Chełm, 1 września 2015 r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

advertisement
Chełm, 1 września 2015 r.
Ogłoszenie
o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii
narządu ruchu oraz na kierowanie Oddziałem Urazowo-Ortopedycznym z Chirurgią Kręgosłupa
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii
i traumatologii narządu ruchu oraz na kierowanie Oddziałem Urazowo-Ortopedycznym z Chirurgią Kręgosłupa
wyłoniono wykonawców usług:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Prywatna Praktyka Lekarska lek. Marcin Kuśmierz, 20-153 Lublin, ul. Strzembosza 3/58.
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Artur Krasowski, 22-100 Chełm, ul. Wołyńska 32.
Prywatny Gabinet Ortopedyczny Mariusz Zwierzyński, 22-100 Chełm, ul. Wołyńska 32.
Bartosz Potoczniak, 22-100 Chełm, ul. Wołyńska 5/83.
Medronic Michał Zwierzyński, 22-100 Chełm, ul. Zachodnia 27/11.
Indywidualna Praktyka Lekarska Marcin Przeworski, 22-300 Krasnystaw, ul. Królowej Jadwigi 1.
Kosior Piotr Indywidualna Praktyka Lekarska, 22-100 Chełm, ul. Lubelska 82a.
Gabinet Lekarski Adam Andrzej Kosior Specjalista Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, 22-100 Chełm, ul.
Lubelska 82a.
Kozak Łukasz, 20-834 Lublin, ul. Irysowa 43.
Jarecki Jaromir Indywidualna Praktyka Lekarska Lek. Med. Jaromir Jarecki, 22-100 Chełm. ul. Lubelska 82a.
Polak Paweł Indywidualna Praktyka Lekarska, 20-819 Lublin, ul. Sławinek 58.
Indywidualna Praktyka Lekarska Marcin Bąk, 20-448 Lublin, ul. Sierpińskiego 36.
Indywidualna Praktyka Lekarska Stanisław Pojasek, 20-611 Lublin, ul. Bolesława Śmiałego 6/9.
Mateusz Kominek Indywidualna Praktyka Lekarska, 20-135 Lublin, ul. Ustronie 20.
Mydlak Jacek, 22-100 Chełm, ul. Zachodnia 27/26.
Indywidualna Praktyka Lekarska Grzegorz Glazer, 20-142 Lublin, ul. Mariańska 3/29.
Download