Europejskie Dni Tolerancji

advertisement
Europejskie Dni Tolerancji
5 – 7 grudnia 2006 roku
Gliwice, Katowice, Tarnowskie Góry
PROGRAM
5 grudnia 2006 roku
GLIWICE
Mniejszości narodowe i wyznaniowe
----------------------------------------------------------------Część I
KONFERENCJA
Miejsce: siedziba DWPN, ul. Rybnicka 27
10.00
Rozpoczęcie
10.15
O tolerancji w Europie z perspektywy wielokulturowości
10.45
Górny Śląsk – polityczna poprawność czy wielokulturowość?
Michał Smolorz, publicysta
11.15
przerwa
11.30
Znaczenie „innego” w procesie kształtowania tożsamości
dr Robert Geisler, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych
12.15
dyskusja panelowa:
Czy Europa potrzebuje wielokulturowości? Przemyślenia, argumenty, tezy
na przykładzie doświadczeń Górnego Śląska
Moderacja: Michał Smolorz, publicysta
red. K. Karwat; red. M. Świercz; dr R. Geisler; P. Koziol – przewodniczący
Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej
----------------------------------------------------------------Część II
WARSZTATY
Miejsce: siedziba DWPN, ul. Rybnicka 27
13.30 – 16.30 Warsztat I (dla młodzieży): integracyjny dla młodzieży polskiej i młodzieży
mniejszości niemieckiej
Manuela Plizga-Jonarska, trenerka Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
1
13.30 – 18.30 Warsztat II (dla młodzieży) „równościowy”: warsztat na temat równości i
różnorodności
Monika Serkowska, trenerka, Stowarzyszenie Kobiet Konsola
Agata Teutsch trenerka, grupa nieformalna Ulica Siostrzana
Warsztat III (dla młodzieży) artystyczny: (P)okazujemy tolerancję
Stowarzyszenie Silesia Nostra
----------------------------------------------------------------Część III
WIECZÓR FILMOWY
Miejsce: kino AMOK, Ul. Konstytucji 5
20.00
Kobiety, mężczyźni i przemoc w mediach
wprowadzenie
Monika Serkowska, trenerka, Stowarzyszenie Kobiet Konsola
Agata Teutsch, trenerka, grupa nieformalna Ulica Siostrzana
Pokaz filmu
Maska twardziela. Przemoc, Media i Kryzys Męskości*
reż. Sut Jhally, 1999 (84’)
2
6 grudnia 2006 roku
KATOWICE / GLIWICE
Mniejszości obyczajowe, prawa kobiet
----------------------------------------------------------------Część I
SEMINARIUM
Miejsce: Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, Katowice
10.00
rozpoczęcie spotkania
10.15
Równouprawnienie w Unii Europejskiej i Polsce. Teoria i praktyka
dr Jolanta Klimczak-Ziółek, Uniwersytet Śląski
11.30
Mniejszości obyczajowe i ich prawa
Monika Nowak, Kampania Przeciw Homofobii
12.15
Granice tolerancji w reklamie
dr Daniela Dzienniak-Pulina, Uniwersytet Śląski
----------------------------------------------------------------Część II
WARSZTATY / Katowice
Miejsce: Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, Katowice
13.30 – 19.30 Warsztat I (dla młodzieży): warsztat na temat równości kobiet i mężczyzn,
płci i gender
Agata Teutsch, trenerka, grupa nieformalna Ulica Siostrzana
Warsztat II (dla nauczycieli): warsztat na temat równości kobiet i mężczyzn,
płci i gender
Monika Serkowska, trenerka, Stowarzyszenie Kobiet Konsola
Warsztat III (dla młodzież) antydyskryminacyjny: Pracownia Tolerancji
Ewelina Kluz i Aleksandra Smoleń, trenerki Amnesty International
----------------------------------------------------------------Część III
WARSZTATY / Gliwice
Miejsce: siedziba DWPN, ul. Rybnicka 27, Gliwice
12.00 – 18.00 Warsztat I (dla młodzieży): prawa człowieka
Maciej Śliwa, trener praw człowieka Centralnego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli
3
Warsztat II (dla nauczycieli) „równościowy”: warsztat na temat równości i
różnorodności
Bogusława Bębnik, członkini Amnesty International
Małgorzata Jonczy-Adamska, Śląska Strefa Gender
----------------------------------------------------------------Część IV
WIECZÓR FILMOWY
Miejsce: siedziba DWPN, ul. Rybnicka 27
Ivan**
reż. Marco Popovic, Serbia i Czarnogóra 2002, (25’)
Delikatnie nas zabijają III. Obrazy kobiet w reklamach*
reż. Sut Jhally, (34’)
4
7 grudnia 2006 roku
TARNOWSKIE GÓRY / GLIWICE
Edukacja dla tolerancji, wielokulturowość
----------------------------------------------------------------Część I
SEMINARIUM
Miejsce: Edukacyjne Centrum Ubioru i Rzemiosła, ul. Legionów 35, Tarnowskie
Góry
9.30
Tolerancja a obojętność w polskiej szkole
dr Marian Drosio, śląski kurator oświaty
10.15
Jak uczyć tolerancji?
Maciej Śliwa, trener praw człowieka Centralnego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
10.45
przerwa
11.00
Promowanie idei równości w edukacji
dr Grzegorz Mazurkiewicz, Uniwersytet Jagielloński (wystosowano zaproszenie)
----------------------------------------------------------------Część II
WARSZTATY / Tarnowskie Góry
Miejsce: Edukacyjne Centrum Ubioru i Rzemiosła, ul. Legionów 35, Tarnowskie
Góry
12.00 – 16.00 Warsztat I (dla młodzieży) artystyczny: sztuka tolerancji – tolerancja w
sztuce
Stowarzyszenie Silesia Nostra
12.30 – 18.00 Warsztat II (dla nauczycieli): Edukacja międzykulturowa w praktyce –
metoda NIKE (Nauczanie Integrujące w Kontekście Europy)
Katarzyna Kopff-Muszyńska, trenerka edukacji miedzykulturowej
Warsztat III (dla młodzież): warsztat antydyskryminacyjny
Maciej Śliwa, trener praw człowieka Centralnego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli
----------------------------------------------------------------Część III
PROGRAM KULTURALNY
Miejsce: Galeria Inny Śląsk, ul. K. Miarki 2, Tarnowskie Góry
19.00
Artyści dla tolerancji – wieczór muzyczny oraz wernisaż plakatu
5
----------------------------------------------------------------Część IV
WARSZTATY / Gliwice
Miejsce: siedziba DWPN, ul. Rybnicka 27, Gliwice
12.00 – 18.00 Warsztat I (dla młodzieży): warsztat genderowy
Bogusława Bębnik, członkini Amnesty International
Małgorzata Jonczy-Adamska, Śląska Strefa Gender
Warsztat II (dla nauczycieli): Warsztat na temat równości kobiet i mężczyzn,
płci i gender
Monika Serkowska, trenerka, Stowarzyszenie Kobiet Konsola
Agata Teutsch, trenerka, grupa nieformalna Ulica Siostrzana
----------------------------------------------------------------CZĘŚĆ V
WIECZÓR FILMOWY
Miejsce: Kino Amok, ul. Konstytucji 5, Gliwice
20.00
Pokaz filmów
Niebieskoocy*
reż. Bertram Verhaag, (93’)
Oddanie i opór. Buddyzm i walka o wolność religii w Tybecie**
reż. Marni Kravitz, USA 2004, (34’)
* filmy udostępnione przez Stowarzyszenie Kobiet Konsola
** filmy udostępnione przez Helsińską Fundację Praw Człowieka
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit
Partner projektu:
Samorząd Miasta Gliwice
Współpraca organizacyjna:
Tarnogórska Fundacja Kultury
Stowarzyszenie Kobiet Konsola
Patroni medialni:
Radio Plus
Nowiny Gliwickie
Gwarek
6
Download