Warsztat ARCHITEKTURA*ŚWIATŁO*PRZESTRZEŃ

advertisement
Warsztat ARCHITEKTURA*ŚWIATŁO*PRZESTRZEŃ
SPOTKANIE DYSKUSYJNE DLA ARCHITEKTÓW I PROJEKTANTÓW
organizowane w ramach XVII Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2009
24 marca 2009, godz. 10:00, sala C
Centrum Wystawiennicze EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14
Warszawa
Karta Zgłoszenia
Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać w terminie do dnia 18 marca 2009 do
organizatora targów na następujący adres (pocztą, faksem lub e-mail):
Agencja SOMA, ul. Bronikowskiego 1, 02-796 Warszawa, tel. (22) 649 76 69/71, fax (22) 649 76 83,
e-mail: [email protected]
W przypadku wysyłania pocztą, prosimy na kopercie o dopisanie: Warsztat dla Architektów
Nazwa firmy:________________________________________________________________
Ulica, kod___________________________________________________________________
Miejscowość_________________________________________________________________
Tel: ____________________________ E-mail______________________________________
Zgłaszam udział w warsztacie
Imię i nazwisko uczestnika
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
Udział w warsztacie jest bezpłatny. Karta zgłoszenia potrzebna jest do celów ewidencyjnych.
Rejestracja prowadzona będzie według kolejności wpływania zgłoszeń.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych oraz adresów
elektronicznych oraz umieszczenie ich w bazie danych Agencji SOMA zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych.
_____________________
Data
_______________________
Miejscowość
______________________
Pieczątka/Imię i nazwisko
Download