Kraków, dnia 29 - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

advertisement
Kraków, dnia 28.12.2016 r.
OGŁOSZENIE
O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
1. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 54/2016 Dyrektora Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawła II w składzie:
1. dr hab. n. med. Dorota Sobczyk
–
Przewodnicząca Komisji
2. mgr Lucyna Stanuch –
Członek
3. mgr Wioletta Niziołek –
Członek
informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń
zdrowotnych wybrała następujące oferty:
Zakres 1 - koordynacja pracy (lekarz kierujący) w Zakładzie Patomorfologii, ocena makroskopowa
i mikroskopowa oraz pobranie wycinków z preparatów operacyjnych i innych materiałów skierowanych do
badania w Zakładzie Patomorfologii, ocena badania śródoperacyjnego, diagnozowanie z preparatów
histopatologicznych
i cytologicznych,
konsultacja
preparatów
histopatologicznych
z jednostek
zewnętrznych, wykonywanie sekcji zwłok – oferta złożona przez:
Lucynę Rudnicką-Sosin (Indywidualna Specjalistyczna Praktyka
z siedzibą w Krakowie, 31-586 Kraków, ul. Na Łąkach 18).
Lekarska
Lucyna
Rudnicka-Sosin
Zakres 2 - ocena patomorfologiczna (histopatologia, cytologia) materiałów skierowanych do Zakładu
Patomorfologii oraz wykonywanie sekcji zwłok, zastępowanie lekarza kierującego Zakładem
Patomorfologii w przypadku jego nieobecności, ocena badania śródoperacyjnego – oferta złożona przez:
Agatę Lazar (Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, 34-123 Chocznia, os. Ramendowskie 26).
Zakres 3 - ocena histopatologiczna bioptatów wątroby, ocena patomorfologiczna materiałów
skierowanych do Zakładu Patomorfologii, wykonywanie sekcji zwłok wraz z oceną histopatologiczną
wycinków pobranych z narządów w trakcie sekcji oraz sporządzeniem dokumentacji – oferta złożona
przez:
Magdalenę Ulatowską – Białas (Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, ul. Salwatorska 33/11,
30-117 Kraków)
Zakres 4 - konsultacje kardiologiczne w Konsultacyjnej Przychodni Specjalistycznej Kardiologicznej
i Kardiochirurgicznej – oferta złożona przez:
Danutę Mroczek-Czernecką (ul. Gersona 10/27, 30-818 Kraków).
Zakres 5 - świadczenia zdrowotne w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej, pełnienie dyżurów medycznych, przyjazdy na
wezwanie (A. 100 godzin lub B. 130 godzin lub C. 140 godzin średnio miesięcznie- bez godzin pełnienia
dyżurów i bezpłatnej przerwy) – oferta złożona przez:
5A - Magdalenę Twardowską (Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Magdalena Twardowska z
siedzibą w Krakowie, 30-316 Kraków, ul. Słomiana 21/30),
5B - Jacka Nowaczka (Prywatny Gabinet Lekarski Specjalistyczna Praktyka Wyjazdowa Jacek Nowaczek,
32-087 Zielonki, ul. Wzorowa 21),
5C – Tomasza Źródłowskiego (Usługi Medyczne Tomasz Źródłowski z siedzibą w Krakowie, 31-136
Kraków, ul. Sobieskiego 19/9).
1
Zakres 6 - kompleksowe konsultacje kardiologiczne dzieci z wykonaniem echo serca, oceną EKG
w Oddziale Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej – oferta złożona przez:
Macieja Pitaka (Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska Maciej Pitak, 32-031 Mogilany,
ul. Krótka 6).
Zakres 7 - pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej
– oferta złożona przez:
Alicję Furgał-Borzych, zam. 30-552 Kraków, ul. Wielicka 83a/7.
Zakres 8 - konsultacje w zakresie chorób zakaźnych (poradnia) oraz pełnienie dyżurów medycznych
w Oddziale Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej – oferta złożona przez:
Ewę Styka-Nalepę (Indywidualna Praktyka Lekarska Ewa Styka-Nalepa z siedzibą w Krakowie, 31-534
Kraków, Al. Daszyńskiego 16/32).
Zakres 9 - konsultacje w zakresie udzielania świadczeń z radioterapii – oferta złożona przez:
Marcina Hetnała (Marcin Hetnał indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, ul. Praska 65 lok. 24B,
30-322 Kraków).
Zakres 10 - pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Klinicznym Choroby Wieńcowej i Niewydolności
Serca – oferta złożona przez:
Adama Moskala (Adam Moskal AMED z siedzibą w Krakowie, 30-394 Kraków, ul. Łukowiec 15),
Miłosza Woźniczko (Miłosz Woźniczko, ul. Jesionowa 6, 32-340 Wolbrom).
Zakres 11 - konsultacje z zakresu elektroterapii zaburzeń rytmu i elektrofizjologii klinicznej – oferta
złożona przez:
Jacka Szczepkowskiego, zam. 30-094 Kraków, ul. Czepca 3/18.
Zakres 12 - koordynacja pracy (lekarz kierujący) w Oddziale Onkologicznym, świadczenia zdrowotne
w zakresie onkologii i chorób płuc – oferta złożona przez:
Grzegorza Czyżewicza (Grzegorz Czyżewicz Specjalistyczna Praktyka Lekarska z siedzibą w Krakowie, 31331 Kraków, ul. Skrajna 9).
Zakres 13 - opis badania EEG wykonywanego w czuwaniu, we śnie oraz badania Video-EEG w Oddziale
Pediatrii i Neurologii Dziecięcej – oferta złożona przez:
Teresę Jaśkiewicz-Woźniakowską, zam. 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 13/8
Zakres 14 - wykonywanie i opisywanie badań USG u pacjentów oddziałów dziecięcych oraz poradni
szpitalnych, pełnienie dyżurów medycznych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Pediatrii i
Neurologii Dziecięcej – oferta złożona przez:
Wojciecha Kruka (Praktyka Lekarska Wojciech Kruk z siedzibą Liszki 25, 32-060 Liszki).
Zakres 15 - wykonywanie i opisywanie badań USG w Pracowni USG – Oddział Pediatrii i Neurologii
Dziecięcej – oferta złożona przez:
Piotra Skrzyńskiego (Piotr Skrzyński Prywatna Praktyka Lekarska z siedzibą w Krakowie, 30-215 Kraków,
ul. Frycza Modrzewskiego 8/2).
Zakres 16 - wykonywanie znieczuleń do badań obrazowych (dotyczy Oddziału Pediatrii i Neurologii
Dziecięcej oraz pozostałych Oddziałów Szpitala) – oferta złożona przez:
Jacka Nowaczka (Prywatny Gabinet Lekarski Specjalistyczna Praktyka Wyjazdowa Jacek Nowaczek, 32087 Zielonki, ul. Wzorowa 21)
oraz
Tomasza Langie (Tomasza Langie Anestezjolog, 31-872 Kraków, Osiedle Dywizjonu 303 19/18)
2
Zakres 17 - konsultacje okulistyczne w zakresie retinopatii wcześniaków w Oddziale Pediatrii i Neurologii
Dziecięcej oraz Oddziale Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej – oferta złożona przez:
Małgorzatę Fałdzińską-Tętnowską (Małgorzata Fałdzińska-Tętnowska FHU „XERO-MAG” Specjalistyczna
Praktyka Lekarska z siedzibą w Krakowie, 30-040 Kraków, ul. Królewska 45/12).
Zakres 18 - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej w Oddziale
Rehabilitacji Kardiologicznej – oferta złożona przez:
Dominikę Susz-Machaj, zam. ul. Sołtysowska 12i/19, 31-589 Kraków.
Zakres 19 - pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii –
oferta złożona przez:
Pawła Stypułę (Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Paweł Stypuła z siedzibą w Krakowie, 31271 Kraków, ul. Kluczborska 50/31).
Zakres 20 - konsultacje neurologiczne pacjentów w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym
i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej i Poradni Neurologicznej – oferta złożona przez:
Andrzeja Szczudlika (ul. Praska 28/13, 30-328 Kraków),
Monikę Rudzińską-Bar (Monika Rudzińska dr med., 32-080 Zabierzów, ul. Śląska 234).
Zakres 21 - konsultacje lekarskie w zakresie rehabilitacji medycznej w Ośrodku Rehabilitacji – oferta
złożona przez:
Annę Leszczyńską (Anna Leszczyńska Specjalistyczna Praktyka Lekarska z siedzibą w Krakowie, 30-142
Kraków, ul. Pyjasa 1)
Zakres 22 - prowadzenie konsultacji oraz pełnienie nadzoru nad poprawnością procedur i jakością
wykonania badań diagnostycznych w Pracowni Biologii Molekularnej – oferta złożona przez:
Marka Bodziocha, zam. 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 70/108.
Zakres 23 - wykonywanie i opis badań gastrofiberoskopowych, wykonywanie
kolonoskopowych, udzielanie konsultacji gastrologicznych – oferta złożona przez:
Piotra Hydzika (Piotr Hydzik Gabinet Lekarski
B/40).
i opis
badań
z siedzibą w Krakowie, 31-564 Kraków, Al. Pokoju 29
Zakres 24 - koordynacja pracy (lekarz kierujący) w Samodzielnej Pracowni Endoskopii, wykonywanie
zabiegów bronchoskopowych diagnostycznych i terapeutycznych, wykonywanie zabiegów endoskopowych
górnego odcinka przewodu pokarmowego diagnostycznych i terapeutycznych – oferta złożona przez:
Artura Szlubowskiego (Indywidualna praktyka medyczna lek. med. Artur Szlubowski, ul. Narutowicza
22/5, 31-214 Kraków).
Zakres 26 - konsultacje z zakresu chorób zakaźnych, badanie i rozpoznawanie stanu zdrowia pacjentów
w Wojewódzkiej Przychodni Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej – oferta złożona przez:
Grażynę Sysło (Specjalistyczna praktyka lekarska lek. med. Grażyna Sysło, 31-212 Kraków, ul.
Imbramowska 7/30).
Zakres 27 - konsultacje z zakresu chorób zakaźnych, mikrobiologii i immunologii, badanie
i rozpoznawanie stanu zdrowia pacjentów w Wojewódzkiej Przychodni Chorób Infekcyjnych Dzieci
i Hepatologii Dziecięcej – oferta złożona przez:
Jacka Mizerskiego (Indywidualna Praktyka Lekarska Jacek Mizerski z siedzibą w Krakowie, 31-422
Kraków, ul. Powstańców 36/67).
3
Zakres 28 - badanie i opis USG jamy brzusznej, szyi, narządów powierzchownych, sutków, wykonywanie
biopsji narządu, wykonywanie i opis badań naczyń metodą Dopplera w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki
Obrazowej – oferta złożona przez:
Łukasza Chętnika (Łukasz Chętnik Indywidualna Praktyka Lekarska z siedzibą w Krakowie, 30-701
Kraków, ul. Przemysłowa 4/219).
Zakres 29 - odczyt i opis mammografii w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej – oferta złożona
przez:
Annę Schnejder-Wilk (Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Schnejder-Wilk, 32-060
Liszki, ul. Czułów 343 ),
Joannę Anioł (Joanna Anioł Praktyka Lekarska z siedzibą w Krakowie, 31-261 Kraków, ul. Rusznikarska
16/158).
Zakres 30 - wykonywanie i opis badań angiografii TK w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej –
oferta złożona przez:
Zbigniewa Moczulskiego (Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Zbigniew Moczulski z siedzibą
w Libertowie, 30-444 Libertów, ul. Widokowa 24/1).
Zakres 31 - badanie i opis rezonansu magnetycznego, badanie i opis tomografii komputerowej,
konsultacje badań MR i CT w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej – oferta złożona przez:
Annę Kocurek, zam. 30-821 Kraków, ul. Libera 9.
Zakres 32 - konsultacje onkologiczne w ramach programów profilaktyki raka piersi w Zakładzie
Radiologii i Diagnostyki Obrazowej – oferta złożona przez:
Artura Drobniaka (Prywatna Praktyka Lekarska Artur Drobniak z siedzibą w Kielcach, 25-502 Kielce,
ul. Paderewskiego 48/15 a)
Zakres 34 - świadczenia zdrowotne z zakresu kardiologii w Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń
i Transplantologii – oferta złożona przez:
Ilonę Palka (Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ilona Palka z siedzibą w Wieliczce, 32-020 Wieliczka,
Goliana 14).
Zakres 35 - koordynacja pracy (lekarz kierujący) i świadczenia zdrowotne w dziedzinie anestezjologii
i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej – oferta złożona
przez:
Mirosława Ziętkiewicza (Gabinet Lekarski
ul. Widokowa 82, 32-080 Zabierzów).
MJZ
Mirosław
Ziętkiewicz
z
siedzibą
w
Zabierzowie,
Zakres 36 - świadczenia zdrowotne w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej, pełnienie dyżurów medycznych, przyjazdy na
wezwanie, zastępowanie lekarza kierującego oddziałem w przypadku jego nieobecności – oferta złożona
przez:
Jakuba Januszka (Indywidualna Praktyka Lekarska Jakub Januszek z siedzibą w Krakowie, 30-010
Kraków, ul. Władysława Łokietka 8B/42).
Zakres 37 - świadczenia z zakresu kardiochirurgii w Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń
i Transplantologii – oferta złożona przez:
Bogdana Sudera (Indywidualna Praktyka Lekarska Bogdan Suder z siedzibą w Głogoczowie, 32-444
Głogoczów 642).
2. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert Komisja Konkursowa unieważniła postępowanie
z powodu niewpłynięcia żadnej oferty, w następujących zakresach:
Zakres 25 - konsultacje pacjentów w Wojewódzkiej Poradni Szczepień Ochronnych i Centrum Szczepień.
4
Zakres 33 - konsultacje chorych, cewnikowanie serca oraz zabiegi przezskórne u dorosłych chorych z
wrodzonymi wadami serca w Oddziale Klinicznym Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego
Nadzoru Kardiologicznego.
3. Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.szpitaljp2.krakow.pl w zakładce
Kariera/Szkolenia - Konkursy na świadczenia medyczne.
ZATWIERDZIŁA:
dr hab. n. med. Dorota Sobczyk
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
5
Download