program

advertisement
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ
OSIS – EDI
Warszawa, Hotel Sheraton 2, 3 grudnia 2016 r.
PROGRAM
3 grudnia 2016
Implanty Bikortykalne – KONSENSUS
Consensus on Bicortical Implants
Ewolucja i Rewolucja Cyfrowa w Implantoprotetyce
Evolution & Revolution in Implant Dentistry
9.00
UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI Opening Ceremony
Prof. Andrzej Wojtowicz, Prezes OSIS-EDI
SESJA I
cześć 1
9.0 – 9.20
Prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
Prof. Myron Uhryn
Prowadzenie / Moderators :
Prof. Andrzej Wojtowicz – Warszawski Uniwersytet Medyczny

9.25 – 10.10
Prof. Enrico Moglioni – Prywatna praktyka, Włochy Private Practice


10.15 – 11.00
Biologiczne aspekty wykorzystania maszynowych, szorstkich i
hybrydowych powierzchni implantów: powrót do przeszłości ?,
czy krok milowy ? Biological aspects of Machined, Rough and Hybrid
implant Surfaces: back to the future ?
Kliniczna i biochemiczna ocena implantów One-Piece połączonych w
procesie zgrzewania punktowo –oporowego, część 1
Clinical and biochemical analysis of One-Piece implants connected by
welding.
Dr Luca Del Carlo – Prywatna praktyka, Włochy Private Practice


Natychmiastowe obciążenia z zastosowaniem implantów o różnych
kształtach, w zależności od sytuacji klinicznej, część 1
Immediate loading of different implant designs suitable for specific
clinical situation
11.05 – 11.20
cześć 2
PRZERWA KAWOWA / Coffee Break
Prowadzenie:
Prof. Andrzej Wojtowicz
Dr Tomasz Grotowski
Dr n. med. Tomasz Grotowski – Prywatna praktyka, Polska, Włochy
11.20 – 12.05

Śruba bikortykalna Garbaccio, część 1 Garbaccio bicortical implants
Prof. Eli Friedwald – Uniwersytet Medyczny, Izrael
12.10 – 12.50

How to minimize the risk of complications in implant treatment
Dr n. med. Łukasz Łomżyński – Warszawski Uniwersytet Medyczny
12.55- 13.15

13.20 – 14.20
Ewolucja cyfrowych systemów wspomagających planowanie leczenia
implantoprotetycznego. Evolution of CADD systems supporting implant
treatment planning
LUNCH
SESJA II
cześć 1
Prof. Mansur Rahnama
Dr Violetta Szycik
Prowadzenie / Moderators:
Dr Luca Del Carlo – Prywatna praktyka, Włochy
14.20 – 14.50

Prof. Enrico Moglioni – Prywatna praktyka, Włochy
14.55 – 15.25


16.05 – 16.20
16.20 – 16.40
Kliniczna i biochemiczna ocena implantów One-Piece połączonych w
procesie zgrzewania punktowo –oporowego, część 2
Dr n. med. Tomasz Grotowski – Prywatna praktyka, Polska, Włochy
15.30 – 16.00
cześć 2
Natychmiastowe obciążenia z zastosowaniem implantów o różnych
kształtach, w zależności od sytuacji klinicznej, część 2
Śruba bikortykalna Garbaccio, część 2
PRZERWA KAWOWA
Prowadzenie:
Dr hab. Iza Strużycka
Dr Wojciech Popowski
Tech. dent. Robert Michalik – Prywatne laboratorium, Polska

16.45 – 17.15
Dr n. med. Violetta Szycik – VivaDental, Prywatna praktyka, Polska

17.20 – 17.40
Wirtualne planowanie procedur implantoprotetycznych Virtual planning
of implant rehabilitation procedures
Możliwości kliniczne wykorzystania komórek macierzystych tkanki
adipocytalnej Clinical application of fat tissue stem cells
Lek. dent. Rafał Wojda – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kontrola kinetyki zwarcia w implantologii pry wykorzystaniu technologii
T-Scan T-Scan technology for occlusal kinetics control in implant patients
DYSKUSJA / Discussion, Q & A
Wręczenie dyplomów / Certification
Zakończenie ok. godz. 18.30 / Closing
Po zakończeniu zapraszamy na kolację do restauracji Champions w Hotelu Marriott (godz. 20.30)
After closing All are invited for a dinner at The Champions restaurant at the Marriott Hotel.
Zastrzegamy możliwość zmian w programie.
The organizers reserve the right to introduce changes into
the program
Download