Wdrożenie systemu informatycznego SIMIK

advertisement
BUZA
aplikacja wspomagająca opracowanie
planu budżetu państwa na rok 2009 w
układzie zadaniowym
Ireneusz Przeklasa
Ministerstwo Finansów
Departament Reformy
Finansów Publicznych
Plan prezentacji





Informacje podstawowe
Wymagania techniczne
Podstawowa funkcjonalność
Sposób procedowania
BUZA – pokaz aplikacji
Informacje podstawowe
• Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra
Finansów z 9 maja 2008 roku w sprawie
szczegółowego sposobu, trybu i terminów
opracowania materiałów do projektu ustawy
budżetowej na rok 2009 (rozdział 5 ‘Budżet
zadaniowy’ załącznika nr 63)
• Celem aplikacji jest wsparcie dysponentów części
budżetowych w opracowaniu planu budżetu
zadaniowego państwa na rok 2009 w układzie
zadaniowym
• Około 130 instytucji w całym kraju
Informacje podstawowe c.d.
• Obsługiwane formularze:
 BZ-1 zestawienie planowanych wydatków z
budżetu państwa w układzie funkcji, zadań i
podzadań na następny rok budżetowy
 BZ-2 zestawienie planowanych wydatków z
budżetu państwa, państwowych funduszy
celowych oraz innych źródeł w układzie funkcji,
zadań i podzadań na następny rok budżetowy
 BZ-3 zestawienie planowanych wydatków z
budżetu państwa w układzie funkcji, zadań i
podzadań na dwa kolejne lata
• Budowa aplikacji została współfinansowana ze
środków EFS w ramach PO Kapitał Ludzki
Wymagania techniczne
• System operacyjny MS Windows (od wersji
98), MS EXCEL w wersji 97, 2000, XP lub
2003 (polska wersja językowa)
• Poziom zabezpieczeń pozwalający na
uruchamianie makr (domyślnie, lub po
potwierdzeniu za każdym razem przez
użytkownika) – co najwyżej średni
• Brak zezwolenia na wykonywanie makr
uniemożliwia poprawne działanie aplikacji
• Aplikacja nie wymaga instalacji
Wymagania techniczne c.d.
Podstawowa funkcjonalność
•
•
•
•
•
•
Automatyzacja obliczeń
Przyjazny interfejs użytkownika
Formatowanie komórek
Walidacja danych
Wspomaganie procesu wprowadzania danych
Wydruki dla określonych wzorów formularzy
Podstawowa funkcjonalność c.d.
Sposób procedowania
•
•
•
•
•
www.mf.gov.pl
finanse publiczne/budżet zadaniowy/BUZA
32 dni kalendarzowe
[email protected]
zgłoszenia błędów - formularz
Dziękuję za uwagę
e-mail: [email protected]
tel.
(22) 694-48-95
Download