POSTĘPOWANIE PRZY OMDLENIACH

advertisement
POSTĘPOWANIE PRZY OMDLENIACH
Omdlenie do krótkotrwała utrata przytomności, spowodowana niedostatecznym
mózgu. Niedotlenienie może powstać z różnych przyczyn, np. braku tlenu w powietrzu,
zaburzenia oddychania, zwężenia naczyń krwionośnych w obrębie mózgu, zbyt niski
poziom cukru we krwi.
Objawy omdlenia mogą poprzedzać:
- zawroty głowy,
- zaburzenia widzenia,
- kołatanie serca,
- nudności,
- wymioty,
- przyśpieszony oddech,
- bladość powłok skórnych,
- pocenie się,
- człowiek przewraca się, kontroluje to resztkami świadomości,
Nie wolno:
- zostawiać ratowanego samego,
- podawać niczego doustnie,
- polewać twarzy wodą,
- podkładać pod głowę np. poduszki (może to spowodować zwężenie lub zamknięcie
dróg oddechowych).
Należy:
- ułożyć rannego w pozycji czterokończynowej, tj. na wznak z uniesieniem wszystkich
kończyn pod kątem 90o do tułowia,
- pozostawić w tej pozycji 20 sekund, następnie opuścić je na około 10 - 15 sekund i
ponownie unieść; powtarzać przez około 2 - 3 minuty,
- jeżeli świadomość nie powróci, to ułożyć rannego w pozycji bocznej bezpiecznej i
wezwać Pogotowie Ratunkowe, tel. 999,
- spróbować ustalić przyczynę omdlenia; sprawdzić czy ratowany doznał urazu i czy
krwawi,
- jeżeli objawy ustępują, po kilku minutach pomóc wstać; pozostać przy ratowanym,
gdyż omdlenie może się powtórzyć,
- sprawdzić czy u ratowanego pojawiły się następujące objawy: nierówność źrenic,
zaburzenia mowy, widzenia, osłabienie siły mięśniowej prawej lub lewej części ciała,
opadanie prawego lub lewego kącika ust (może to być udar mózgu),
- obserwować ratowanego; jeżeli ponownie zemdleje, ułożyć go w pozycji bocznej
bezpiecznej
Download