1 WND-RPSL.08.02.03-24-0009/17-001 Wsparcie rozwojowe mikro

advertisement
Lista wniosków spełniających wymogi formalne przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr: RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16
Liczba
porządkowa
Nr w LSI
Tytuł projektu
Pełna nazwa wnioskodawcy
Adres wnioskodawcy
1
WND-RPSL.08.02.03-24-0009/17-001
Wsparcie rozwojowe mikro,
małych i średnich
przedsiębiorstw
z województwa śląskiego.
REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWOHANDLOWA
W GLIWICACH
ul. Zwycięstwa 36;
44-100 Gliwice
2
WND-RPSL.08.02.03-24-000A/17-001
Wsparcie rozwojowe MŚP
w województwie śląskim
FUNDUSZ GÓRNOŚLĄSKI SPÓŁKA
AKCYJNA
ul. Sokolska 8;
40-086 Katowice
3
WND-RPSL.08.02.03-24-000C/17-001
Dofinansowanie usług
szkoleniowych
i doradczych dla śląskich MŚP
GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I ROZWOJU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wincentego
Pola 16;
44-100 Gliwice
4
WND-RPSL.08.02.03-24-000D/17-001
Śląski system PSF wsparciem
rozwoju MMŚP
WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA
W KATOWICACH
ul. Rolna 43;
40-555 Katowice
5
WND-RPSL.08.02.03-24-000E/17-001
Podnoszenie kwalifikacji
pracowników sektora MMŚP
sposobem na osiągnięcie
sukcesu całej gospodarki
regionalnej.
6
WND-RPSL.08.02.03-24-000F/17-001
Rozwój Twojej Firmy dofinansowanie
na szkolenia i doradztwo.
CENTRUM SZKOLENIOWODORADCZE DR PIOTR KURNICKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Pawła
Stalmacha 20;
41-800 Zabrze
7
WND-RPSL.08.02.03-24-000G/17-001
Wsparcie rozwojowe
przedsiębiorstw
i ich pracowników
z województwa śląskiego
CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul.Targowa 5;
41-503 Chorzów
8
WND-RPSL.08.02.03-24-000H/17-001
Wsparcie na rozwój
pracowników MŚP
z województwa śląskiego
Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji
Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnoscią
ul. Rynek 19;
41-902 Bytom
WND-RPSL.08.02.03-24-0010/17-001
Wsparcie rozwojowe sektora
MŚP
z województwa śląskiego
ŚLĄSKI INKUBATOR
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Karola Goduli 36;
41-703 Ruda Śląska
WND-RPSL.08.02.03-24-0011/17-001
Centrum Usług Rozwojowych
w województwie śląskim.
Wsparcie na rzecz MSP
i ich pracowników.
AGENCJA ROZWOJU
REGIONALNEGO
W CZĘSTOCHOWIE
SPÓŁKA AKCYJNA
al. Aleja Najświętszej
Maryi Panny 24/8;
42-202 Częstochowa
9
10
Grzegorz Kłunduk Przedsiębiorstwo
Konsultingowe "AGM"
ul. Morcinka 14;
42-674 Zbrosławice
WND-RPSL.08.02.03-24-0012/17-001
LEPSZE KWALIFIKACJE NOWE PERSPEKTYWY regionalny program
dofinansowania usług
rozwojowych dla MŚP
RADA OPZZ WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO
pl. Grunwaldzki
8-10/414;
40-950 Katowice
12
WND-RPSL.08.02.03-24-0013/17-001
ROZWÓJ KROKIEM
W PRZYSZŁOŚĆ - regionalny
program dofinansowania usług
rozwojowych dla MŚP
Regionalny Fundusz
Ekorozwoju S.A.
ul. Legionów 57;
43-300 Bielsko-Biała
13
WND-RPSL.08.02.03-24-0A06/16-001
USŁUGI ROZWOJOWE
dla MŚP z woj. śląskiego
SPECTRUM CONSULTING
ANNA DYTKO
ul. Wróbli 30a/11;
40-535 Katowice
11
Download