Przywództwo - prezentacja 2

advertisement
STYLE PRZYWÓDZTWA
Prowadzący:
mgr Konrad Schroeder
NASZE ZASADY:
Jesteśmy tu po to, aby wspólnie uczyć się
Utrzymujemy równowagę pomiędzy
nauką a miłą atmosferą
Tolerujemy odmienne opinie i poglądy
Posiadamy wyciszone telefony w trakcie zajęć
Jesteśmy punktualni
Mamy prawo nie wiedzieć, nie znać i nie rozumieć
Cele szkolenia:
1. Czym różni się zarządzanie od przywództwa?
2. Przywódca – niezbędne cechy liderów
3. Jak kształtować przywództwo w pracy?
Co wspólnego mają wszystkie funkcje i tytuły?
książę
przeor
burmistrz
profesor
brygadzista
mistrz
minister
generał
kierownik
KIEROWANIE to realizowanie zadań
za pośrednictwem innych ludzi.
Dlaczego 87% osób
obejmujących stanowisko kierownicze
nie nadaje się do pełnienia tej funkcji?
ZADANIE:
Szef moich koszmarów
TRÓJKĄT PROFESJONALIZMU
Składniki zawodowego sukcesu
SPOŁECZNE
O SOBIE
ZAWODOWE
O PRODUKCIE
O RYNKU
POSTAWA
WARTOŚCI I
PRZEKONANIA
DOŚWIADCZENIE
NASTAWIENIE
OSOBISTE
ZADANIE
Strategiczne Umiejętności
ZADANIE:
Zastanów się, które z trzech podstawowych umiejętności są
najważniejsze na danym poziomie organizacyjnym.
Pracownik liniowy
Kierownik
Dyrektor / Prezes
Społeczne
Konceptualne
Techniczne
Konceptualne
Społeczne
Społeczne
Techniczne
Techniczne
Konceptualne
ZADANIE:
Strategiczne umiejętności w organizacji
Pracownik liniowy
Techniczne
Kierownik
Społeczne
Dyrektor / Prezes
Konceptualne
ZARZĄDZANIE A PRZYWÓDZTWO:
Różnice
ZADANIE:
Jakie są różnice pomiędzy
Zarządzaniem a Przywództwem
ZARZĄDZANIE A PRZYWÓDZTWO
Jakie role pełni Kierownik?
jako PRZYWÓDCA:
jako ZARZĄDCA:
 Wyznaczasz cele
 Planujesz działania
 Koordynujesz realizacją
 Podejmujesz decyzje
 Oceniasz pracowników
 Kontrolujesz zadania
 Delegujesz i zlecasz
 Rekrutujesz pracowników
 Tworzysz wizję i misję
 Kierujesz poprzez wartości
 Komunikujesz i informujesz
 Motywujesz do osiągnięć
 Inspirujesz do rozwoju
 Integrujesz zespół
 Rozwiązujesz konflikty
 Nadajesz sens pracy
ZADANIE;
Które ze zdań uznajesz za bardziej prawdziwe?
Miej zaufanie do ludzi


Ufaj tylko najbliższym
Pochlebiaj ludziom
Nie schlebiaj innym
Gdy ktoś Cię zrani, nie daj znać po sobie, że Cię boli
Gdy ktoś Cię zrani, nie kryj tego, co czujesz
PRYNCYPIALIŚCI vs. SYTUACJONIŚCI
Jaką preferuję teorię kierowania kwestionariusz
STYLE KIEROWANIA:
Teoria X/Y
X
Według tej teorii ludzie:
są leniwi i mało ambitni
są motywowani strachem
potrzebują bezpieczeństwa
potrzebują nadzoru i kar
Y
Według tej teorii ludzie:
lubią się uczyć
są motywowani nagrodą
potrzebują wyzwań
są odpowiedzialni
STYLE KIEROWANIA:
Style pod kątem Teorii X-Y
TEORIA
X
STYL
AUTORYTARNY
TEORIA
Y
STYL
PATERNALISTYCZNY
STYL
KONSULTATYWNY
STYL
DEMOKRATYCZNY
STYLE KIEROWANIA:
Style pod kątem relacji ludzie-zadania
STYLE PRZYWÓDZTWA
„Przywództwo to nie jest coś co robi się ludziom,
ale coś co robi się z ludźmi"
Ken Blanchard
KWESTIONARIUSZ
Zakreśl jedno z czterech określeń, które twoim zdaniem
najlepiej Ciebie by opisywało / charakteryzowało w
konkretnej sytuacji zawodowej.
Bądź szczery!!!
PRZYWÓDZTWO SYTUACYJNE:
Style przywództwa sytuacyjnego
ZACHOWANIA
WSPIERAJĄCE
dużo
S3
S2
Styl
WSPIERAJĄCY
Styl
TRENERSKI
S4
S1
Styl
DELEGUJĄCY
Styl
DYREKTYWNY
mało
mało
ZACHOWANIA
DYREKTYWNE
dużo
PRZYWÓDZTWO SYTUACYJNE
Dojrzałość zawodowa pracownika
Poziom MOTYWACJI
Poziom KOMPETENCJI
WYSOKI
„Chcę pracować”
WYSOKI
„Wiem i umiem”
NISKI
„Nie chcę pracować”
NISKI
„Nie wiem i nie umiem”
STYLE PRZYWÓDZTWA:
Cztery poziomy rozwoju zawodowego
Wysokie
Kompetencje
•
Wysokie
Zaangażowanie
Średnie
Kompetencje
•
Zmienne
Zaangażowanie
Niewielkie
Kompetencje
•
Niskie
Zaangażowanie
Niskie
Kompetencje
•
Wysokie
Zaangażowanie
R4
SAMODZIELNY
EKSPERT
R3
OSTROŻNY
PRAKTYK
R2
ROZCZAROWANY
ADEPT
R1
ENTUZJASTYCZNY
DEBIUTANT
ROZWINIĘTY
ROZWIJAJĄCY SIĘ
PRZYWÓDZTWO SYTUACYJNE:
Dopasowanie przywództwa do rozwoju pracownika
POZIOMY ROZWOJU
R4
SAMODZIELNY
EKSPERT
R3
OSTROŻNY
PRAKTYK
R2
ROZCZAROWANY
ADEPT
R1
ENTUZJASTYCZNY
DEBIUTANT
S4
DELEGUJĄCY
Dziel się decyzjami
i odpowiedzialnością
S3
WSPIERAJĄCY
Zachęcaj, słuchaj,
wspieraj
S2
TRENERSKI
Chwal, ułatwiaj i kieruj
S1
DYREKTYWNY
Ucz, organizuj, i
nadzoruj
STYLE PRZYWÓDZTWA
STYLE PRZYWÓDZTWA:
Matryca stylów
dużo
TRENOWANIE
ZACHOWANIA
WSPIERAJĄCE
WSPIERANIE
DELEGOWANIE
INSTRUOWANIE
mało
mało
ZACHOWANIA
DYREKTYWNE
dużo
Download