6. Marcin Matera, Morze, ludzie, okręty. Rzymska flota wojenna

advertisement
Prof. PIOTR DYCZEK
LICENCJATY
1.
Paula Błaszczyk
2.
Magdalena Wajdyk
3.
Marcin Matera – Flota rzymska
4.
Piotr Kazanowski – Akropolis ateńska – topografia historyczna od epoki brązu do
Peryklesa
5.
Katarzyna Wójcikowska, Skarbce greckie w okresie archaicznym i klasycznym. Analiza i
porównanie architektoniczne na przykładzie sanktuariów w Delfach i Olimpii - 2005
6.
Anna Żochowska, Mury miejskie Rzymu -2005
7.
Przemysław M. Litwinowicz, Rzymskie założenia obronne w rejonie oazy Azraq – 2006
8.
Stanisław Rzeźnik, Kult Asklepiosa i jego sanktuaria
9.
Mariusz Kowalczyk, Przedstawienia żołnierzy rzymskich na monetach I i II w.n.e.
10.
Karol Grzegorek, Antyczne zapory wodne Rzymskich Prowincji Europejskich. Analiza
konstrukcji i znaczenie ekonomiczne.
11.
Joanna Małecka, Kontakty handlowe Cesarstwa Rzymskiego z Indiami w I w. n.e.
PRACE MAGISTERSKIE
2001
1.
2.
Janusz Recław: Rola ołowiu w życiu twierdzy i miasta Novae
Paweł Chłodny – Rzymskie fortyfikacje wojskowe wschodniej granicy Prowincji Syrii na
odcinku Damaszek-Sura.
2002
3.
4.
Artur Wycech – Dionizos: kult, mistycyzm, ikonografia
Patrycja Jarczyńska, Przedstawienia strojów greckich na czerwonofigurowych wazach
attyckich „stylu bogatego”
2003
5.
Anna Mróz – Ozdoby z odcinka IV w Novae z lat 1985-2002
2004
6.
7.
Marcin Matera, Morze, ludzie, okręty. Rzymska flota wojenna okresu cesarstwa
Karolina Pawluczuk - Przedstawienia potworów na wazach greckich z British Museum
8. Magdalena Wajdyk - Greckie przedstawienia sceniczne; źródła, rodzaje, organizacja i
ewolucja
9. Paula Błaszczyk - Obrzędy kultowe starożytnych Greków
10. Krzysztof Lasek - Wyposażenie wojskowe odkryte w praetentura obozu legionowego w
Novae
11. Magdalena Rojek - Noc urodziła śmierć i sen i ród marzeń sennych. Miejsce Hypnosa,
boga snu, w kulturze klasycznej
12. Izabela Gregorczuk - Specyfika osiedli obronnych Kotliny Karpackiej na tle oddziaływań
z kręgiem kultury mykeńskiej w okresie BA 1-BB2
2005
13. Błażej Bulski, Kolumna Trajana w Rzymie. Próba interpretacji reliefów.
14. Edyta Rubka – Wino w Galii rzymskiej. Uprawa, produkcja i handel winem w Galii
rzymskiej w I – III w. n.e.
15. Piotr Kazanowski – Piraci Morza Śródziemnego od epoki brązu do bitwy pod Akcjom
16. Agnieszka Góralczyk - Amfory na wino – świadectwa handlu między Katalonią,
Langwedocją i Północno-zachodnią Francją w II w. p.n.e. – II w. n.e.
17. Mirosław Zamiar Instrumenty muzyczne i muzyka w starożytnej Grecji okresu
klasycznego
18. Agata Czyrsznic-Dobrowolska, Leda z łabędziem – mit w literaturze i sztuce starożytnej
19. Bijana Sarović, Mozaiki w pałacach cesarskich we Włoszech
2006
20. Tomasz Kowal, Zastosowanie słoni w walce i ich przedstawienia w sztuce hellenistycznej
i rzymskiej.
21. Maciej Oksieńciuk, Geneza i formy mauzoleów na obszarze świata klasycznego w okresie
od IV w. p.n.e. do II w.n.e.
22. Iwona Małkiewicz, Wyobrażenia miesięcy i pór roku w sztuce rzymskiej od schyłku
Republiki do IV w.n.e.
2007
23. Ewa Dąbrowska, System wychowawczy w starożytnej Grecji okresu klasycznego.
24. Monika Sygowska, Budownictwo mieszkalne z okresu klasycznego odkryte na Agorze
Ateńskiej.
25. Aleksandra Rowińska, Ceramika ręcznie lepiona z wykopalisk Uniwersytetu
Warszawskiego w latach 1999-2005.
26. Piotr Sypczuk, Malezyjska szkoła urbanistyczna. Rozważania nad rozwojem struktury
urbanistycznej miast greckich w okresie klasycznym na przykładzie Miletu, Pireusu, Flintu i
Priene.
27. Anna Strachowska, Wybrane aspekty kultu Apollona w Starożytnej Grecji. Wróżbiarstwo,
mity, główne wyrocznie.
2008
28. Katarzyna Wójcikowska, Antyczne lalki, wózki i inne zabawki… - ich rodzaje i funkcja w
życiu najmłodszych Greków w okresie archaicznym i klasycznym.
2009
29. Anna Ostrowska-Lesiak, Autorzy antyczni o instrumentach chirurgicznych i ich
zastosowaniu.
30. Marcin Baranowski, Ceramologiczny opis makroskopowy odkrytej na stanowisku Rhizon
(Czarnogóra) ceramiki z czarną powierzchnią, koniec okresu klasycznego i okres
hellenistyczny.
31. Miloš B. Petričević, Roman Landscape In Risan Bay (Rimski predio u Risanskom zalivu)
32. Agnieszka Stankiewicz, Kolczyki i naszyjniki z okresu klasycznego, jako przykład złotej
biżuterii pochodzącej z wybranych grobowców Krymu.
33. Michał Hajduk, Fotografie rzeźb antycznych wydawnictwa Friedricha Bruckmanna.
2010
34. Anna Żochowska, Domy późnorzymskie w Ostii
35.Jan Nałęcz, Wybrane mniejsze obiekty obronne w systemie limesu rzymskiego na terenie
współczesnej Wielkiej Brytanii
36. Przemysław Litwinowicz, Gwoździe brązowe ze stanowiska Risan, Czarnogóra.(2001228, analiza i interpretacja)
2011
37. Mirela Tomczyk, Skarb denarów rzymskich z miejscowości Dąbrówno, Gm. Niegowa,
pow. Myszków, woj. Śląskie
38. Katarzyna Niemyska, Uprawa winorośli i produkcja wina na chora Chersonezu
Taurydzkiego od V w.p.n.e. do IV w.n.e.
39.
Renata Czech, Skarby monet rzymskich z obszaru dunajsko-bałkańskiego prowincji
rzymskich Moesia Interior, Moesia Superior i Thracia od w I-III w. n.e.
40.
Artur Michalski, Kultura duchowa starożytnej Grecji, a realia archeologiczne w
okresie VIII – V wiek p.n.e.
2012/2013
41. Wojciech Andrzejewski, Przedstawienia aktorów w sztuce greckiej okresu klasycznego
42. Tomasz Chojnacki, Motywy antyczne w ikonografii reklamy
43. Alicja Wrotek, Kultura ogrodowa Starożytnych Rzymian
44. Piotr Prejs, Typologia i klasyfikacja antycznych kotwic żelaznych z I – XIII w.n.e.
45. Marta Bajtler, Ceramiczne korki do amfor odkryte w antycznym Rhizon/Risinium
(Czarnogóra) w latach 2001-2008.
46. Michał Zarosiński, Grecki pentatlon w świetle przedstawień na wazach attyckich.
47. Julia Janicka, Przedstawienia mitu porwania trójnogu delfickiego nattyckiej ceramice
czarno- i czerwonofigurowej. (VI p.n.e. – IV p.n.e.)
48. Maria Tyszkiewicz, Produkcja i handel perfumami w Starożytnym Rzymie.
Dr MARZENA ŁUSZCZEWSKA
LICENCJATY
2012
1. Maciej Mackiewicz, Przedstawienia wybranych instrumentów muzycznych w greckim
malarstwie wazowym z VI i V w. p.n.e.
Dr TOMASZ SCHOLL
LICENCJATY
2008
1. Agata Deptuła, Dom grecki w antycznych źródłach pisanych
2. Agnieszka Golańska, Wyjątki z antycznej inżynierii hydraulicznej
3. Edgar Wróblewski, Porty starożytnych Aten
2009
Wojciech Andrzejewski, Chora Chersonesu w okresie hellenistycznym
2010
1. Michał Zarosiński, Przedstawienia dyscyplin sportowych na amforach
panatenajskich
2. Kinga Kopańska, Attycka ceramika z VI w. p.n.e.
3. Biljana Beluševič, Grecka kolonizacja na wybrzeżu Adriatyku-Chorwacja
4. Alexandra Mičunovič, Grecka kolonizacja na wybrzeżu Adriatyku-Czarnogóra
2011
Paweł Warczyński, Rekonstrukcja Tanais Zachodniego.
2012
Marija Avramova, Archaeological and historical identification of the settlement near the city
of Vetren, Pazardzik district in Southwestern Bulgaria
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards