Socjologia

advertisement
Socjologia
Świat człowieka - świat kultury
Ewa Nowicka
Wydawnictwo Naukowe PWN
Anielice czy diablice?
Dariusz Cichocki, Marzena
Godzińska
Jolanta SzymkowskaBartyzel
Katarzyna Stadnik, Anna
Wójtewicz
Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne
Antropologia kulturowa, cz. 1
Janusz Gajda
Oficyna Wydawnicza IMPULS
Antropologia kulturowa, cz. 2
Antropologia organizacji. Metodologia
badań terenowych
Aspiracje życiowe młodzieży
pogranicza
Janusz Gajda
Oficyna Wydawnicza IMPULS
Monika Kostera
Wydawnictwo Naukowe PWN
Piotr Długosz
Oficyna Wydawnicza IMPULS
Adampol - Polonezköy. Między
polskością a tureckością. Monografia
współczesnej wsi
Amerykański mit - polski konsument
Badania religijności na Słowacji i w
Tomasz Wielebski,
Polsce wyzwaniem dla duszpasterstwa Mateusz Tutak (red.)
Bariery w komunikowaniu i
społeczeństwo (dez)informacyjne
Marian Golka
Wydawnictwo Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Czas plemion
Michel Maffesoli
Wydawnictwo Naukowe PWN
Czas przeszły: pamięć - mit
Barbara Szacka
Ireneusz Krzemiński (red.
nauk.)
Ewa Okoń-Horodyńska
(Red.)
Dawno temu w Galaktyce Popularnej
Anna Kiersztyn
Paweł Śpiewak (Red.
Nauk.)
Albert Jawłowski (red.
nauk.)
Wydawnictwo Naukowe Scholar
Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne
Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego
Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego
Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne
Demokracja polska 1989-2003
Jerzy J. Wiatr, Jacek
Raciborski, Jerzy
Bartkowski, Barbara
Frątczak-Rudnicka,
Jarosław Kilias
Wydawnictwo Naukowe Scholar
Demokracja, decyzje, wybory
Jacek Haman
Wydawnictwo Naukowe Scholar
Dialog i akulturacja
Dialog na pograniczach kultur i
cywilizacji
Stefan Bielański, Andrzej
Pankowicz (Red.)
Tomasz Paleczny, Monika
Banaś (Red.)
Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Dziennikarze po komunizmie
Stanisław Mocek
Wydawnictwo Naukowe Scholar
Czego nas uczy Radio Maryja?
Człowiek i społeczeństwo w obliczu
globalizacji
Czy bieda czyni złodzieja?
Dawne idee, nowe problemy
Wydawnictwo Naukowe PWN
Elementarne formy życia religijnego.
System totemiczny w Australii
Elżbieta Tarkowska
Wydawnictwo Naukowe PWN
Elity rządowe III RP 1997-2004
Jacek Raciborski (red.)
Etniczność na sprzedaż
Monika Banaś
Wydawnictwo Naukowe Scholar
Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Europejscy poszukiwacze
Witold Wrzesień
Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu
Krzysztof Olechnicki
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne
Francuska antropologia kulturowa
wobec problemów współczesnego
świata
Adam Pomieciński (red.),
Agnieszka Chwieduk
(red.)
Wydawnictwo Naukowe PWN
Indywidualizm a zmiana społeczna
Zbigniew Bokszański
Wydawnictwo Naukowe PWN
Interakcjonizm symboliczny
Interpersonalne stosunki
międzykulturowe
Elżbieta Hałas
Tadeusz Paleczny
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Interpretacja materiałów wizualnych
Rose Gillian
Wydawnictwo Naukowe PWN
Istota socjologii
Earl Babbie
Wydawnictwo Naukowe PWN
Jak myślą instytucje
Jedna Polska?
Kapitał ludzki i kapitał społeczny a
rozwój regionalny
Mary Douglas
Andrzej Kojder (red.)
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo WAM
Mikołaj Herbst (Red.)
Janusz RadwanPragłowski
Daniel J. Curran, Claire M.
Renzetti
Wydawnictwo Naukowe Scholar
Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Praca zbiorowa
Wydawnictwo WAM
Piotr Kapłon, Aleksandra
Rokicka, Marta Warat
(Red.)
Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Konstruowanie "innego"
Immanuel Wallerstein
Aleksandra GrzymałaKazłowska
Wydawnictwo Naukowe Scholar
Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego
Koszmarne scenariusze.
Socjologiczne studium konstruowania
lęku w dyskursie globalizacyjnym
Franciszek Czech
Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Kryzysy - przeklęte czy pożądane?
Hanna Mamzer, Wojciech
Kulesza, Tomasz
Zalasiński (Red. Nauk.)
Academica Wydawnictwo SWPS
Kultura i komunikowanie
Edmund Leach
Wydawnictwo Naukowe PWN
Kobieta i mężczyzna
Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo
Kondycja moralna społeczeństwa
polskiego
Koniec sekularyzacji w Europie?
Koniec świata jaki znamy
Wydawnictwo Naukowe PWN
Kultura indywidualizmu
Małgorzata Jacyno
Wydawnictwo Naukowe PWN
Kulturowe i społeczne wyzwania
współczesności
Red. Tadeusz Paleczny,
Monika Banaś, Katarzyna
Warmińska
Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Jacek Szmatka
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo Naukowe PWN
Mentalność Polaków
Marcus Banks
Jadwiga Koralewicz,
Marek Ziółkowski
Metoda socjologii
Florian Znaniecki
Wydawnictwo Naukowe PWN
Małe struktury społeczne
Materiały wizualne w badaniach
jakościowych
Miasto. Między przestrzenią a
koncepcją przestrzeni
Michael Jackson jako bohater
mityczny
Piotr Winskowski,
Magdalena
Banaszkiewicz,
Franciszek Czech (Red.)
Aneta Ostaszewska
Wydawnictwo Naukowe Scholar
Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne
Nacjonalizm, etniczność i
wielokulturowość na Bliskim i Dalekim
Wschodzie
Adam W. Jelonek (Red.)
New Age w Polsce
Dorota Hall
Nowe ruchy społeczne
Tadeusz Paleczny
Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne
Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Nowoczesność i tożsamość
Anthony Giddens
Wydawnictwo Naukowe PWN
Obraz Polski i Polaków we Włoszech.
Poglądy, oceny, opinie
Obrazowanie społeczeństwa w
mediach
Karolina Golemo
Ewa Bobrowska
Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Obszary i formy wykluczenia
etnicznego w Polsce
Aleksandra JasińskaKania, Sławomir Łodziński
(red.)
Wydawnictwo Naukowe Scholar
Odkrywanie socjologii
Anna Karwińska (red.)
Opieka i pomoc społeczna
Dariusz Zalewski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego
Outsiderzy
Pamięć zbiorowa społeczeństwa
polskiego w okresie transformacji
Poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców wielkich miast
Howard S. Becker
Wydawnictwo Naukowe PWN
Podział postkomunistyczny
Mirosława Grabowska
Politrozrywka i popperswazja
Tomasz Olczyk
Wydawnictwo Naukowe Scholar
Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne
Polskie wybory
Jacek Raciborski
Wydawnictwo Naukowe Scholar
Piotr Tadeusz Kwiatkowski Wydawnictwo Naukowe Scholar
Wydawnictwo Uniwersytetu
Krzysztof Krajewski (red.) Jagiellońskiego
Problemy społeczne
Lucjan Miś
Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Prowadzenie badań jakościowych
David Silverman
Wydawnictwo Naukowe PWN
Prowadzenie wywiadów
Steinar Kvale
Wydawnictwo Naukowe PWN
Przemiany intymności
Wydawnictwo Naukowe PWN
Przemiany więzi społecznych
Anthony Giddens
Mirosława Marody, Anna
Giza-Poleszczuk
Religia a internet. O przenoszeniu
religijnych granic do cyberprzestrzeni
Piotr Siuda
Religie a wojna i terroryzm
Red. Jan Drabina
Rodzina a system społeczny
Anna Giza-Poleszczuk
Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne
Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego
Rodzina-religia-społeczeństwo
Sławomir Zaręba (Red.
Nauk.)
Wydawnictwo Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Sieci wsparcia społecznego jako
przejaw integracji i dezintegracji
społecznej
Jolanta Grotowska-Leder
(Red. Nauk.)
Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego
Wydawnictwo Naukowe PWN
Socjologia emocji
Chris Shilling
Jonathan H. Turner, Jan
E. Stets
Socjologia jako służba społeczna
Krzysztof Gorlach, Marian
Niezgoda, Zygmunt
Seręga (Red.)
Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Socjologia kultury
Antonina Kłoskowska
Wydawnictwo Naukowe PWN
Socjologia mobilności
John Urry
Wydawnictwo Naukowe PWN
Socjologia moralności
Socjologia narodu i konfliktów
etnicznych
Socjologia obszarów wiejskich.
Problemy i perspektywy
Maria Ossowska
Małgorzata BudytaBudzyńska
Wydawnictwo Naukowe PWN
Gorlach Krzysztof
Wydawnictwo Naukowe Scholar
Socjologia wsi polskiej
Izabella Bukraba-Rylska
Wydawnictwo Naukowe PWN
Socjologia życia religijnego
Wydawnictwo Uniwersytetu
Sławomir H. Zaręba (Red.) Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Spojrzenie turysty
John Urry
Wydawnictwo Naukowe PWN
Społeczeństwo i codzienność. W
stronę nowej socjologii
Seweryn Rudnicki,
Justyna Stypińska,
Katarzyna Wojnicka (red.
nauk.)
Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne
Społeczne aspekty nowych mediów
Jan van Dijk
Wydawnictwo Naukowe PWN
Socjologia ciała
Wydawnictwo Naukowe Scholar
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo Naukowe PWN
Społeczne tworzenie miejsc.
Globalizacja - Etniczność - Władza
Andrzej Bukowski, Marcin Wydawnictwo Uniwersytetu
Lubaś, Jacek Nowak (red.) Jagiellońskiego
Stosunki etniczne we współczesnej
myśli socjologicznej
Janusz Mucha
Wydawnictwo Naukowe PWN
Strach przed mniejszościami
Arjun Appadurai
Wydawnictwo Naukowe PWN
Struktura a kultura
Struktura teorii socjologicznej.
Wydanie nowe
Piotr Żuk
Wydawnictwo Naukowe Scholar
Jonathan Hugh Turner
Wydawnictwo Naukowe PWN
Studia z etnometodologii
Harold Garfinkel
Wydawnictwo Naukowe PWN
Stygmat społeczny
Elżbieta Czykwin
Wydawnictwo Naukowe PWN
Franciszek Czech, Paweł
Ścigaj, Anna Włodarczyk
(Red.)
Juliusz Braun
Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne
Teoria komunikowania masowego
Denis McQuail
Wydawnictwo Naukowe PWN
Teoria osobliwości społecznych
Wiesław Gumuła
Wydawnictwo Naukowe Scholar
The Ageing Societies of Central and
Eastern Europe: Some Problems Some Solutions
Jolanta Perek-Białas,
Anderas Hoff (red.)
Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Szkice o pograniczach nauki
Telewizja publiczna w czasach
transformacji
The Image and the Figure. Our Lady of
Częstochowa in Polish Culture and
Popular Religion
Anna Niedźwiedź
Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Tożsamości zbiorowe
Zbigniew Bokszański
Wydawnictwo Naukowe PWN
Tworzenie i odtwarzanie kultury
Tadeusz Paleczny,
Joanna TalewiczKwiatkowska (Red.)
Grażyna Kubica, Marcin
Lubaś (red.)
Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Wartości, postawy i więzi moralne w
zmieniającym się społeczeństwie
Janusz Mariański (Red.),
Leon Smyczek (Red.)
Wydawnictwo WAM
Tożsamość kulturowa Romów w
procesach globalizacji
Wielka transformacja. Zmiany ustroju
w Polsce po 1989
Wielokulturowość Szwajcarii na
rozdrożu
Ireneusz Krzemiński
(koncepcja, wybór,
komentarze)
Andrzej Porębski
Oficyna Wydawnicza Łośgraf
Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Władza globalizacji
Jadwiga Staniszkis
Wokół mediów ery Web.2.0
Bohdan Jung (red. nauk.)
Wydawnictwo Naukowe Scholar
Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne
Women in New Migrations. Current
Debates in European Societies
Red. Krystyna Slany ,
Maria Kontos , Maria Liapi
Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Wsparcie społeczne w instytucjach
opieki paliatywnej i hospicyjnej
Anna Kacperczyk
Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego
Wspólnota i stowarzyszenie
Ferdinand Tönnies
Wydawnictwo Naukowe PWN
Współczesne społeczeństwo polskie
Jacek Wasilewski (red.)
Wydawnictwo Naukowe Scholar
Wyobraźnia socjologiczna
C. Wright Mills
Wydawnictwo Naukowe PWN
Z zagadnień historii pracy socjalnej w
Polsce i na świecie
Agnieszka Małek,
Krystyna Slany, Izabela
Szczepaniak-Wiecha
(Red.)
Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Zachowania mimetyczne kobiet pod
wpływem telewizji i doświadczeń
codzienności
Edyta Łyszkowska
Oficyna Wydawnicza IMPULS
Zjawisko szaleństwa w kulturze
Marta Kasprowicz,
Sławomir Drelich, Maciej
Kopyciński (red.)
Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Download