Informacja prasowa, Marzec 2013 Omdlenia i kołatania serca: czy

advertisement
Informacja prasowa,
Marzec 2013
Omdlenia i kołatania serca: czy są groźne dla Twojego serca i mózgu?
Spotkanie dla pacjentów z zaburzeniami rytmu serca i osób cierpiących na omdlenia
Wybitni polscy specjaliści z dziedziny kardiologii zapraszają osoby cierpiące na zaburzenia
rytmu serca i wszystkich chcących dowiedzieć się więcej o profilaktyce chorób układu
sercowo-naczyniowego na spotkanie edukacyjne, które odbędzie się w piątek, 4 kwietnia
o godz. 17.00 w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72) w Warszawie. Organizatorem wydarzenia
jest fundacja „Serce dla Arytmii”. Chętni będą mogli wymienić swoje doświadczenia z osobami
z nowo założonego stowarzyszenia pacjentów cierpiących na schorzenia kardiologiczne.
Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu: tel. 22/815 44 72. Ilość miejsc ograniczona.
Podczas spotkania eksperci wyjaśnią, jak diagnozować oraz leczyć zaburzenia rytmu serca
i zwrócą uwagę na omdlenia, które mogą być objawem groźnych arytmii i tak jak migotanie
przedsionków prowadzić do niewydolności serca i udaru mózgu. Z uczestnikami wydarzenia
spotka się również aktorka Izabela Kuna. Lekarze zapraszają wszystkich zainteresowanych,
wstęp wolny.
- Na nasze spotkanie zapraszamy osoby cierpiące na zaburzenia rytmu serca, omdlenia oraz
ich rodziny. Odczuwamy dużą potrzebę spotkań z pacjentami i przekazywania potrzebnej im
wiedzy zwłaszcza, że często w trakcie standardowego spotkania w gabinecie nie ma na to
czasu, a wiemy, że pacjenci mają dużo pytań dotyczących swojego schorzenia i terapii.
Dlatego zapraszamy na nasze spotkanie edukacyjne w trakcie, którego będzie można
posłuchać wykładów lekarzy a także porozmawiać ze specjalistami – mówi prof. Łukasz
Szumowski z Fundacji Serce dla Arytmii.
Tematem spotkania będą zaburzenia rytmu serca i omdlenia. Omdlenia zdają się być
nieszkodliwe, a mogą być objawem groźnej arytmii stąd potrzeba zbadania, co jest przyczyną
tych epizodów. Skutkiem utraty przytomności może być upadek czasem
z groźnymi konsekwencjami takimi jak poważne urazy ciała czy złamania kończyn.
Szczególnie jest to widoczne w grupie pacjentów po 65 roku życia, którzy ucierpieli w wyniku
upadków, a często nie pamiętają i nie zdają sobie sprawy, że incydent utraty przytomności
spowodował uraz. Badania kliniczne wskazują, że 1 – 3 % wszystkich przyjęć do szpitala
spowodowanych jest omdleniami. Co więcej na podstawie badań określono, że 24,7 % osób
z omdleniami wymaga hospitalizacji, 4,8% cierpi na poważne urazy w wyniku tego incydentu,
a ponad 70 % doświadcza urazów głowy.
Lekarze w swojej praktyce mają do czynienia z historiami podobnymi do tej, która stała się
udziałem pana Łukasza, ratownika medycznego z Warszawy – on również doświadczył
niewyjaśnionych epizodów omdleń. Pierwszy z nich miał miejsce, gdy pan Łukasz był jeszcze
dzieckiem, kolejny 10 lat temu, ale wtedy badania nie wykazały, jaka mogła być przyczyna i
nie wdrożono odpowiedniego leczenia. Dopiero, gdy pan Łukasz zasłabł po dyżurze w szpitalu
i jego życie znalazło się w zagrożeniu, trafił na specjalistów z oddziału kardiologicznego.
Przeprowadzona tam szczegółowa diagnostyka wykazała, że ratownik cierpi na częstoskurcze
komorowe spowodowane przez chorobę serca. Jako terapię zastosowano wszczepienie
kardiowertera-defibrylatora. Po zabiegu omdlenia nie powracają, ku zadowoleniu pana
Łukasza, którego praca wymaga sprawności, uwagi i odpowiedzialności.
Niestety nie wszyscy pacjenci mają tyle szczęścia, co pan Łukasz, któremu zastosowana
diagnostyka pozwoliła na wdrożenie właściwej terapii. Europejskie Towarzystwo
Kardiologiczne w wytycznych dotyczących diagnostyki i leczenia omdleń rekomenduje
długotrwałe monitorowanie rytmu serca za pomocą wszczepialnego rejestratora arytmii (ILR).
Urządzenie pozwala na dokładne zdiagnozowanie niewyjaśnionych omdleń, a tym samym na
szybsze dobranie adekwatnego leczenia. i Stosowane wszczepialnego rejestratora arytmii
zaleca się już na wczesnym etapie diagnostyki, jeśli przyczyny omdleń nie można ustalić za
pomocą standardowych procedur i nie można wykluczyć przyczyn o podłożu kardiologicznym.
Urządzenie pomaga również w ocenie migotania przedsionków, a także w odróżnieniu
epizodów omdlenia od padaczki. Wszczepialny rejestrator arytmii rejestruje pracę serca przez
okres do 36 miesięcy i pomaga przez to w określeniu przyczyn omdleń.
Kolejnym tematem omawianym na spotkaniu edukacyjnym będzie migotanie przedsionków,
najczęściej występująca arytmia, której objawem również mogą być omdlenia. Migotanie
przedsionków to choroba, taka kiedy przedsionki serca drgają zamiast regularnie się kurczyć.
Schorzenie może również przechodzić bezobjawowo lub mieć mało rozpoznawalne objawy,
przez co pacjenci nie wiedzą, że cierpią z tego powodu. Wykrycie schorzenia jest bardzo
ważne, ponieważ migotanie przedsionków zwiększa ryzyko udaru od 5 do 7 razy. Migotanie
przedsionków leczy się farmakologicznie lub zabiegowo – ablacja i krioablacja – zabieg polega
na eliminacji miejsca w sercu odpowiedzialnego za arytmię.
W trakcie wydarzenia będą też poruszane kwestie dotyczące terapii zaburzeń rytmu serca,
w tym zabiegów z zakresu elektroterapii takich jak np. wszczepienie kardiowerteradefibrylatora i stymulatora serca oraz życia z wszczepionym urządzeniem.
i
The Task Force for the Diagnosis and Management of Syncope of the European Society of Cardiology (ESC),
Developed in collaboration with European Heart Rhythm Association (EHRA), Heart Failure Association (HFA), and
Heart Rhythm Society (HRS). Guidelines for the diagnosis and management of syncope (version 2009). Eur Heart
J 2009. doi:10.1093/eurheartj/ehp298
Download