Podsumowanie XI Forum Zarządzania Kompetencjami

advertisement
Podsumowanie XI Forum Zarządzania Kompetencjami
Kolejne, już jedenaste Forum Zarządzania Kompetencjami odbyło się w dniu 21
listopada 2013 w Millenium Plaza w Warszawie. Organizatorem i pomysłodawcą konferencji
jest ProFirma Sp. z o. o. Tematem wiodącym tegorocznego Forum było Przywództwo 2.0 innowacyjny lider. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Prezentowana
tematyka skupiła grono około 100 uczestników: pracodawców, praktyków działów HR,
przedstawicieli organizacji otoczenia biznesu oraz przedstawicieli świata nauki. Przywitania
uczestników i otwarcia konferencji dokonał Jarosław Chybicki- Prezes ProFirmy Sp. z o.o.
Gościem specjalnym Forum była Jenny Rogers, która jest pionierem oraz praktykiem
coachingu kierowniczego i szkoleń coachingowych w Wielkiej Brytanii. W trakcie swojej
prelekcji zaprezentowała sylwetkę lidera jako coacha. Jenny Rogers przedstawiła coaching
jako nowy i bardzo efektywny sposób zarządzania ludźmi oraz wyjaśniła, że istnieją
udowodnione związki pomiędzy coachingowym stylem przywództwa a wysokimi poziomami
wyników biznesowych.
W czasie swojego wystąpienia Jenny odpowiedziała na takie pytania jak:




Jakie są współczesne mity dotyczące zarządzania, dlaczego nie zadziałają i nigdy nie
działały?
Jakie są udowodnione związki pomiędzy coachingowym stylem przywództwa a
zaangażowaniem pracowników?
Jak wykorzystać coaching do budowy zaufania – podstawy udanego przywództwa?
Jak korzystać z prostych zasad coachingu, które pozwolą Wam przeprowadzić z
sukcesem nawet te „trudne” rozmowy z osobami osiągającymi słabsze wyniki?
Jarosław Chybicki w czasie swojego wystąpienia przybliżył sylwetkę wysoko efektywnego
lidera naszych czasów.
Główną tezą jego prezentacji było zwrócenie uwagi na zmiany jakie zaszły w rozumieniu
otoczenia biznesowego oraz w ich następstwie konieczności nabywania dodatkowych
kompetencji przez liderów. Współcześni liderzy mają do czynienia z lawinowo rosnącymi tzw.
problemami adaptacyjnymi, czyli takimi, których nie można rozwiązać stosując sprawdzone
metody i techniki. Te problemy wymagają również adaptacji zarówno firmy, jak samego
siebie do nowych wymogów. Liderzy zatem powinni nabyć kompetencje sprzyjające
funkcjonowaniu w świecie nierozwiązywalnych problemów, a zwłaszcza zmieniać zarówno
swoje postępowanie, jak i funkcjonowanie firm, działów czy zespołów. Oznacza to tyle, że
lider, oprócz podstawowych kompetencji umożliwiających osiąganie wyników i efektów (np.
strategiczna wizja, znajomość biznesu, planowanie, odwaga, podejmowanie decyzji,
komunikatywność, mobilizowanie innych, nastawienie na efekty, podejmowanie ryzyka,
zorientowanie na rezultaty) powinni poszerzyć repertuar o nowe kompetencje. Nowe
kompetencje umożliwią funkcjonowanie w zmiennym otoczeniu, do którego trzeba
nieustannie się adaptować, zmieniać samemu i dostosowywać organizację. Niektóre z tych
kompetencji to: szersze rozumienie biznesu, widzenie swojego wkładu w funkcjonowanie
całej firmy, inteligencja emocjonalna oraz stałe rozwijanie siebie i podległych pracowników.
W ramach Konferencji odbyły się następujące warsztaty:
– Warsztat 1 Temat: Dojrzałość managerska a coachingowy styl zarządzania. Uczestnicy
warsztatu mogli się przekonać , że zgodnie z badaniami prowadzonymi wśród najbardziej
skutecznych menedżerów, najważniejszymi elementami warunkującymi efektywność w
pracy są dojrzałość emocjonalna, dojrzałość życiowa, sposób widzenia i rozumienia świata
biznesu.
– Warsztat 2 Temat: Zarządzanie emocjami w biznesie. W trakcie warsztatu uczestnicy mieli
okazję nauczyć się umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich emocji oraz
rozpoznawania emocji u innych osób.
– Warsztat 3 Temat: Zarządzanie wiedzą. Podczas warsztatu uczestnicy mogli dokonać
skróconego audytu własnej organizacji w dziesięciu kluczowych obszarach zarządzania
wiedzą. Na bazie audytu mogli zastanowić się nad celowością rozważenia wdrożenia
Zarządzania Wiedzą we własnej firmie.
– Warsztat 4 Temat: Powrót do korzeni - technologia doceniająca człowieka. Uczestnicy
mieli okazję zapoznać się z jednolitym, spójnym rozwiązaniem informatycznym
umożliwiającym kompleksową obsługę systemów i procesów HR.
– Warsztat 5 Temat: Precyzyjna informacja zwrotna jako podstawa rozwoju ludzi i firmy.
Podczas warsztatu została zaprezentowana nowa metodologia prowadzenia szkoleń i
edukacji pracowników, znacznie podnosząca jakoś procesu rozwojowego. Uczestnicy mieli
okazje poznać założenia, przebieg i rezultaty projektów, których zasadniczym celem było
wprowadzenie rutynowej, dedykowanej informacji zwrotnej do firmy.
Forum w założeniach organizatora miało zainteresować uczestników tematyką Przywództwa
2.0, które jest światowym trendem poszukiwania poprawy efektywności ludzi i organizacji.
Miłym akcentem na zakończenie spotkania było losowanie nagród dla uczestników.
Osoby, które są zainteresowane tematyką Przywództwa 2.0 oraz coachingowym sposobem
zarządzania zapraszamy na konferencję, którą organizuje ProFirma Sp. z o.o. 20 lutego 2014
w Poznaniu. Szczegóły konferencji pojawią się niedługo na stronie www.profirma.pl
Download