FIRMA 2000 Sp. z oo

advertisement
Marcin Opas
Prezes Zarządu
FIRMA 2000 Sp. z o.o.
Kwestie formalne
Nazwa programu operacyjnego:
Sektorowy Program Operacyjny
Rozwój Zasobów Ludzkich
Numer i nazwa Priorytetu:
Rozwój Społeczeństwa Opartego na Wiedzy
Numer i nazwa Działania:
2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Schemat:
B
Numer projektu:
59/PARP/2.3b/2005
Tytuł projektu:
Zwiększenie innowacyjności sektora MŚP
Kwestie formalne
Wykonawca: polsko- duńskie konsorcjum
Budżet:
• PLN 4.650.000
Okres realizacji:
• od 21.04.2006r. do 31.12.2007r. (szkolenia do
31.05.2007r.)
Założenia Projektu
Podnoszenie świadomości i wiedzy z zakresu:
•
•
•
•
identyfikacji,
pozyskiwania,
wdrażania,
zarządzania innowacjami
wśród kadr MMŚP, w kontekście
funkcjonowania na jednolitym rynku
unijnym.
Grupa docelowa
Kadra zarządzająca MMŚP z terenu
całego kraju, a w szczególności z branż:
• elektromaszynowej,
• produkcji instrumentów medycznych,
precyzyjnych i optycznych,
• przetwarzania odpadów,
• produkcji artykułów spożywczych.
Wskaźniki do realizacji
• Przeszkolenie co najmniej 2.400 osób
z minimum 1.700 MMŚP, w tym:
- co najmniej 800 osób z nie mniej niż 560
mikroprzedsiębiorstw (MP)
- co najmniej 1.600 osób z nie mniej niż 1.140 małych
i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
• Realizacja co najmniej 10.386 osoboszkoleń
• Organizacja 50 seminariów oraz konferencji
upowszechniającej rezultaty Projektu
Oferta szkoleń i warsztatów
Komponent I: Ochrona i znaczenie własności intelektualnej
Szkolenia informacyjne
Szkolenia warsztatowe
Komponent II: Planowanie i zarządzanie innowacjami
Szkolenia informacyjne
Szkolenia warsztatowe
Metody szkolenia
Wykłady (20% czasu)
Analizy przypadków (10% czasu)
Warsztaty (70% czasu)
Modułowy charakter szkoleń + aktywny udział uczestników
Zdobyte umiejętności
Zdolność do szybkiej analizy warunków działania
firmy i identyfikacji obszarów wymagających zmian
Generowanie innowacyjnych rozwiązań
dla istniejących problemów technicznych i
organizacyjnych
Identyfikacja możliwości pozyskania wsparcia
finansowego na działania innowacyjne
w firmie
Osiągnięte rezultaty
12000
10691
10386
10000
8000
6000
4000
3327
2500 2517
2400
2027
2000
1600
1595
1300
1140
800
560
686
0
liczba osób
liczba osób MP
liczba osób
MSP
liczba MP
ZZW
Wykonanie
liczba MSP
osoboszkolenia infoseminaria
Blaski i cienie realizacji
SUKCESY
• MMŚP nie boją się pojęcia „innowacyjność”
• MMŚP chętniej interesują się
innowacyjnością
WYZWANIA
• okresowa nadpodaż oferty szkoleniowej
• przełamywanie stereotypów
• brak środków unijnych na inwestycje MMŚP
Zapraszamy na konferencję
upowszechniającą rezultaty Projektu pt.
INNOWACYJNOŚĆ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
A DOŚWIADCZENIA PROJEKTU
„ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI SEKTORA MŚP”
Warszawa, 23 października 2007
Hotel Mercure F. Chopin
AL. Jana Pawła II 22
Dziękuję za uwagę!
FIRMA 2000 Sp. z o.o.
ul. Marconich 9 lok. 19
02 – 954 Warszawa
tel.: 022 642 58 72
faks: 022 642 58 73
www.firma2000.pl
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards