Jak uniknąć zakażenia w zakładach kosmetycznych, fryzjerskich i

advertisement
Toruń, dnia 8 grudnia 2010 r.
Jak uniknąć zakażenia w zakładach kosmetycznych, fryzjerskich i salonach tatuażu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu w trosce o bezpieczeństwo klientów w
zakładach kosmetycznych, fryzjerskich i salonach tatuażu informuje, że każdy z tych zakładów jest
zobowiązany do przestrzegania określonych zasad i procedur zapewniających klientom ochronę przed
chorobami zakaźnymi.
W zakładach, o których mowa może dojść do zakażenia klientów przede wszystkim ostrymi
narzędziami, które mogą spowodować uszkodzenie skóry, podczas używania niezdezynfekowanych
lub niesterylnych narzędzi np. cążek, nożyczek, igieł i maszynek do golenia.
Stosowane w zakładzie procedury regulują zasady postępowania przy wykonywaniu określonych
zabiegów ze szczególnym uwzględnieniem zasad przygotowania sprzętu i narzędzi, którymi zabiegi są
wykonywane.
Ważną sprawą, na którą może zwrócić uwagę sam klient jest sposób postępowania personelu przy
wykonywaniu zabiegu i stan higieniczny sprzętu i narzędzi, którymi ma być przeprowadzony zabieg.
W gabinecie kosmetycznym, każde ostre narzędzie wielokrotnego użytku (np. cążki), musi być po
każdym zabiegu poddane sterylizacji i do czasu wykonania następnego zabiegu przechowywane
w pakiecie. Z pakietu, narzędzia wyjmowane powinny być tuż przed samym zabiegiem, najlepiej przy
kliencie. Jeżeli kosmetyczka sięga po cążki już rozpakowane, leżące na stoliku, to można
przypuszczać, że były już używane i mogą stanowić źródło zakażenia.
W zakładach fryzjerskich, grzebienie i nożyczki muszą być czyste i zdezynfekowane. Widoczne
gołym okiem włosy na tych narzędziach świadczą o nie przestrzeganiu obowiązującej w zakładzie
procedury i braku odpowiedzialności personelu za bezpieczne wykonywanie zabiegów.
Nieprawidłowe jest też przechowywanie narzędzi w kieszeni fartucha czy bezpośrednio na blacie
stolika.
W zakładach tego typu domagajmy się czystej bielizny, pelerynek i ręczników. Nie powinien być dla
nas obojętny również widok suszenia w zakładzie używanych ręczników na suszarkach czy też
kaloryferach i wreszcie ogólny stan higieniczny zakładu.
W trosce o własne bezpieczeństwo interesujmy się wszystkim, co dotyczy zabiegów, którym mamy
być poddani i pytajmy o wszystko, co budzi naszą wątpliwość.
W przypadku zauważonych nieprawidłowości proszę o informowanie o nich Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, pisemnie lub telefonicznie pod numerem 56 658 62
58.
Strona 1 z 1
Download