
to cykl:
spotkań konsultacyjnych
warsztatów
szkoleń
(aż 18 dni szkoleniowych na dwóch
poziomach zaawansowania!)
tematyka
biznes dla
naukowców
… czyli jak stać się
biznesmenem,
pozostając
naukowcem
własność
intelektualna
…czyli jak
uchronić własny
pomysł przed
kradzieżą
finansowanie
działalności
innowacyjnej
…czyli skąd wziąć
na to pieniądze i
jak nimi zarządzać
by ich nie stracić
Biznes dla naukowców
Moduł
podstawowy
Moduł
zaawansowany
• Innowacyjność i transfer technologii • Konstrukcja biznesplanów oraz zakładania i
prowadzenia działalności gospodarczej,
• Zarządzanie własnością intelektualną, analiza
potencjału rynkowego, wybór drogi komercjalizacji
• Tworzenie firm w oparciu o wiedzę naukową: spółki
typu spin-off itp
Blok prowadzony prze z ekspertów z Centrum Innowacji, Transferu
Technologii i Rozwoju Uniwersytetu, UJ
Własność intelektualna
Moduł
podstawowy
• Zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego w Urzędzie
Patentowym RP
• Przygotowanie zgłoszenia wynalazku i wzoru użytkowego
• Przebieg postępowania przed Urzędem Patentowym RP
Moduł
zaawansowany
• Korzystanie z baz danych wynalazków i wzorów
użytkowych
• Przegląd i porównanie rodzajów własności przemysłowej
• Prawo autorskie
Finansowanie działalności
Moduł
podstawowy
• Fundusze strukturalne UE wspierające firmy na różnym
etapie rozwoju, WRPO, POIG, pożyczki, kredyty, granty
krajowe
• Projekty finansowane ze środków europejskich na
przykładzie programów ramowych
Moduł
zaawansowany
• Warsztaty jak przedstawić projekt inwestorom oraz
analiza dostępnych źródeł finansowania wstępnej fazy
rozwoju firmy (fundusze pre-seed i seed capital,
aniołowie biznesu, fundusze venture capital )
• Przygotowanie projektu (wnioski projektowe, analiza
celów projektu, tworzenie budżetu,itp.)
• Zarządzanie projektem: praca metodą projektową
Wiedzę i doświadczenie przekażą:
Przedstawiciele Urzędu Patentowego RP
Rzecznicy patentowi
Wykładowcy uczelni wyższych
Eksperci z dziedziny innowacyjności i
zarządzania projektami
Partnerzy projektu:
Projekt odbywa się pod patronatem
Patron honorowy:
Patron medialny:
PYTANIA
www.proregio.org.pl
Szkolenia
rozpoczną się w
styczniu 2009,
zapisy już się
rozpoczęły 
Dowiedz
się więcej!
O61 8550528
Fundacja Rozwoju
Regionów ProRegio
ul. 23 Lutego7/3 Poznań
Dziękuję za uwagę
Anna Tomtas – Anders
Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download