Document

advertisement
WYKAZ MIEJSC DOKTORANCKICH
do rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie na rok akadmicki 2016/2016
WYDZIAŁ WOJSKOWO-LEKARSKI LICZBA
32
MIEJSC OGÓŁEM:
L.p.
Nazwa Kliniki /
kierownik
Wnios- Zapotrzebowanie na
Zakładu
Kliniki/Zakładu / kowana
absolwenta
opiekun naukowy
liczba
kierunku
miejsc
Tematyka badawcza
1
Klinika Chorób
Weewnętrznych i
Rehabilitacji
Kardiologicznej
Pawlicki Lucjan
prof.dr hab.
Irzmański Robert
prof.dr hab. (3)
3
lekarskiego;
1.Choroby wewnętrzne ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień dotyczących
kardiologii i rehabilitacji kardiologicznej;
2
Klinika Chirurgii
Ogólnej i
Kolorektalnej
Klinika Chirurgii i
Urologii Dzieciecej
Dziki Adam
prof. dr hab.
1
psychologii;
1.Aspekty jakości życia u pacjentów z
chorobami jelita grubego.
Niedzielski Jerzy
prof. dr hab.
1
fizjoterapii;
1.Skuteczność kompleksowej terapii
przeciwobrzękowej w leczeniu pierwotnego
obrzęku limfatycznego.
4
Klinika Neurologii i
Udarów Mózgu
Głabiński Andrzej
prof.dr hab.
2
lekarskiego;
1.Markery postępu choroby u pacjentów ze
stwardnieniem rozsianym leczonych
immunomodulacyjnie.
2.Markery zapalne ryzyka wystapienia udaru
mózgu.
5
Klinika Ortopedii i
Traumatologii
Domżalski Marcin
dr hab. (1)
Paradowski
Przemysław
dr hab. (1)
2
lekarskiego;
fizjoterapii;
1.Ocena ułożenia kostnego kłykcia bocznego
kości udowej przy rekonstrukcji ACL.
2.Stabilizacja obręczy miednicy w okresie
poporodowym.
6
Klinika
Otolaryngologii,
Onkologii
Laryngologicznej,
Audiologii i Foniatrii
Olszewski Jurek
prof. dr hab.
2
lekarskiego;
1. Analiza akustyczna i wydolnościowa
narządu głosu u śpiewaków.
2. Ocena czynników ryzyka nowotworów
jamy ustnej i gardła środkowego oraz
korelacja między badaniami fiberoskopowymi
a biopsją cienkoigłową.
7
Klinika Rehabilitacji i WoldańskaMedycyny Fizykalnej Okońska Marta
z Oddziałem
prof.dr hab.
Dziennego Pobytu
1
lekarskiego;
1. Ocena skuteczności metod
fizykoterapeutycznych stosowanych w
leczeniu zespołu bolesnego barku u pacjentów
z uszkodzeniem neuronu centralnego.
8
Zakład Chemii i
Biochemii Klinicznej
Majsterek Ireneusz
prof.dr hab.
1
1.Uszkodzenia i naprawa DNA w chorobach
nowotworowych u ludzi;
9
Klinika Ginekologii
Operacyjnej i
Endoskopowej
Malinowski
Andrzej prof. dr
hab.
1
lekarskiego,
stomatologii,
zdrowia
publicznego,
biologii,
biotechnologii,
farmacji.
lekarskiego
10
Zakład Medycyny
Fizykalnej
Miller Elżbieta
prof. dr hab..
2
fizjoterapii ;
psychologii
klinicznej;
1.Ocena funkcjonalna i psychologiczna
chorych z uszkodzeniem ośrodkowego układu
nerwowego.
11
Zakład Alergologii i
Rehabilitacji
Oddechowej
Zielińska Bliźniewska Hanna
prof. dr hab.
1
fizjoterapii;
1.Rehabilitacja w chorobach układu
oddechowego u pacjentów z atopią i bez
atopii. Znaczenie zabiegów kardiochirurgii w
przewlekłych alergicznych i niealergicznych
nieżytach nosa.
3
1.Etiopatogeneza endometriozy. Udział
wybranych chemokin i hormonów w
etiopatogenezie endometriozy.
12
Klinika Kardiologii
Interwencyjnej i
Zaburzeń Rytmu
Serca
Lubiński Andrzej
prof. dr hab.
1
lekarskiego;
Wszczepilane kardiowertery - defibrylatory w
profilaktyce pierwotnej NZS. Ablacje
zaburzeń rytmu serca.
13
Klinika Nefrologii,
Nadciśnienia
Tętnicznego i
Medycyny Rodzinnej
Rysz Jacek prof. dr
hab. (3)
Stępień Mariusz
dr hab. (3)
6
lekarskiego;
1.Zaburzenia lipidowe i procesy miażdzycowe
u osób z chorobami nerek.
2.Zmiany w układzie naczyniowym u osób z
nadciśnieniem tętniczym.
14
Klinika Pediatrii,
Kardiologii
Prewencyjnej i
Immunologii Wieku
Rozwojowego
Zeman Krzysztof
prof. dr hab.
1
lekarskiego;
1.Zaburzenia notoryki przewodu
pokarmowego u dzieci.
15
Jabłoński
Sławomir dr hab.
1
lekarskiego;
1.Stan gospodarki białkowej jako czynnik
rokowniczy u pacjentów z ostrymi
schorzeniami jamy brzusznej.
16
Klinika Chirurgii
Klatki Piersiowej,
Chirurgii Ogólnej i
Onkologicznej
Oddział Kliniczny
Chirurgii Klatki
Piersiowej i
Rehabilitacji
Oddechowej
Kozak Józef
prof dr hab.
1
lekarskiego;
1.Nowe markery w chorobach
nowotworowych układu oddechowego.
Optymalizacja metod leczenia raka przełyku.
17
Zakład Farmakologii
i Toksykologii
Kowalczyk
Edward
prof. dr hab.
2
lekarskiego;
1. Poszukiwanie nowych mechanizmów
działania leków.
2. Wykorzystanie zwiazków naturalnych w
medycynie.
18
Klinika Psychiatrii
Dorosłych
Gałecki Piotr
prof. dr hab. med.
Talarowska
Monika
dr hab. n. o zdr.(3)
3
lekarskiego,
psychologii;
1.Poznanie biochemicznych, genetycznych
oraz psychologicznych uwarunkowań
zaburzeń depresyjnych nawracających oraz
zaburzeń lękowych.
Download