pojęcia geograficzne na literę P

advertisement
pojęcia geograficzne na literę P
geografia fizyczna
Poziom trudności: Średni
1. trzecia era w dziejach Ziemi
A - paleozoik
B - pizolit
C - plejstocen
D - pelagial
2. trawiasta lub krzewiasto-trawiasta formacja roślinna o charakterze stepowym występująca
w Ameryce Południowej, na której wypasa się bydło i owce
A - pedosfera
B - pampa
C - plankton
D - ponor
3. wiatr stały wiejący na obu półkulach od równoleżników 30 w stronę równika
A - prądy strumieniowe
B - parsek
C - pingo
D - pasat
4. cienka i nieciągła przypowierzchniowa powłoka Ziemi, powstająca w wyniku silnych
wzajemnych oddziaływań biosfery, litosfery, atmosfery i hydrosfery; inaczej gleby
A - paleontologia
B - perydotyt
C - preria
D - pedosfera
5. szósty, ostatni okres paleozoiku
A - perm
B - prekambr
C - perygeum
D - ponor
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
6. punkt orbity księżyca znajdujący się najbliżej planety
A - przełom
B - perygeum
C - paralaksa
D - pampa
7. punkt na orbicie planety leżący najbliżej Słońca
A - pasat
B - polder
C - peryhelium
D - pradolina
8. chemiczne środki ochrony roślin uprawnych przed gryzoniami i grzybami
A - pedymenty
B - porfiry
C - pestycydy
D - prowincje
9. procesy geologiczne polegające na przemieszczaniu się magmy we wnętrzu Ziemi oraz
na jej krystalizacji i krzepnięciu, co warunkuje powstawanie skał głębinowych
A - pływy
B - podcinanie
C - prądy dryfowe
D - plutonizm
10. rodzaj naturalnego lub sztucznego zbiornika przeciwpowodziowego
A - polder
B - ponor
C - perm
D - pasat
11. wielka i głęboka kotlina na obszarze krasowym
A - polje
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
B - perydotyt
C - pradolina
D - prekambr
12. wielki lej, którym wody powierzchniowe spływają do wnętrza krasu
A - pelagial
B - ponor
C - przełom
D - przyrzecze
13. geologiczny byt litosfery od czasu jej powstania do początku ery paleozoicznej
A - prekambr
B - przybój
C - perm
D - perygeum
14. formacja trawiasta w Ameryce Północnej złożona przeważnie z traw niskich;
północnoamerykański step
A - plaża
B - preria
C - półpustynia
D - pampa
15. przełom tworzący się wtedy, gdy na drodze ukształtowanej doliny rzecznej
wypiętrza się bariera górska
A - przełom antecedentny
B - przełom epigenetyczny
C - przełom regresyjny
D - przełom przelewowy
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
pojęcia geograficzne na literę P
geografia fizyczna
Poziom trudności: Średni
Karta odpowiedzi
1. A
2. B
3. D
4. D
5. A
6. B
7. C
8. C
9. D
10. A
11. A
12. B
13. A
14. B
15. A
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Download