Łódź, dn

advertisement
Łódź, dn. 21.06.2016
8020/4/2016
uczestnicy postępowania konkursowego
nr M.8020-4/2016
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia
postępowania konkursowego, przeprowadzonego w dniach od 01.06.2016 roku do 14.06.2016 roku, w
zakresie: wykonywania świadczeń z neonatologii i intensywnej terapii noworodka dla pacjentów Oddziału
Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WSSz im. M. Pirogowa, przy ul. Wileńskiej 37 w Łodzi
(sprawa: M - 8020 - 4/2016)
Komisja konkursowa przyjęła następujące Oferty::
1. Hanna Kubacka-Kowalska,
2. Prywatna Praktyka Lekarska Agnieszka Augustyniak,
3. Indywidualna Praktyka Lekarska Agnieszka Synowiec,
4. Indywidualna Praktyka Lekarska Alicja Adamek-Kniczek,
5. Specjalistyczna Prywatna Praktyka Lekarska lek. med. Agnieszka Zjawiona,
6. dr n. med. Elżbieta Jędrzejewska,
7. Genezis Marta Florczak,
Następujące oferty spełniły warunki konkursu.
1. Hanna Kubacka-Kowalska,
2. Prywatna Praktyka Lekarska Agnieszka Augustyniak,
3. Indywidualna Praktyka Lekarska Agnieszka Synowiec,
4. Indywidualna Praktyka Lekarska Alicja Adamek-Kniczek
6. dr n. med. Elżbieta Jędrzejewska,
Oferty, które nie spełniły warunków konkursu (pkt. VII ust. 4 dokumentacji konkursowej – brak
specjalizacji z neonaologii lub brak odbywania specjalizacji z neonatologii):
5. Specjalistyczna Prywatna Praktyka Lekarska lek. med. Agnieszka Zjawiona,
7. Genezis Marta Florczak,
Komisja konkursowa informuje, że wybrane zostały oferty przedstawione przez:
2. Prywatna Praktyka Lekarska Agnieszka Augustyniak,
3. Indywidualna Praktyka Lekarska Agnieszka Synowiec,
4. Indywidualna Praktyka Lekarska Alicja Adamek-Kniczek,
które zaproponowały najniższą kwotę na realizację usług w ramach konkursu, w wysokości 70,00 zł za
wykonanie 1 godziny świadczeń z neonatologii i intensywnej terapii noworodka (lekarze w trakcie
odbywania specjalizacji z neonatologii).
Komisja konkursowa informuje, że wybrane zostały także oferty przedstawione przez:
1. Hanna Kubacka-Kowalska,
6. dr n. med. Elżbieta Jędrzejewska,
które zaproponowały najniższą kwotę na realizację usług w ramach konkursu, w wysokości 100,00 zł za
wykonanie 1 godziny świadczeń z neonatologii i intensywnej terapii noworodka (lekarze posiadający
specjalizację z neonatologii).
Dyrektor WSSz im. M. Pirogowa
Dr n. med. Roman Bocian
Download