6. Marcin Matera, Morze, ludzie, okręty. Rzymska flota wojenna

advertisement
Prof. PIOTR DYCZEK
LICENCJATY
1.
Paula Błaszczyk
2.
Magdalena Wajdyk
3.
Marcin Matera – Flota rzymska
4.
Piotr Kazanowski – Akropolis ateńska – topografia historyczna od epoki brązu do
Peryklesa
5.
Katarzyna Wójcikowska, Skarbce greckie w okresie archaicznym i klasycznym. Analiza i
porównanie architektoniczne na przykładzie sanktuariów w Delfach i Olimpii - 2005
6.
Anna Żochowska, Mury miejskie Rzymu -2005
7.
Przemysław M. Litwinowicz, Rzymskie założenia obronne w rejonie oazy Azraq – 2006
8.
Stanisław Rzeźnik, Kult Asklepiosa i jego sanktuaria
9.
Mariusz Kowalczyk, Przedstawienia żołnierzy rzymskich na monetach I i II w.n.e.
10.
Karol Grzegorek, Antyczne zapory wodne Rzymskich Prowincji Europejskich. Analiza
konstrukcji i znaczenie ekonomiczne.
11.
Joanna Małecka, Kontakty handlowe Cesarstwa Rzymskiego z Indiami w I w. n.e.
PRACE MAGISTERSKIE
2001
1.
2.
Janusz Recław: Rola ołowiu w życiu twierdzy i miasta Novae
Paweł Chłodny – Rzymskie fortyfikacje wojskowe wschodniej granicy Prowincji Syrii na
odcinku Damaszek-Sura.
2002
3.
4.
Artur Wycech – Dionizos: kult, mistycyzm, ikonografia
Patrycja Jarczyńska, Przedstawienia strojów greckich na czerwonofigurowych wazach
attyckich „stylu bogatego”
2003
5.
Anna Mróz – Ozdoby z odcinka IV w Novae z lat 1985-2002
2004
6.
7.
Marcin Matera, Morze, ludzie, okręty. Rzymska flota wojenna okresu cesarstwa
Karolina Pawluczuk - Przedstawienia potworów na wazach greckich z British Museum
8. Magdalena Wajdyk - Greckie przedstawienia sceniczne; źródła, rodzaje, organizacja i
ewolucja
9. Paula Błaszczyk - Obrzędy kultowe starożytnych Greków
10. Krzysztof Lasek - Wyposażenie wojskowe odkryte w praetentura obozu legionowego w
Novae
11. Magdalena Rojek - Noc urodziła śmierć i sen i ród marzeń sennych. Miejsce Hypnosa,
boga snu, w kulturze klasycznej
12. Izabela Gregorczuk - Specyfika osiedli obronnych Kotliny Karpackiej na tle oddziaływań
z kręgiem kultury mykeńskiej w okresie BA 1-BB2
2005
13. Błażej Bulski, Kolumna Trajana w Rzymie. Próba interpretacji reliefów.
14. Edyta Rubka – Wino w Galii rzymskiej. Uprawa, produkcja i handel winem w Galii
rzymskiej w I – III w. n.e.
15. Piotr Kazanowski – Piraci Morza Śródziemnego od epoki brązu do bitwy pod Akcjom
16. Agnieszka Góralczyk - Amfory na wino – świadectwa handlu między Katalonią,
Langwedocją i Północno-zachodnią Francją w II w. p.n.e. – II w. n.e.
17. Mirosław Zamiar Instrumenty muzyczne i muzyka w starożytnej Grecji okresu
klasycznego
18. Agata Czyrsznic-Dobrowolska, Leda z łabędziem – mit w literaturze i sztuce starożytnej
19. Bijana Sarović, Mozaiki w pałacach cesarskich we Włoszech
2006
20. Tomasz Kowal, Zastosowanie słoni w walce i ich przedstawienia w sztuce hellenistycznej
i rzymskiej.
21. Maciej Oksieńciuk, Geneza i formy mauzoleów na obszarze świata klasycznego w okresie
od IV w. p.n.e. do II w.n.e.
22. Iwona Małkiewicz, Wyobrażenia miesięcy i pór roku w sztuce rzymskiej od schyłku
Republiki do IV w.n.e.
2007
23. Ewa Dąbrowska, System wychowawczy w starożytnej Grecji okresu klasycznego.
24. Monika Sygowska, Budownictwo mieszkalne z okresu klasycznego odkryte na Agorze
Ateńskiej.
25. Aleksandra Rowińska, Ceramika ręcznie lepiona z wykopalisk Uniwersytetu
Warszawskiego w latach 1999-2005.
26. Piotr Sypczuk, Malezyjska szkoła urbanistyczna. Rozważania nad rozwojem struktury
urbanistycznej miast greckich w okresie klasycznym na przykładzie Miletu, Pireusu, Flintu i
Priene.
27. Anna Strachowska, Wybrane aspekty kultu Apollona w Starożytnej Grecji. Wróżbiarstwo,
mity, główne wyrocznie.
2008
28. Katarzyna Wójcikowska, Antyczne lalki, wózki i inne zabawki… - ich rodzaje i funkcja w
życiu najmłodszych Greków w okresie archaicznym i klasycznym.
2009
29. Anna Ostrowska-Lesiak, Autorzy antyczni o instrumentach chirurgicznych i ich
zastosowaniu.
30. Marcin Baranowski, Ceramologiczny opis makroskopowy odkrytej na stanowisku Rhizon
(Czarnogóra) ceramiki z czarną powierzchnią, koniec okresu klasycznego i okres
hellenistyczny.
31. Miloš B. Petričević, Roman Landscape In Risan Bay (Rimski predio u Risanskom zalivu)
32. Agnieszka Stankiewicz, Kolczyki i naszyjniki z okresu klasycznego, jako przykład złotej
biżuterii pochodzącej z wybranych grobowców Krymu.
33. Michał Hajduk, Fotografie rzeźb antycznych wydawnictwa Friedricha Bruckmanna.
2010
34. Anna Żochowska, Domy późnorzymskie w Ostii
35.Jan Nałęcz, Wybrane mniejsze obiekty obronne w systemie limesu rzymskiego na terenie
współczesnej Wielkiej Brytanii
36. Przemysław Litwinowicz, Gwoździe brązowe ze stanowiska Risan, Czarnogóra.(2001228, analiza i interpretacja)
2011
37. Mirela Tomczyk, Skarb denarów rzymskich z miejscowości Dąbrówno, Gm. Niegowa,
pow. Myszków, woj. Śląskie
38. Katarzyna Niemyska, Uprawa winorośli i produkcja wina na chora Chersonezu
Taurydzkiego od V w.p.n.e. do IV w.n.e.
39.
Renata Czech, Skarby monet rzymskich z obszaru dunajsko-bałkańskiego prowincji
rzymskich Moesia Interior, Moesia Superior i Thracia od w I-III w. n.e.
40.
Artur Michalski, Kultura duchowa starożytnej Grecji, a realia archeologiczne w
okresie VIII – V wiek p.n.e.
2012/2013
41. Wojciech Andrzejewski, Przedstawienia aktorów w sztuce greckiej okresu klasycznego
42. Tomasz Chojnacki, Motywy antyczne w ikonografii reklamy
43. Alicja Wrotek, Kultura ogrodowa Starożytnych Rzymian
44. Piotr Prejs, Typologia i klasyfikacja antycznych kotwic żelaznych z I – XIII w.n.e.
45. Marta Bajtler, Ceramiczne korki do amfor odkryte w antycznym Rhizon/Risinium
(Czarnogóra) w latach 2001-2008.
46. Michał Zarosiński, Grecki pentatlon w świetle przedstawień na wazach attyckich.
47. Julia Janicka, Przedstawienia mitu porwania trójnogu delfickiego nattyckiej ceramice
czarno- i czerwonofigurowej. (VI p.n.e. – IV p.n.e.)
48. Maria Tyszkiewicz, Produkcja i handel perfumami w Starożytnym Rzymie.
Dr MARZENA ŁUSZCZEWSKA
LICENCJATY
2012
1. Maciej Mackiewicz, Przedstawienia wybranych instrumentów muzycznych w greckim
malarstwie wazowym z VI i V w. p.n.e.
Dr TOMASZ SCHOLL
LICENCJATY
2008
1. Agata Deptuła, Dom grecki w antycznych źródłach pisanych
2. Agnieszka Golańska, Wyjątki z antycznej inżynierii hydraulicznej
3. Edgar Wróblewski, Porty starożytnych Aten
2009
Wojciech Andrzejewski, Chora Chersonesu w okresie hellenistycznym
2010
1. Michał Zarosiński, Przedstawienia dyscyplin sportowych na amforach
panatenajskich
2. Kinga Kopańska, Attycka ceramika z VI w. p.n.e.
3. Biljana Beluševič, Grecka kolonizacja na wybrzeżu Adriatyku-Chorwacja
4. Alexandra Mičunovič, Grecka kolonizacja na wybrzeżu Adriatyku-Czarnogóra
2011
Paweł Warczyński, Rekonstrukcja Tanais Zachodniego.
2012
Marija Avramova, Archaeological and historical identification of the settlement near the city
of Vetren, Pazardzik district in Southwestern Bulgaria
Download