HME zamknięte - Historia myśli ekonomicznej

advertisement
HME zamknięte.doc
(33 KB) Pobierz
Grupa 1
Lange – „ O ekonomicznej teorii socjalizmu”
Erhard – „Dobrobyt dla wszystkich”
Marshall – „Zasady ekonomiki”
Smith – „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów”
Friedman – „Historia monetarna Stanów zjednoczonych 1867-1960”
Inicjatorem debaty socjalizm kontra kapitalizm w latach 20tych XX w. był:
L. von Mises
Na gruncie klasycznej teorii wartości, wartość czyli cena była wyrażona przez czynniki:
Podażowe
F.A von Hayek zakładał:
Możliwość prowadzenia racjonalnego rachunku ekonomicznego w gospodarce socjalistycznej
jedynie w teorii a nie w praktyce
Zgodnie z teorią ludnościową T.M. Malthusa optymalnym rodzajem polityki społecznej jest:
Zaniechanie pomocy dla ludzi ubogich gdyż nędza jako czynnik naturalny nigdy nie zostanie
przezwyciężona
Oskar Lange w swoim modelu socjalizmu quasi – konkurencyjnego zakładał:
Niemożliwość całkowitego zastąpienia rynku przez centralnego planistę
Na gruncie ekonomii klasycznej za twórcę ekonomicznej teorii podziału uznaje się:
D. Ricardo
Celem analizy K. Marksa przedstawionej w jego pracy „Kapitał” była:
Krytyka funkcjonowania dziewiętnastowiecznej gospodarki rynkowej
Twórcą modelu równowagi cząstkowej jest:
A.Marshall
Neutralność pieniądza na gruncie współczesnej ilościowej teorii pieniądza występuje:
W długim okresie
Hipoteza dochodu permanentnego służyła M. Friedmanowi do uzasadniania:
Stabilności gospodarki rynkowej
M. Friedman twierdził, że:
Wymienność pomiędzy bezrobociem a inflacją, opisaną przez ujemnie nachyloną krzywą
Phillipsa jest zależnością krótkookresową
Na gruncie koncepcji społecznej gospodarki rynkowej polityka ładu gospodarczego kształtowana
jest przez:
Państwo
Za przedstawicieli społecznej gospodarki rynkowej można uznać:
L.Erharda
Keynesizm był podstawą teoretyczną dla kreowania polityki gospodarczej:
W USA i Wielkiej Brytanii w latach 50tych i 60tych XX wieku
Reganomika była przykładem polityki gospodarczej odwołującej się do:
Poglądów monetarystów
Który z podanych niżej ekonomistów nie był laureatem Nagrody Nobla z ekonomii:
J. M. Keynes
Grupa 2
Keynes – „Ogólna teoria zatrudnienia procentu pieniądza”
Marks – „Kapitał”
Marshall – „Zasady ekonomiki”
Lange – „O ekonomicznej teorii socjalizmu”
Hayek – „Droga do zniewolenia”
Za twórców pojęcia laissez-faire uznawani są:
Francuscy fizjokraci
Zgodnie z prawem rynków Say’a:
Podaż kreuje własny popyt
Inicjatorem debaty socjalizm kontra kapitalizm w latach 20tych XX w. był:
L. von Mises
F.A von Hayek zakładał:
Możliwość prowadzenia racjonalnego rachunku ekonomicznego w gospodarce socjalistycznej
jedynie w teorii a nie w praktyce
Zgodnie z klasyczną teorią zaproponowaną przez T.R. Malthusa płace robotników:
Pozostają na poziomie minimum egzystencji w wyniku presji opisanej przez prawo ludności
Polskim ekonomistą, który odegrał znaczącą rolę w debacie socjalizm kontra kapitalizm był:
O. Lange
Ekonomistą, który podważył leseferyzm jako optymalny rodzaj polityki gospodarczej jest:
J. M. Keynes
Współczesna teoria popytu ma swoje źródło w poglądach:
Marginalistów
Neutralność pieniądza na gruncie współczesnej ilościowej teorii pieniądza występuje:
W długim okresie
Hipoteza dochodu permanentnego służyła M. Friedmanowi do uzasadniania:
Stabilności gospodarki rynkowej
M. Friedman twierdził, że:
Wymienność pomiędzy bezrobociem a inflacją, opisaną przez ujemnie nachyloną krzywą
Phillipsa jest zależnością krótkookresową
Na gruncie koncepcji społecznej gospodarki rynkowej polityka ładu gospodarczego kształtowana
jest przez:
Państwo
Twórcą modelu równowagi ogólnej jest:
L. Walras
Keynesizm był podstawą teoretyczną dla kreowania polityki gospodarczej:
W USA i Wielkiej Brytanii w latach 50tych i 60tych XX wieku
Reganomika była przykładem polityki gospodarczej odwołującej się do:
Poglądów monetarystów
Który z podanych niżej ekonomistów był laureatem Nagrody Nobla z ekonomii w 2008 r.:
Paul Krugman
Plik z chomika:
agachomikuj90
Inne pliki z tego folderu:

Historia myli ekonomicznej wyklady.pdf (617 KB)
 HME.pdf (612 KB)
 HME.doc (314 KB)
 hme pytania otwarte-1.docx (25 KB)
 HME zamknięte.doc (33 KB)
Inne foldery tego chomika:


Ekomat
 Historia architektury i urbanistyki haiu
 Kosztorysowanie
Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego
 Socjologia
Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download