Polityka Środowiskowa

advertisement
~
•
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
MZUI(.PL
ul. Strzelców Bytomskich 25 c 44 - 100 Gliwice
skr. poczt. 397
GLIWICE
POLITYKA ŚRODOWISKOWA
Uwzględniając
zakres
naszej działalności
znaleźć się w czołówce miast zajmujących
chcemy,
aby w dziedzinie
ochrony
środowiska
się i dbających o przyrodę, której jesteśmy częścią
i w której żyjemy.
Główne cele środowiskowe:
•
Jakościowy i ilościowy rozwój zieleni miejskiej w tym tzw. małej architektury.
•
Zrównoważony
rozwój i poprawa istniejącego
standardu
bazy rekreacyjnej
obejmującej
Palmiarnię Miejską, place zabaw, boiska, parki oraz miejskie obszary leśne.
•
Doskonalenie wiedzy i zachowania pracowników, w celu ukształtowania
odpowiedzialności
za ochronę środowiska.
•
Stosowanie
najlepszych
dostępnych
technik i technologii
w pracy i planowaniu
rozwoju
firmy.
•
Zmniejszanie
negatywnego
oddziaływania
na
środowisko
w
zakresie
racjonalnej
gospodarki materiałowej, wodnej, energetycznej oraz powstającymi odpadami.
•
Ciągłe doskonalenie
wdrożonego
modelu zarządzania
jakością
w oparciu
o standardy
normy PN - EN ISO 14001 :2005.
Niniejsza polityka jest realizowana
przez wszystkich
pracowników
firmy oraz udostępniana
wszystkim zainteresowanym.
~
p~~~zsz
St~astrzę
s«i
Gliwice, wrzesień 2013
I
Dyrektor_
~~aC::'::r
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards