Szpital im

advertisement
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
U L . RACIBORSKA 26
4 0 - 074 K A T O W I C E
e-mail: [email protected]
tel. 2511-761, 205-09-91, 205-09-92
fax. 2514-533
__________________________________________________________________
Szp.Leszcz./DOiO/ZKANC/HS/562/2012
Katowice, dnia 23 lipca 2017 r.
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w
zakresie: wykonywania badań radiologicznych przez lekarzy oraz opisywanie badań
wykonywanych
w
Pracowni
Diagnostyki
Obrazowej
Szpitala
im.
Stanisława
Leszczyńskiego w Katowicach.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
W wyniku przeprowadzonego ww. postępowania Komisja Konkursowa wyłoniła listę
rankingową złożonych ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poszczególnych
zakresach :
Godzina świadczenia usług w Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala im. Stanisława
Leszczyńskiego w Katowicach
1.
2.
3.
4.
Lukimage Łukasz Zarudzki ul. Ligonia ¾ Gliwice – 100 pkt.
Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Marek Boba ul. Aronii 5A Gliwice – 100 pkt.
Prywatna Praktyka Lekarska Bartosz Eksner ul. Srocza Góra 13 Pniów – 100 pkt.
Maciej Gawlikowicz, ul. W. Pola 10 B Katowice 100 pkt.
Jeden pkt. rozumiany zgodnie z zasadami NFZ od opisanego badania Rezonansu
Magnetycznego
Lukimage Łukasz Zarudzki ul. Ligonia ¾ Gliwice – 86 pkt.
Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Marek Boba ul. Aronii 5A Gliwice – 86 pkt.
Prywatna Praktyka Lekarska Bartosz Eksner ul. Srocza Góra 13 Pniów – 86 pkt.
Maciej Gawlikowicz, ul. W. Pola 10 B Katowice - 86 pkt.
Gabinet USG lek. med. Jędrzej Głasek ul. H. Sawickiej 2, 32-510 Jaworzno – 86 pkt.
Prywatna Praktyka Lekarska lek. med. Anna Kozicz, ul. Szymanowskiego 35/2
Katowice – 86 pkt.
7. lek. med. Małgorzata Ficek ul. Szpaków 49, Katowice – 81 pkt.
8. Ewa Smyk ul. Kurpiowska 6/5, Katowice – 81 pkt.
9. Lidia Flakus ul. Radeckiego 190/8, Katowice- 81 pkt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jeden punkt rozumiany zgodnie z zasadami NFZ od opisanego badania tomografii
komputerowej
1.
2.
3.
4.
Lukimage Łukasz Zarudzki ul. Ligonia ¾ Gliwice – 100 pkt.
Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Marek Boba ul. Aronii 5A Gliwice – 100 pkt.
Prywatna Praktyka Lekarska Bartosz Eksner ul. Srocza Góra 13 Pniów – 100 pkt.
Maciej Gawlikowicz, ul. W. Pola 10 B Katowice - 100 pkt.
Badanie rtg jednej okolicy (narządu) wraz z opisem (w tym badania zabiegowe)
1.
2.
3.
4.
Lukimage Łukasz Zarudzki ul. Ligonia ¾ Gliwice – 100 pkt.
Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Marek Boba ul. Aronii 5A Gliwice – 100 pkt.
Prywatna Praktyka Lekarska Bartosz Eksner ul. Srocza Góra 13 Pniów – 100 pkt.
Maciej Gawlikowicz, ul. W. Pola 10 B Katowice - 100 pkt.
Wykonanie opisu jednego badania mammograficznego
1.
2.
3.
4.
Lukimage Łukasz Zarudzki ul. Ligonia ¾ Gliwice – 100 pkt.
Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Marek Boba ul. Aronii 5A Gliwice – 100 pkt.
Prywatna Praktyka Lekarska Bartosz Eksner ul. Srocza Góra 13 Pniów – 100 pkt.
Maciej Gawlikowicz, ul. W. Pola 10 B Katowice - 100 pkt.
Wykonanie jednego zabiegu mammograficznej biopsji stereotaktycznej
1. Gabinet USG lek. med. Jędrzej Głasek ul. H. Sawickiej 2, 32-510 Jaworzno – 100 pkt.
2. Maciej Gawlikowicz, ul. W. Pola 10 B Katowice - 100 pkt.
3. Prywatna Praktyka Lekarska lek. med. Anna Kozicz, ul. Szymanowskiego 35/2
Katowice – 100 pkt.
Nie przyjęto do rozpatrzenia ofert w zakresie:
Jeden pkt. rozumiany zgodnie z zasadami NFZ od opisanego badania Rezonansu
Magnetycznego
1. Hospital Investment Sp. Z o.o. ul. Piątkowska 161 Poznań – ze względu na nie
wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu tj. braku wykazania
zdolności do realizacji świadczeń drogą elektroniczną.
Jeden punkt rozumiany zgodnie z zasadami NFZ od opisanego badania tomografii
komputerowej
1. Hospital Investment Sp. Z o.o. ul. Piątkowska 161 Poznań – ze względu na nie
wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu tj. braku wykazania
zdolności do realizacji świadczeń drogą elektroniczną.
Wykonanie opisu jednego badania mammograficznego
1. Hospital Investment Sp. Z o.o. ul. Piątkowska 161 Poznań - przekroczenie przyjętej
przez Udzielającego Zamówienia wartości szacunkowej.
2. LuxMed Diagnostyka Sp z o.o. ul. Postępu 21 c Warszawa – przekroczenie przyjętej
przez Udzielającego Zamówienia wartości szacunkowej.
Wykonanie jednego zabiegu mammograficznej biopsji stereotaktycznej
1. Lukimage Łukasz Zarudzki ul. Ligonia ¾ Gliwice – przekroczenie przyjętej przez
Udzielającego Zamówienia wartości szacunkowej.
2. Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Marek Boba ul. Aronii 5A Gliwice –
przekroczenie przyjętej przez Udzielającego Zamówienia wartości szacunkowej.
3. Prywatna Praktyka Lekarska Bartosz Eksner ul. Srocza Góra 13 Pniów –
przekroczenie przyjętej przez Udzielającego Zamówienia wartości szacunkowej.
Z poważaniem
Download