projekt-edukacyjny-iiia-2016-17

advertisement
Projekt edukacyjny (dla uczniów kl. IIIa)
Temat: „Jakie są zwyczaje kulinarne mieszkańców krajów z różnych części
Europy?” (na wybranych przykładach)
Opracował Paweł Brzozowski
Zwyczaje kulinarne są bardzo ważnym elementem kultury każdego kraju. Kuchnia europejska to
bogactwo smaków i kolorów, to część historii Europy oraz jej nieodzowny element. W różnych regionach
Europy, zależnie od dostępności źródeł pożywienia i wielowiekowej tradycji, wykształciły się różne
zwyczaje kulinarne.
Temu właśnie zagadnieniu przyjrzą się bliżej uczniowie klasy III realizując projekt edukacyjny z
języka angielskiego „Jakie są zwyczaje kulinarne mieszkańców krajów z różnych części Europy?”
Projekt będzie realizowany w języku polskim i angielskim.
Termin realizacji projektu: luty-maj 2017
Uczniowie biorący udział w projekcie: uczniowie klasy IIIa Gimnazjum nr 4 w Malborku
Liczba uczniów:
Liczba grup: 4
Sposoby komunikacji: spotkania na zajęciach dodatkowych w szkole
Założenia do oceny pracy uczniów:
· terminowość,
· zaangażowanie poszczególnych członków zespołów,
· jakość prac (podzadań),
· efekt końcowy (produkty końcowe),
· jakość prezentacji końcowej.
Cele główne:
· wdrażanie do systematyczności i samodzielności,
· doskonalenie umiejętności wykorzystywania umiejętności pracy z komputerem
· kształcenie umiejętności korzystania z informacji,
· rozwijanie umiejętności pracy zespołowej oraz zdolności kulinarnych
· uwrażliwienie na inne kultury i tradycje,
· wzmacnianie tolerancji i akceptacji dla innych kultur, tradycji,
· wzmacnianie poczucia własnej wartości z powodu własnych lub grupowych pozytywnych osiągnięć.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
· wie, co to jest projekt edukacyjny, zna zasady pracy w projekcie,
· wie, że poznawanie innych kultur poszerza horyzonty, wzbogaca, rozwija,
· ma świadomość, że nie możemy funkcjonować w dzisiejszym świecie bez znajomości języków obcych,
· zna rzeczowniki angielskie związane z jedzeniem i piciem,
· zna czasowniki angielskie opisujące czynności związane z przygotowywaniem potraw,
· potrafi ułożyć zdania z wykorzystaniem słownictwa związanego z jedzeniem,
· potrafi samodzielnie napisać i przedstawić ustnie przepis na proste danie w języku angielskim,
· potrafi wyszukiwać i selekcjonować informacje,
· potrafi przedstawiać informacje wykorzystując odpowiednie programy komputerowe,
· potrafi tworzyć prezentacje multimedialne w programie Power Point.
Zadania do wykonania:
· rzetelne i terminowe realizowanie zlecanych podzadań,
· przygotowanie i aktywny udział w zajęciach kulinarnych z zaproszonymi gośćmi,
· opracowanie prezentacji o zwyczajach kulinarnych w wybranych krajach europejskich,
· przygotowanie prostych dań, wybranych z kuchni danego kraju (każda grupa przygotowuje jedno danie),
· prezentacja projektu na forum szkoły.
Zadanie 1
Pierwszym zadaniem dla całej klasy jest podzielenie się na 4 grupy oraz wybranie kraju, którego kuchnię
będziecie poznawać. Osobą odpowiedzialną za sensowny podział na grupy jest Kamil Dzwoniarkiewicz,
który o podziale poinformuje wychowawcę klasy.
Podczas wyboru kraju grupy muszą się ze sobą konsultować, ponieważ trzeba wybrać kraje z różnych
części Europy.
Nr grupy Członkowie grupy Kraj
1.
2.
3.
4.
Zadanie numer 2 to wyszukanie charakterystycznych cech dla kuchni wybranego przez każdą grupę
kraju.
Pytania pomocnicze:
1. Jakie produkty są najczęściej używane (jakie rodzaje mięsa, warzyw, owoców)?
2. Jakie są charakterystyczne przyprawy, zioła?
3. Jakimi przymiotnikami można ogólnie określić tę kuchnię?
Proszę przygotować poniższe informacje:
KRAJ:
najczęściej używane produkty (rodzaje mięsa, warzyw, owoców, i in.)
Charakterystyczne przyprawy, zioła.
Przymiotniki określające tę kuchnię
Zadanie nr 3
Na podstawie zadania nr 2 oraz zebranych informacji przygotujcie opis zwyczajów kulinarnych wybranego
przez Was kraju (w języku polskim).
Zadanie 4 to wyszukanie charakterystycznych przepisów dla kuchni wybranego przez Was kraju.
UWAGA!
Jest to zadanie osobne dla każdej z grup!
Wskazówki, którymi należy się kierować podczas wykonywania tego zadania:
· Jest to zadanie indywidualne, ale wymaga też konsultacji w grupie.
· Liczba przepisów od całej grupy – minimum 2
· Wśród przepisów mają się znaleźć potrawy różnego typu, to znaczy: przystawki (przekąski), dania
główne, desery (można też ująć zupy, napoje i inne)
· Przepis musi zawierać składniki oraz sposób wykonania potrawy.
· Każdy przepis przygotujcie w dwóch wersjach – polskiej i angielskiej.
Zadanie nr 5:
Macie już wszystkie potrzebne materiały. Spisaliście się świetnie!
Czas zatem na GOTOWANIE i uwiecznienie postępów oraz efektów waszych prac na zdjęciach, następnie
przygotowanie prezentacji w programie Power Point.
Zadanie nr 6:
Zaprezentowanie efektów projektu uczniom naszej szkoły podczas godziny wychowawczej każdej z klas
Download