zapytanie pomoce - Gminne Centrum Kultury w Szydłowie

advertisement
Gminne Centrum Kultury w Szydłowie w związku z realizacją projektu z Europejskiego Funduszu
Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 o
numerze RPSW.08.03.01-26-0027/16 pt. „Wesołe przedszkolaki z gminy Szydłów” prosi o
przedstawienie oferty cenowej na następujące przedmioty do Punktów Przedszkolnych.
Ofertę cenową prosimy przekazać do Gminnego Centrum Kultury w wersji papierowj wraz ze
zdjęciem każdego produktu do 12 sierpnia 2016 roku na aders Gminne Centrum Kultury w Szydłowie,
ul.Targowa 3, 28-225 Szydłów. Tel. 600630205
I.
Przedmiot zamówienia
1. Wyprawka plastyczna dla 30 dzieci na cały rok szkolny.
2. Pomoce muzyczne- zestaw instrumentów około 14 przedmiotów.
3. Pojemniki plastykowe na zabawki o różnej wielkości :w tym 16 koszyczków mini wys.10
cm, 10 koszyków wys. 15 cm, pojemniki z pokrywami: 10 pojemników około 31 litrów, 10
pojemników pojemność około 55 litrów. Kosz na zabawki okrągły- szt, kosz na śmieci .
4. Pomoce do ćwiczeń korekcyjno-ruchowych , np. stożek utrzymywania równowagi,
pachołki, szarfy na kiju, ślady z fakturą stopy, woreczki z grochem kolory, bujak
zwierzątko, materac zwierzątko, piłki emocje, aplikacje na ściany z płyty – zabawy
motoryczne 5 szt. , kostka sześcian manipulacyjny, system ścieżki lub kącika do zabaw z
pianek(duża motoryka) do 600 zł, gąsienica spacerowa.
5. Zabawki dla dzieci za kwotę 2850 zł w tym koniecznie muszą się znaleźć: wielkie kostki do
gry-2 szt, rodzina lalki mini 2 szt, zestaw obiadowy duży- 1 szt, zestaw lekarski z lalką 2
szt, klocki wafle około 170 szt- 2 zestawy, klocki mozaika 2 zestawy, samochody duże
ciężarówki 4 szt, pacynki dzikie zwierzątka, lalki szmaciane 6 szt, mebelki drewniane do
domku kuchnia i łazienka 2 zestawy. Za pozostałą kwotę zabawki dla dzieci 3-4 letnich.
6. Pomoce dydaktyczne za kwotę 4000 zł: w tym koniecznie tabliczki ze szlaczkami-4 szt,
zabawki labirynty motoryczne- 6 szt, wieże piramidy 4 szt, klocki z obrazkami 6
zestawów, puzle logiczne 4 zestawy, puzle magnetyczne 4 zestawy, przewlekanki
logiczne 4 szt, gry kolory, kształty 2 szt, gra pory roku, gra sylaby, literki magnetyczne,
gra alfabet z obrazkami, gra alfabet, gra miesiące, gra cyferki do 10. Plansze j. angielski:
kolory, cyfry, alfabet, emocje, puzle j. angielski 2 szt, . Gra kodeks dobrego zachowania,
bryły geometryczne, cyferki magnetyczne, zegar edukacyjny 2 szt, puzle flagi, mieszkańcy
świata. Plansze zjawiska pogodowe, zasady ruchu drogowego.
7. Pomoce plastyczne dla nauczyciele za kwotę 600 zł.
II.
Kryteria jakościowe zamówienia:
Preferowane produkty polskie, dobrej jakości, z certyfikatami, kolorowe i bezpieczne.
III.
Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy w oparciu o kryteria cenowe .
Osoba uprawniona do kontaktu:
Maria Stachuczy , tel. 41 3545313, 600630205 , adres email. [email protected], fax: 41 3545313
IV. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 12.08.2016 godzina: .15.30
V. Ofertę można:
a) dostarczyć osobiście na adres: Gminne Centrum Kultury w Szydłowie ul. Targowa 3 , 28-225
Szydłów
b) przesłać pocztą (lub kurierem) na adres: Gminne Centrum Kultury w Szydłowie ul. Targowa 3 ,
28-225 Szydłów
z dopiskiem: punkty przedszkolne
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
Download