Ogólnopolska baza gabinetów lekarskich

advertisement
Ogólnopolska baza gabinetów lekarskich
Projekt zaliczeniowy – Zastosowanie informatyki w medycynie – Szymon Wybrański
Opis projektu
Ogólnopolska baza gabinetów lekarskich to serwis
internetowy, pomagający w łatwy sposób odnaleźć
gabinet lekarski jak i pozwalający dokonać trafnego
wyboru gabinetu lekarskiego. Obecnie istnieje niewiele
takich serwisów, część z nich jest płatna, z kolei
darmowe rozwiązania cechują się słabym designem oraz
dużo ilością banerów co utrudnia drogę do potrzebnej
informacji.
Schemat bazy danych
Schemat bazy danych
Funkcjonalność
 Internauta
 Proste wyszukiwanie gabinetu
 Wyszukiwanie po różnych kryteriach
 Przeglądanie szczegółowych informacji dot. gabinetu
lekarskiego
 Przeglądanie opinii na temat wybranego gabinetu
 Przeglądanie artykułów
 Możliwość zarejestrowania w serwisie
Funkcjonalność
 Użytkownik




Wszystkie funkcje internauty
Dodawanie opinii dot. gabinetów
Rankingowanie artykułów
Możliwość zarejestrowania gabinetu lekarskiego
Funkcjonalność
 Przedstawiciel gabinetu lekarskiego




Wszystkie funkcje użytkownika
Edycja informacji dot. gabinetu
Dodawania artykułów związanych z gabinetem
Możliwość skierowania opinii z forum do weryfikacji
Funkcjonalność
 Administrator





Wszystkie funkcje użytkownika
Administracja użytkownikami
Administracja gabinetami lekarskimi
Akceptowanie/odrzucanie rejestracji gabinetów
Usuwanie opinii zgłoszonych do weryfikacji
Wykorzystane technologie







Java
Hibernate
Microsoft SQL Server 2000
architektura MVC (Struts)
Spring
Freemarker
Jetty
Download