internacjonalizacja przedsiębiorstw

advertisement
TYTUŁ PROJEKTU
SYSTEM WIELOKANAŁOWEGO KSZTAŁCENIA DLA MŚP
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU
TYTUŁ PREZENTACJI
internacjonalizacja przedsiębiorstw
poprzez szkolenia e-learningowe
DATA
20 MAJA 2011
PARTNERZY
TECHIN SP. Z O.O. ORAZ SOOIPP
PARTNERZY PROJEKTU
TECHIN Sp. z o.o. - koordynator projektu
POLSKA
DIDA Network s.r.l.
WŁOCHY
FH Joanneum Gesellschaft
AUSTRIA
CORVINNO Technology Transfer Center
WĘGRY
SOOIPP
POLSKA
Multidisziplinäres Institut für Europa-Forschung
AUSTRIA
INNOVA SpA
WŁOCHY
Fondazione Università degli studi dell’Aquila
WŁOCHY
GLIWICE - 20 MAJA 2011
ROK
CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ ?
Lepsze adresowanie potrzeb pracowników przedsiębiorstw w procesie doboru
szkoleń dokształcających
Promowanie mobilności pracowników przedsiębiorstw
Promowanie nowoczesnych metod i narzędzi szkoleniowych
Redukcja kosztów szkolenia pracowników MŚP
Wspieranie rozwoju pracowników i pracodawców MŚP
Ułatwienie dostępu do nowoczesnych programów szkoleniowych dla MŚP
GLIWICE - 20 MAJA 2011
ROK
JAK CHCEMY TO ZROBIĆ ?
Transfer innowacyjnych metodologii szkoleniowych z powodzeniem stosowanych w:
Austrii - projekt TrainSME
na Węgrzech - projekty STUDIO i ContSense
Dostosowanie metod szkoleniowych do uwarunkowań i potrzeb MŚP w Polsce na
podstawie gruntownego badania potrzeb grupy docelowej
Stworzenie środowiska e-learningowego, które będzie spełniało oczekiwania MŚP
Wykorzystanie mobilnych narzędzi komunikacji do prowadzenia szkoleń
Przygotowanie treści szkoleń pilotażowych, dostosowanych do potrzeb
przedsiębiorców (m.inn. etapowe kursy w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw)
GLIWICE - 20 MAJA 2011
ROK
Jak promujemy nasz projekt
Portal internetowy projektu MASTER - www.masterenterprise.eu
Logo projektu oraz wizerunek
Newsletter projektu MASTER
Dokumenty i publikacje
Materiały promocyjne, tworzone na różnych etapach projektu MASTER
Końcowa konferencja projektu - październik 2012 POLSKA
GLIWICE - 20 MAJA 2011
ROK
KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE
Dostępna dla Państwa platforma e-learningowa, zawierająca opracowane według
Państwa potrzeb materiały szkoleniowe
Podniesienie efektywności szkoleń pracodawców i pracowników MŚP poprzez
zastosowanie nowoczesnych narzędzi mobilnych - innymi słowy lepsze
wykorzystanie czasu i środków)
Pozyskanie nowej wiedzy i podniesienie umiejętności pracowników MŚP w
zakresie np. internacjonalizacji
Podniesienie umiejętności językowych pracowników MŚP
Redukcja kosztów szkolenia MŚP
GLIWICE - 20 MAJA 2011
ROK
DLACZEGO
INTERNACJONALIZACJA?
GLIWICE - 20 MAJA 2011
ROK
DO KOGO KIERUJEMY
NASZE DZIAŁANIA
Firmy zlokalizowane w parkach i inkubatorach technologicznych;
Managerowie parków i inkubatorów technologicznych;
Osoby odpowiadające za podnoszenie kwalifikacji personelu instytucji
otoczenia biznesu i firm ulokowanych w inkubatorach i parkach
technologicznych.
GLIWICE - 20 MAJA 2011
ROK
SOOIPP W PROJEKCIE
Opracowanie i wdrożenie uniwersalnej platformy e-learningowej, jaka może
być wykorzystywana dla różnych szkoleń;
Udostępnienie platformy przedsiębiorstwom ulokowanym w parkach i
inkubatorach technologicznych;
Opracowanie w ramach pilotażu szkolenia w zakresie internacjonalizacji
MŚP;
Wykorzystanie doświadczenia partnerów projektu MASTER.
GLIWICE - 20 MAJA 2011
ROK
ROLA SOOIPP
W PROJEKCIE
Udział w przeprowadzeniu badania ankietowego przedsiębiorstw mającego
na celu określenie cech platformy;
Zidentyfikowanie grupy docelowej;
Opracowanie z grupą docelową treści i zakresu materiałów szkoleniowych
dot. Internacjonalizacji;
Opracowanie i zaimplementowanie materiałów szkoleniowych w zakresie
internacjonalizacji;
Przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia platformy e-learningowej.
GLIWICE - 20 MAJA 2011
ROK
DLACZEGO
INTERNACJONALIZACJA?
Młode firmy innowacyjne ulokowane w parkach i inkubatorach
technologicznych napotykają na następujące wyzwania:
Konieczność internacjonalizacji na bardzo wstępnym etapie działalności;
Konieczność wykorzystywania skomplikowanych instrumentów, takich jak:
licencjonowanie, współpraca RTDI, uruchamianie zagranicznych oddziałów lub
firm zależnych w uzupełnieniu do typowych dla tradycyjnych firm transakcji
export/import;
Brak odpowiednich umiejętności i doświadczenia, podczas gdy ekspertyza
zewnętrzna w tym zakresie jest trudno dostępna i bardzo kosztowna.
GLIWICE - 20 MAJA 2011
ROK
CZEGO OCZEKUJEMY?
Wypełnienie kwestionariusza (ankiety) on-line.
Cel: poznanie doświadczeń szkoleniowych i preferowanego sposobu
prowadzenia szkoleń
Czas: 5 min (pytania wyboru)
Wypełnienie kwestionariusza (ankiety) on-line.
Cel: poznanie doświadczeń w zakresie internacjonalizacji i określenie
poziomu szkolenia
Czas: 5-10 min (18 pytań wyboru dot. stosowanych metod internacjonalizacji
obecnie lub planowanych w najbliższych 3 latach)
GLIWICE - 20 MAJA 2011
ROK
SPODZIEWANE EFEKTY
Uruchomienie platformy e-learningowej i udostępnienie jej ośrodkom
innowacji i przedsiębiorczości;
Podniesienie wiedzy w zakresie internacjonalizacji;
Możliwość implementacja nowych materiałów szkoleniowych;
Stworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji personelu instytucji
otoczenia biznesu i przedsiębiorstw ulokowanych w parkach i inkubatorach
technologicznych;
Wykorzystanie platformy w zależności od potrzeb szkoleniowych i
możliwości ich implementacji na platformie e-learningowej.
GLIWICE - 20 MAJA 2011
ROK
Zachęcamy do
aktywnego udziału w
projekcie
KWESTIONARIUSZ
www.masterenterprise.eu
pilotaż - maj/czerwiec
2012
GLIWICE - 20 MAJA 2011
ROK
Dziękujemy
za uwagę
zapraszamy serdecznie
na kolejne nasze
warsztaty
organizowane w
ramach projektu
AGATA KLIŃSKA
[email protected]
TECHIN SP. Z.O.O.
ALEKSANDER BĄKOWSKI
[email protected]
SOOIPP
Download