Kąt środkowy, kąt wpisanyhot!

advertisement
Lekcja matematyki dla klasy II gimnazjum
Twierdzenie o kącie środkowym i wpisanym – autor mgr Anita Łopacińska
Twierdzenie o kącie
środkowym i wpisanym
mgr Anita Łopacińska
Zamieszczone obrazki pochodzą ze strony internetowej www.gifoland.prv.pl
Lekcja matematyki dla klasy II gimnazjum
Twierdzenie o kącie środkowym i wpisanym slajd 2 – autor mgr Anita Łopacińska
Kąt środkowy
o α

1. Wierzchołek znajduje się w
środku okręgu (punkcie O).
2. Ramiona są promieniami
okręgu.
3. Miara kąta wynosi od 0o do
360o.
Slajd 8
α i  są kątami środkowymi.
Lekcja matematyki dla klasy II gimnazjum
Twierdzenie o kącie środkowym i wpisanym slajd 3 – autor mgr Anita Łopacińska
Kąt wpisany
o

1. Wierzchołek położony
jest na okręgu.
2. Ramiona są cięciwami
okręgu.
3. Miara kąta wynosi od 0o
do 180o.
 jest kątem wpisanym.
Slajd 5
Slajd 6
Slajd 7
Slajd 8
Lekcja matematyki dla klasy II gimnazjum
Twierdzenie o kącie środkowym i wpisanym slajd 4 – autor mgr Anita Łopacińska
Kąty środkowe i wpisane.
Ćwiczenie A - Wybierz, na którym z rysunków
przedstawiony jest kąt środkowy a
na którym wpisany. Uzasadnij swój wybór.
I
II
III

x


x
IV
V
VI



Lekcja matematyki dla klasy II gimnazjum
Twierdzenie o kącie środkowym i wpisanym slajd 5 – autor mgr Anita Łopacińska
Miary kątów wpisanych opartych na tym samym łuku.
Ćwiczenie B – Narysuj okrąg oraz 3 kąty wpisane
oparte
na tym samym łuku.
Zmierz kąty oraz zapisz swoje spostrzeżenia.



Wnioski
1. Narysowane kąty są równe.
2. Kąty wpisane oparte na tym
samym łuku mają te same
miary.
Lekcja matematyki dla klasy II gimnazjum
Twierdzenie o kącie środkowym i wpisanym slajd 6 – autor mgr Anita Łopacińska
Miara kątów wpisanych opartych na średnicy.
Ćwiczenie C – Narysuj okrąg i jego średnicę.
Dorysuj 3 dowolne kąty wpisane
oparte
na średnicy. Zmierz kąty oraz zapisz
swoje spostrzeżenia.



Wnioski
1. Wszystkie kąty wpisane
oparte na średnicy są równe mają po 90o.
2. Każdy z kątów wpisanych
ma miarę równą połowie kąta
środkowego.
Lekcja matematyki dla klasy II gimnazjum
Twierdzenie o kącie środkowym i wpisanym slajd 7 – autor mgr Anita Łopacińska
Kąty wpisane i środkowe oparte na tym samym łuku.
Ćwiczenie D – Przerysuj poniższy rysunek.
Dorysuj 3 dowolne kąty wpisane
oparte
na tym samym łuku co zaznaczony
kąt środkowy.
Zmierz naniesione kąty wpisane.
Zapisz swoje spostrzeżenia.


Wnioski

Miary dorysowanych kątów
o
80
wpisanych opartych na tym samym
łuku co kąt środkowy o mierze 80o
są równe, mają po 40o.
Lekcja matematyki dla klasy II gimnazjum
Twierdzenie o kącie środkowym i wpisanym slajd 8 – autor mgr Anita Łopacińska
Kąty wpisane i środkowe oparte na tym samym łuku.
Ćwiczenie E – Narysuj okrąg i zaznacz w nim kąt środkowy
o mierze 60o.
Dorysuj 3 dowolne kąty wpisane
oparte
na tym samym łuku co zaznaczony
kąt środkowy.
Dokonaj pomiaru rozwartości kątów wpisanych.
Zapisz swoje spostrzeżenia.
Wnioski



Wszystkie kąty wpisane oparte
na tym samym łuku co kąt środkowy
60o
o mierze 60o są równe, mają po 30o
(połowę miary kąta środkowego).
Lekcja matematyki dla klasy II gimnazjum
Twierdzenie o kącie środkowym i wpisanym slajd 9 – autor mgr Anita Łopacińska
Twierdzenie o kącie środkowym i wpisanym
- podsumowanie.
Jeżeli kąty: środkowy i wpisany oparte są na tym samym
łuku, to miara kąta wpisanego stanowi połowę miary kąta
środkowego.
:2

Lekcja matematyki dla klasy II gimnazjum
Twierdzenie o kącie środkowym i wpisanym slajd 10 – autor mgr Anita Łopacińska
Uwaga czas na trening zastosowania
twierdzenia o kącie środkowym i wpisanym!
Korzystając z twierdzenia o kącie środkowym i wpisanym
podaj miary zaznaczonych poniżej kątów.
I
II

55O
65o

Sprawdź swoje wyniki!
Lekcja matematyki dla klasy II gimnazjum
Twierdzenie o kącie środkowym i wpisanym slajd 11 – autor mgr Anita Łopacińska
Część II treningu zastosowania
twierdzenia o kącie środkowym i wpisanym!
Dobrze pomyśl zanim podasz miarę kąta i policzysz pole.

2cm
Sprawdź swoje wyniki!
6cm
5c
m
3c
m
5cm
m
10c
Lekcja matematyki dla klasy II gimnazjum
Twierdzenie o kącie środkowym i wpisanym slajd 12 – autor mgr Anita Łopacińska
Zmęczeni kończąc odlatują z Kubusiem Puchatkiem
a pozostałym proponuję skorzystać z poniższego przycisku.
Niespodzianka
Download